Kina og Russland: Et strategisk samarbeid uten sidestykke

0
Foto: Xinhua

President Vladimir Putin ble mottatt med alle æresbevisninger da han ankom Beijing for å møte sin kollega Xi Jinping. Kineserne hadde ikke spart på noe for å vise hvor høyt de setter samarbeidet med Russland.

Men det viktigste var samtalene og avtalene, for mye tyder på at dette var et møte av historisk betydning. De foreløpige referatene tyder på at samarbeidet mellom Kina og Russland skal styrkes på alle områder: militært, økonomisk, handelsmessig, teknologisk, industrielt, innen enrgipolitikk, forskning, kultur og turisme. De to statslederne tegnet veikartet for BRICS-10, SCO og den mulipolare verden i det 21. århundre.

Her er noen hovedpunkter gjengitt etter det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Det er holdt i den diplomatiske språket som er typisk for Kina:

For det første, sa Xi, er Kina og Russland forpliktet til gjensidig respekt som det grunnleggende prinsippet for relasjoner, og gir alltid støtte til hverandres kjerneinteresser. De to presidentene er enige om at nøkkelen til at de to landene finner en ny vei til voksende forhold mellom store naboland ligger i gjensidig respekt og likeverd samt standhaftig gjensidig støtte i spørsmål som angår hverandres kjerneinteresser og sentrale utfordringer. Dette er sentralt i det omfattende strategiske partnerskapet mellom Kina og Russland for koordinering for den nye æraen.

De to partene vil fortsette å opprettholde prinsippene om ikke-allianse, ikke-konfrontasjon og ikke brodd mot noen tredjepart, utdype toveis politisk tillit, respektere hverandres valg av utviklingsvei, og realisere utvikling og revitalisering med hverandres faste støtte, la Xi til.

For det andre, sa Xi, er Kina og Russland forpliktet til vinn-vinn-samarbeid som drivkraften i forholdet, og jobber for å fremme et nytt paradigme for gjensidig nytte. I fjor oversteg toveishandelen 240 milliarder amerikanske dollar, nesten 2,7 ganger så mye som for et tiår siden. Dette er en god indikasjon på det allsidige samarbeidet til gjensidig nytte som fortsetter å bli dypere mellom de to landene. Presidentene er enige om at de to landene må se etter områder der deres interesser forenes, utnytte deres komparative styrker, utdype integreringen av interesser og muliggjøre hverandres suksess.

De to landene må foreta ytterligere strukturelle forbedringer i samarbeidet, konsolidere det gode momentumet i handel og andre tradisjonelle samarbeidsområder, støtte dannelsen av plattformer og nettverk for grunnforskning, fortsette å frigjøre samarbeidspotensial i grenseområdene, trappe opp samarbeidet når det gjelder havner, transport og logistikk, og bidra til å holde den globale industri- og forsyningskjeden stabil, sa Xi.

For det tredje er Kina og Russland forpliktet til varig vennskap som grunnlaget for forholdet, og bærer fakkelen til kinesisk-russisk vennskap videre. Både Kina og Russland har en ærefull historie og en fantastisk kultur. Verk av Pushkin og Tolstoj er kjente navn i Kina, og Peking Opera og Tai Chi er høyt elsket av det russiske folket. Ved å fokusere på å implementere veikartet for Kina-Russland-samarbeidet om folk-til-folk og kulturelle utvekslinger før 2030, utvider de to landene sine gjensidige kulturelle bånd, sa Xi.

De to presidentene har satt 2024 og 2025 som Kina-Russland kulturår, foreslått en rekke kulturelle aktiviteter som er jordnære, nær folks hjerter og populære blant dem, og oppmuntret til tettere samhandling mellom ulike sektorer og på regionale nivåer, så for å øke gjensidig forståelse og tilhørighet mellom de to folkene, bemerket Xi.

For det fjerde, sa Xi, er Kina og Russland forpliktet til strategisk koordinering som et fundament for relasjoner, og styrer global styring i riktig retning. De to landene er fast forpliktet til å ivareta det FN-sentrerte internasjonale systemet og den internasjonale orden underbygget av folkeretten. De forblir i tett koordinering og samarbeid i multilaterale plattformer som FN, APEC og G20, og fremmer multipolaritet og økonomisk globalisering i en ånd av ekte multilateralisme.

Med Russland som leder for BRICS i år og Kina som tar over formannskapet i Shanghai Cooperation Organization senere i år, vil de to sidene støtte hverandres formannskap, bygge et partnerskap av høy kvalitet som er mer omfattende, nært, praktisk og inkluderende, og bygge enhet og styrke i det globale sør, la han til.

For det femte er Kina og Russland forpliktet til rettferdighet og rettferdighet som formålet med forholdet, og dedikert til den politiske løsningen av hotspots. Den kalde krigens mentalitet eksisterer fortsatt, og unilateralisme, hegemonisme, blokkkonfrontasjon og maktpolitikk truer verdensfreden og sikkerheten til alle land. De to presidentene er av den oppfatning at det haster med å løse den palestinsk-israelske konflikten. FN-resolusjoner må implementeres seriøst og spørsmålet om Palestina må løses på grunnlag av tostatsløsningen, sa Xi.

De to presidentene diskuterte også krigen i Ukraina og Putin sa at han verdsetter høyt Kinas forsøk på å få til fredsforhandlinger på et rettferdig grunnlag.

Hvis man pakker ut dette diplomatiske språket, ser man at det legges opp til en enorm felles materiell utvikling som vil få betydning for hele verden. Skulle de to statene lykkes, noe de har gode forutsetninger for, vil det være noe helt nytt i verdenshistorien.

Det eneste som eventuelt kunne forpurre dette er en global krig, og det later Putin og Xi til å være fullstendig klare over.

Da Xi tok avskjed med Putin på flyplassen brøt han kinesisk kutyme og omfavnet den russiske presidenten. For den som kjenner kinesisk tradisjon er det et veldig sterkt symbol.

Forrige artikkelWEF-finansiert professor ber om «ufrivillig avfolking» for å «redde planeten»
Neste artikkelElon Musk krever tiltale mot Anthony Fauci etter innrømmelse av farlig forskning