En veldig kort oppsummering av det nye WHO-forslaget om PABS og One Health

0
Av Meryl Nass.

WHOs internasjonale forhandlingsorgan (INB) for pandemiavtalen er ikke i stand til å gå videre med en akseptabel versjon (antagelig betyr dette akseptabel for globalistene) av:

a) «One Health»-tilnærming og

b) Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS)-systemet.

Husk at hvis en avstemning blir foretatt, vil vedtakelse av pandemiavtalen/-traktaten kreve 2/3 av de 194 medlemsnasjonene, eller det du kanskje tror er 130 nasjoner som er enige. Reglene sier imidlertid at WHO trenger 2/3 av de medlemmene som er tilstede i rommet og stemmer. Så en mulig strategi for globalistene vil være å prøve å gjøre NEI-stemmer til enten avholdende stemmer eller å overbevise potensielle NEI-stemmer om ikke å møte opp til avstemningen. Ha øynene åpne for denne strategien.

Både One Health (å få WHOs autoritet over alt i verden gjennom å redefinere mennesker, planter, dyr og økosystemer som alle kritiske for «helse») og PABS (for å fremskynde utrullingen av pandemier når de er ønskelig, uten muligheten til å identifisere hvor de kom fra siden de vil ha blitt «delt globalt») er sentrale for hva globalistene ønsker å oppnå. Så disse to forslagene kan ikke forkastes eller utsettes særlig lenge.

Videre må WHO-forhandlingsprosessen fremstå som vellykket (for å holde alle inne i teltet og unngå at nasjoner hopper av vognen). Det vil også være en enorm mengde vanskelige fremtidige forhandlinger om nøyaktig hva nasjoner forplikter seg til å gjøre og hvem som skal betale for det, hvordan nasjoner vil bli overtalt til å overholde, osv., slik at de ikke kan mislykkes i den første fasen.

Derfor har det blitt vedtatt en resolusjon om å i hovedsak opprette to NYE komiteer som skal utføre videre forhandlinger om PABS, og to andre nye komiteer som skal utføre ytterligere forhandlinger om One Health.

IMHO, hovedgrunnen til å flytte de 4 nye komiteene er å opprette 4 grupper med nye forhandlere som vil være mer tilbøyelige til å gå sammen med globalistene på deres program.

Det er en måte å sløyfe den eksisterende INB-komiteen som kom inn i en blindgate og overføre tvistespørsmålene til nye mennesker som vil bli valgt veldig, veldig nøye. Det samme vil WHO-ansatte som skal våke over dem. Det er rett og slett en måte å spille systemet videre på.

Det ser også ut som om EU nå forhandler for de 27 individuelle EU-landene, selv om det ikke har vært en godkjenning fra medlemslandene om at de har kompetanse til det. EU er den eneste regionale økonomiske integrasjonsorganisasjonen på planeten jorden, så når vedtaket sier «alle stater og regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon som har rett til å gjøre dette, til å vurdere å undertegne, ratifisere, godta, godkjenne, formelt bekrefte eller tiltre avtalen så snart som mulig, med sikte på å sette avtalen i kraft så snart som mulig,» betyr det EU. Og det er sannsynlig at dette også er et forsøk på å sette til side vetaket fra underhuset i det nederlandske parlamentets avstemning som instruerer den nederlandske regjeringen om å utsette de 2 avstemningene eller stemme NEI. Andre europeiske nasjoner vurderer lignende handlinger, så det å la EU stemme på alle er nok et mål på nasjonal suverenitet.


Denne korte vurderinga ligger på bloggen til Meryl Nass.

Meryl Nass er en lege og forsker som beviste at verdens største miltbrannepidemi skyldtes biologisk krigføring. Hun avslørte farene ved miltbrannvaksinen. Lisensen hennes ble suspendert for å ha foreskrevet covid-medisiner og for «feilinformasjon».

Forrige artikkelJoe Biden vurderer å erklære en «klimanødssituasjon»
Neste artikkelUSA har det, men finansierer opprør i Georgia når de også vil ha det
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.