USA dobler innsatsen for å avvise påstander om folkemord, til tross for ICJ-kjennelse

0
John Kirby, talsperson for USAs nasjonale sikkerhet, sa at Det hvite hus fortsetter å tro at Sør-Afrikas påstander mot Israel er grunnløse, kontraproduktive og helt uten grunnlag og fakta / video AP

Det hvite hus har feid til side ICJs krav om at Israel må stanse sine folkemordshandlinger og gjentatt sin støtte til Israel.

Av MEE ansatte – 28. januar 2024

Det hvite hus har feid til side ICJs kjennelse om at Israel må forhindre folkemorderiske handlinger mot Gaza og vil fortsette å forsterke sin betingelsesløse støtte til Israels krig i Gaza, avslørte fredagens pressebriefing i Det hvite hus.

John Kirby, talsperson for USAs nasjonale sikkerhet, gjentok Israels «rett til å forsvare seg» til tross for ICJs midlertidige beslutning samme dag, som anklaget Israel for folkemordshandlinger i Gaza.

Som svar på et spørsmål fra pressen om hvorvidt Biden-administrasjonen «står ved ordene som karakteriserer disse påstandene (Sør-Afrikas folkemordsak mot Israel) som grunnløse, kontraproduktive og fullstendig uten noe grunnlag og fakta overhodet», svarte Kirby «Ja».

Talspersonen avslørte deretter Det hvite hus sin fullstendige ignorering av ICJs midlertidige avgjørelse, og sa at «det har ikke blitt funnet at de begår folkemord, vi har ingen indikasjon på at det skjer, at de bevisst utrydder folket i Gaza».

Et medlem av pressen påpekte da at over 100 land ber om våpenhvile, samt et flertall av den amerikanske befolkningen, ifølge nylige meningsmålinger. Reporteren spurte deretter om ICJ-kjennelsen ikke har presentert ytterligere bevis for at Biden-administrasjonens politikk angående Israels krig i Gaza er «ute av kontakt med hva amerikanerne og verden krever av amerikansk lederskap». Kirby svarte at «presidenten mener at folket i Gaza fortjener å leve i fred og sikkerhet», men at en generell våpenhvile «ikke er den beste tilnærmingen».

«Vi vil fortsette å gi Israel den støtten de trenger», gjentok han.

Kirby erklærte at mens «det riktige antallet sivile tap er null», la han til at det er «ingen indikasjon som validerer en påstand om folkemordsintensjon eller -handling fra IDFs side».

Israels bombekampanje og bakkeinvasjon etter det Hamas-ledede angrepet 7. oktober har krevd over 26.000 liv på tre måneder. 9. oktober beskrev Israels forsvarsminister Yoav Gallant palestinerne som «menneskelige dyr» og lovet å «handle deretter».

Siden da har folkemordsfraser som «utslett Gaza», «monstrene i Gaza» og «utslette enklaven» gått rundene blant israelske politikere.

ICJ-dommen

Den internasjonale domstolen (ICJ) avsa en midlertidig kjennelse som oppfordret Israel til å avstå fra å hindre levering av nødhjelp til Gaza og forbedre den humanitære situasjonen.

Den beordret også Israel til å treffe alle tiltak i sin makt for å forhindre folkemord i den beleirede enklaven og forhindre og straffe oppfordring til folkemord.

Den beordret imidlertid ikke Israel til å stanse militære operasjoner i Gaza, et av Sør-Afrikas hovedkrav i saken de brakte til Haag tidligere denne måneden.

«Domstolen minner om at dens ordre om midlertidige tiltak har bindende virkning og dermed skaper folkerettslige forpliktelser for enhver part som de midlertidige tiltakene er rettet mot,» sa domstolen fredag, og la til at Israel ville være forpliktet til å rapportere til domstolen innen en måned om hva den gjorde for å opprettholde tiltakene.

Den krevde også løslatelse av de gjenværende fangene som ble tatt av Hamas under angrepet 7. oktober i Sør-Israel. Mer enn 100 personer er fortsatt i fangenskap, mens over 200 opprinnelig ble tatt, men noen ble løslatt i en utvekslingsavtale.

Selv om domstolen ikke ventes å ta stilling til om Israel begår folkemord i krigen mot den beleirede enklaven, avgjorde domstolen fredag flere av de ni midlertidige tiltakene Sør-Afrika ba om.

De ni midlertidige tiltakene forespurt av Sør-Afrika inkluderte en umiddelbar stans av militære operasjoner i Gaza, forhindre tvangsforflytning av palestinere, opphør av restriksjoner på humanitær bistand inn i enklaven, avstå fra å begå folkemord og oppfordre til det, og forhindre ødeleggelse av bevis for påståtte forbrytelser i Gaza.

ICJ har bare jurisdiksjon over stater og kan derfor gi ordre til Israel, men ikke til Hamas, en ikke-statlig enhet.

Fredagens kjennelse fra ICJ er juridisk bindende. Det er imidlertid lite domstolen i Haag kan gjøre for å håndheve etterlevelse. Stater kan muligens be FNs sikkerhetsråd om å iverksette separate sanksjoner mot Israel hvis landet ikke etterkommer ICJs ordre.

Den israelske regjeringen har tidligere sagt at ikke engang Haag kan stoppe den fra å gjenopprette «sikkerhet både sør og nord» i landet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu reagerte fredag på ICJs avgjørelse i en videomelding.

Han sa at kjennelsen utgjorde «diskriminering» ettersom Israel kjempet en «rettferdig krig som ingen andre» og ville fortsette å «forsvare seg».


Denne artikkelen ble publisert av Middle East Eye.

US doubles down on dismissing genocide claim despite ICJ ruling

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad

For utdyping av ICJ kjennelse, se også:

Prof. Jeffery Sachs: A Deep Dive into the ICJ ruling and Diplomacy (youtube.com)

INTEL Roundtable w/ Johnson & McGovern: Ukraine’s Last Gasp; ICJ Analysis (youtube.com)

Craig Murray (Former British Ambassador) : Analysis of ICJ Ruling (youtube.com)

The Duran: ICJ delivers ruling in favour of South Africa (youtube.com)

Forrige artikkelForskning: Utviklingsforstyrrelser hos gutter født av mRNA-vaksinerte mødre
Neste artikkelPolitikere, plagiering og folkemakt
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.