Topprådgiver i USA: Dollarens dominans er mer usikker enn noen gang

0

Joe Sullivan, som er tidligere spesialrådgiver og stabsøkonom ved Det hvite hus, skriver i en artikkel i Foreign Policy at «Dollarens dominans er mer usikker enn noen gang». «BRICS har økende valutainnflytelse til tross for interne splittelser.»

Sullivan antyder at BRICS sannsynligvis vil frata dollaren dens hegemoni over global handel selv om den ikke har én enkelt valuta.

Joe Sullivan: The Dollar’s Dominance Is Shakier Than Ever

BRICS+ kan bringe Det globale sørs økonomiske statshåndverk fra det 20. til det 21. århundre. På 1900-tallet fikk ikke-vestlige økonomiske blokker, som OPEC, geopolitisk makt gjennom sin kontroll over forsyningen av spesifikke økonomiske råvarer, som olje. I det 21. århundre kan ikke-vestlige økonomiske blokker, som BRICS+, få innflytelse over Vesten gjennom flere økonomiske kanaler samtidig. Oljeembargoer fra det tjuende århundre kan virke passé, til og med svake, i forhold til det 21. århundres handel og finansielle handlinger som BRICS+ teoretisk sett nå kunne klare å sette i verk.

Han bemerker at tre av blokkens opprinnelige medlemmer – Brasil, Kina og Russland – er store eksportører av edle metaller og sjeldne jordarter. Med tillegg av at Egypt, Etiopia og Saudi-Arabia – de tre landene som omgir Suez-kanalen, en viktig handelsåre – vil gi blokken innflytelse over 12 % av verdenshandelen. Saudi-Arabia, Iran og De forente arabiske emirater, som er store eksportører av fossilt brensel, vil gi gruppa større vekt i råvaremarkedene. Dessuten eier Saudi-Arabia over 100 milliarder dollar i amerikanske statsobligasjoner, noe som «utvider den økonomiske innflytelsen til disposisjon for BRICS+ i finansielle saker,» sier Sullivan.

I mellomtida øker BRICS-landene også aktivt bruken av nasjonale valutaer i gjensidig handel, og har til og med signalisert muligheten for å introdusere en ny enkelthandelsvaluta på et toppmøte neste august. Mens en slik valuta fortsatt er under arbeid, sier Sullivan at BRICS+ har makt til å velte den amerikanske dollarens dominans selv uten den.

«BRICS+-nasjonene trenger ikke å vente til en delt handelsvaluta… før de svinger sin nylig forstørrede økonomiske ødeleggelseskule mot dollaren. BRICS+-statene trenger ikke engang nødvendigvis å ha en delt handelsvaluta for å slippe unna King Dollars domene. Hvis BRICS+ skulle kreve at du må betale hvert medlem i egen nasjonale valuta for å handle med noen av dem, ville dollarens rolle i verdensøkonomien falle,» skriver Sullivan, og bemerket at når det skjer, «vil en rekke valutaer få betydning.»

«Ryktene om dollarens død som en global reservevaluta kan ha vært overdrevet i forkant av augusttoppmøtet [i BRICS-landene i Johannesburg]. Denne gangen kan imidlertid ryktene om dollarens død ikke lenger være noen overdrivelse,» avslutter Sullivan.

J.P. Morgan: De-dollarization: Is the US dollar losing its dominance?

I august tok finansbanken J.P. Morgan opp det samme spørsmålet: Vil dollaren miste sitt hegemoni? Banken ser at det kan komme til å skje, men konkluderer med at det ikke vil skje på kort sikt. Økonomen Joe Sullivan er altså betydelig mer pessimistisk på dollarens vegne, og han forklarer hvorfor.

ASEAN gjør et stort fremstøt for å bruke lokale valutaer

Medlemmer av Association of Southeast Asian Nations vil opprette en arbeidsgruppe som vil designe overgangen som vil hjelpe ASEAN-økonomiene gradvis å skifte fra å bruke internasjonale valutaer til lokale valutaer i finansielle transaksjoner, sa guvernøren i den indonesiske sentralbanken, Perry Warjiyo.

«Med bruk av lokale valutaer i transaksjoner over hele regionen vil vi være i stand til å styrke vår motstandskraft i å støtte regional handel og investeringer over landegrensene, som nå fortsatt er avhengige av store internasjonale valutaer,» siterte nyhetsbyrået Xinhua Warjiyo.

V. Bruce Tolentino, et privat sektormedlem i den filippinske sentralbankens pengestyre, sa at det er «på høy tid at internasjonal handel blir mindre dominert av amerikanske dollar og amerikanske banker og betalingssystemer».

«Smertefulle erfaringer» med forsyningskjedeforstyrrelser forårsaket av pandemien og Russland-Ukraina-konflikten har fremhevet behovet for å bygge alternative handelsfinansierings- og betalingssystemer, sa han.

Begivenhetene ser ut til å bekrefte konklusjonene til Joe Sullivan.

Dollaren kan komme til å miste sin dominans før man aner, sjøl om det ikke blir noen BRICS-valuta med det første.

Forrige artikkelForbrytelsene mot Gaza møtt med kjempedemonstrasjoner i Washington og andre byer
Neste artikkelHelvete på jord