The Lancet: kognitiv funksjon og hukommelse ble varig svekket under «pandemien»

0

Av Lisbet, Opplysningsavdelingen.

Denne studien omhandler de over 50 år og det gjelder selv om de ikke har hatt covid. Studien finnes her.

Analysen viste at hastigheten på kognitiv nedgang økte i det første året av epidemien – og det var høyere blant de som allerede hadde vist tegn på mild kognitiv nedgang før epidemien. 

Forverringene vedvarte også i året da vi ikke hadde restriksjoner.

Kognitiv svekkelse kan være av en relativt mild art eller det kan gi demens og Alzheimer.

Denne studien bidrar til kunnskap om langvarige helsekonsekvenser etter epidemihånteringen, spesielt for sårbare mennesker som eldre folk med milde til alvorlige hukommelsesproblemer.

Effekten av epidemien og myndighetenes restriksjoner har vært katastrofal på befolkningen generelt, heter det i studien.

De negative effektene av isolasjon, ensomhet, posttraumatisk stress, depresjon, frykt, sinne og forvirring er overveldende.

Studien fremhever også redusert treningsaktivitet, økt alkoholbruk, depresjon og ensomhet som viktige risikofaktorer som påvirket graden av kognitiv nedgang i den eldre befolkningen under epidemien.

Anne Corbett, professor i demensforskning og leder ved Exeter for «Protect-studien» uttaler til avisen The Guardian: Våre funn tyder på at nedstengninger og andre restriksjoner vi hadde under epidemien har hatt en reell varig innvirkning på hjernehelsen hos mennesker i alderen 50 år og over, selv etter at restriksjonene ble opphevet.

Våre funn fremhever også behovet for beslutningstakere å vurdere de omfattende helseeffektene av restriksjoner som nedstengninger og lignende, når de planlegger for en fremtidig pandemirespons, legger hun til.

Studieperioden var de to første epidemiårene: Mars 2020 til februar 2022 og studien sammenlignet resultatene med perioden mars 2019 til februar 2020, som var året før epidemien startet.

Kognitiv svekkelse er en samlebetegnelse på svikt i en rekke funksjoner vi bruker hver eneste dag. 

Blant dem er forskjellige typer hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og planlegging.

Mulige symptomer på kognitiv svekkelse:

•Redusert mental kapasitet og trettbarhet

•Hukommelsesvansker

•Vansker med fortolkning av sanseinntrykk

•Oppmerksomhetsvansker

•Vansker med regulering av atferd og følelser

•Redusert tempo

•Reduserte problemløsningsevner og logiske evner

•Vansker med å bruke språk, å snakke og si riktige ting i situasjonen.

https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(23)00216-7/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(23)00187-3/fulltext

https://www.protectstudy.org.uk/

https://www.theguardian.com/society/2023/nov/01/pandemic-had-lasting-impact-on-brain-health-of-people-aged-50-or-over

***

Mvh Lisbet v/Opplysningsavdelingen 

Opplysningsavdelingen@Gmail.com

Forrige artikkelMotstanden angriper USAs baser i Syria og Irak
Neste artikkelKronekollapsen – «vi er spilt sjakk matt»