Mer enn retorikk: Iraks motstandsfront utvides til den amerikansk-israelske krigen mot Gaza

0
Illustrasjon: The Cradle.

Denne artikkelen dokumenterer at den arabiske motstanden mot Israels og USAs krig mot Gaza er noe langt mer enn demonstrasjoner og erklæringer. For første gang går motstandsgruppene i Irak og Syria direkte inn i kampen mot den amerikanske okkupasjonen og gjør seg klare til å går inn på palestinsk side på de israelskokkuperte palestinske områdene, og de har allerede foretatt raid mot israelske styrker der. Dette betyr også at krigen er i ferd med å spre seg til et langt større område og at palestinerne langt fra er alene i den militære kampen. – Red.


Av nyhetsdesken i The Cradle.

For første gang noensinne kaster den irakiske motstanden sin militære vekt rett bak sin palestinske motpart ved å plassere tropper på to av Israels grenser og intensivere angrepene på amerikanske okkupasjonsstyrker.

Siden 17. oktober har irakiske motstandsfraksjoner engasjert seg aktivt i de vestasiatiske konfliktene som har utspilt seg i kjølvannet av den Hamas-ledede operasjonen Al-Aqsa Flood. 

Disse fraksjonene, som opererer som en del av regionens motstandsakse, lanserte omtrent 50 angrep på amerikanske militærbaser i Syria og Irak, ved å bruke droner og Grad- og Katyusha-missiler. De har også truet med å bruke presise lang- og mellomdistansemissiler mot disse målene. En bemerkelsesverdig hendelse resulterte i at 20 amerikanske soldater ble skadet, noe som er erkjent av det amerikanske forsvarsdepartementet.

Den irakiske motstanden har også satt i gang bakkeoperasjoner mot israelske militærbaser i de okkuperte palestinske områdene. Imidlertid ble disse handlingene møtt med motstand fra amerikanske luftvernssystemer i Jordan og Israel.

Viktigere, og for første gang siden 2003, markerer disse operasjonene irakisk samarbeid med den palestinske motstanden mot Israels okkupasjon. De tjener også til å demonstrere de betydelige egenskapene som er utviklet av Popular Mobilization Units (PMU) de siste årene, diskret støttet av Iran. 

PMU

Irak svarer på den amerikansk-israelske krigen mot Gaza 

Etter deres seier over ISIS, har Iraks motstandsfraksjoner operert i et komplekst politisk og sikkerhetsmessig miljø, som inkluderer en direkte amerikansk militær tilstedeværelse i staten, sporadiske irakiske myndigheters fiendtlighet mot fraksjonene (tidligere president Mustafa al-Kadhimi), en skarp intern irakisk politisk splittelse, og pågående ekstern innblanding, spesielt fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Til tross for disse omstendighetene har fraksjonene fortsatt å bygge missil- og dronekapasiteter og ytterligere konsolidert alliansen med et annet aksemedlem, Libanons Hizbollah. 

Men et definitivt skifte oppsto etter den palestinske motstandsoperasjonen 7. oktober og Israels nådeløse angrep på det beleirede Gaza og dets 2,2 millioner innbyggere. Disse hendelsene fikk de irakiske motstandsfraksjonene – for første gang – til å gå inn i konflikten til støtte for sine allierte i Gaza. 

Ifølge deres uttalelser blir krigen mot Gaza oppfattet som en amerikansk-israelsk krig, og de har utstedt advarsler om at de vil utøve press på den amerikanske okkupasjonsstyrken, spesielt hvis det er noen direkte amerikansk militær intervensjon på vegne av Tel Aviv. 

Til dags dato inkluderer de viktigste prestasjonene til Iraks motstandsfraksjoner:

Først definere amerikanske okkupasjonsstyrker i Irak og Syria som legitime mål for den irakiske motstanden. Spesielt avstår det amerikanske militæret fra å svare innenfor irakisk territorium fordi det for øyeblikket ikke kan bære konsekvensene av en eskalering i Irak som vil presse motstandsfraksjonene til å intensivere og utvide sine mål til nye amerikanske steder og interesser. De amerikanske styrkene fokuserer i stedet på å angripe Syria, der de hevder å sikte seg inn mot «Iran-støttede» grupper.

For det andre demonstrerer den irakiske motstanden offentlig sin militære støtte til sine palestinske kolleger. Til tross for at dette er det første, har de irakiske fraksjonene vært tidlige, konsekvente og pålitelige aktører i å gi erklært og aktiv støtte til den palestinske motstanden innen en uke etter Israels angrep på Gaza.

For det tredje, å sende en melding til den amerikansk-israelske alliansen om Iraks fremtidige engasjement i sentrale regionale spørsmål. Dette er enestående på mange måter, og signaliserer at disse fraksjonene har til hensikt å spille en rolle i militære aksjoner mot deres akse, inkludert i Palestina og Libanon.

For det fjerde, etter å ha lovlig etablert den irakiske regjeringshæren og sjiamilitsen PMU som en formidabel politisk og militær styrke i Irak, vil denne politiske maktbalansen være vanskelig å snu, spesielt ettersom dens operasjoner mot amerikanske okkupasjonsstyrker – og potensielt israelske – nyter folkelig støtte i den bredere arabiske verden.

Venter på «nulltimen» 

Den irakiske Hizbollah-brigadens talsmann Jaafar al-Husseini bekrefter at angrep på amerikanske baser vil fortsette og eskalere som svar på Israels aggresjon på Gaza. Han understreker evnen til fraksjonene til å angripe alle amerikanske styrker i Irak – selv de i landets kurdiskkontrollerte nord – og sier: «Amerikanerne kjenner godt til motstandens militære og menneskelige evner.»

En fraksjon av den irakiske islamske motstanden, Waad al-Sadiq Corps, har tatt på seg ansvaret for droneangrep på Ain al-Assad-basen, den største amerikanske basen i landet, som svar på de pågående grusomhetene begått av sionistene i Gaza. 

I mellomtiden sier gruppens generalsekretær Muhammad al-Tamimi: «Motstandskjemperne venter på nulltimen for å storme grensen til Israel,» og bemerker at «motstanden er klar til å gå inn i slaget ved Gaza uten noen forsinkelse.» 

En kilde i en av de væpnede motstandsfraksjonene avslører til The Cradle at fraksjonen hans alene gjennomførte «Mer enn 17 angrep mot Ain al-Assad og Harir-basene i Irak, og de amerikanske styrkene stasjonert ved Conoco-feltet i det [syriske] nordøstlige området på landsbygda i Deir Ezzor.» 

Kilden legger til: «På bare én dag, 7. november, gjennomførte motstandsfraksjonene over fem angrep mot de amerikanske okkupasjonsbasene i Ain al-Assad, Harir, Erbil lufthavn og Al-Tanf-basen i Syria.»

Pentagon-talsmann John Kirby kunngjorde i en uttalelse at amerikanske styrker «under ledelse av president Joe Biden, lanserte presise defensive luftangrep på den irakisk-syriske grensen, rettet mot anlegg brukt av væpnede grupper som deltar i angrep på amerikanske anlegg i Irak.»

Til tross for inderlige amerikanske diplomatiske anstrengelser – via omanske og qatarske meklere – for å fraråde motstandsaksen-landene (Iran, Irak, Syria, Libanon og Jemen) åpent å støtte Gaza, har angrepene mot amerikanske okkupasjonsstyrker i Syria og Irak bare eskalert. 

Disse amerikanske innsatsene inkluderer skremselstaktikker som å mobilisere sin marineflåte i Middelhavet som grenser til Libanon og Palestina, to store medlemmer av aksen. Men disse tiltakene mislyktes, noe som førte til USAs utenriksminister Anthony Blinkens besøk i Bagdad den 5. november for å presse Iraks regjering og utstede trusler mot dens iransk-støttede motstand. 

I følge en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet, skal Blinken ha diskutert med Iraks statsminister Muhammad Shiaa Al-Sudani «nødvendigheten av å ikke utvide omfanget av konflikten» og oppfordret den irakiske regjeringen til å «straffe de ansvarlige for angrepene mot amerikanske styrker.»

Disse oppfordringene ble møtt med omfattende folkelig og politisk avvisning. Irakiske politiske aktivister krevde å kutte forholdet til USA og fjerne dets militære styrker fra Irak, mens lederen av den Sadri-bevegelsen Muqtada al-Sadr ba om stenging av den amerikanske ambassaden i Bagdad.

Angrep mot amerikanske baser i Irak og Syria 

For tiden er amerikanske styrker stasjonert på 22 militære steder over hele Irak, inkludert ti hovedbaser på så forskjellige steder som Sinjar, Mosul, Qayyarah, Al-Tun Kubri, Halabja, Balad, Mansouriya, Al-Taji og Al-Baghdadi (Ain al)-Assad). 

Amerikanske soldater er også utplassert i tre leire og andre baser i Kirkuk, Victory Base på Bagdad International Airport – som brukes til kommando, kontroll, etterforskning og etterretningsinformasjon – og Habbaniya Base. Okkupasjonsstyrkene har etablert konsentrasjonspunkter i Albukamal på den irakisk-syriske grensen i Albukamal, nær den strategiske Al-Walid-krysset, og ved Al-Tanf-basen (med britiske styrker) ved den syrisk-jordanske-irakiske grensetrekanten.

Ifølge etterretningsrapporter er det over 22.000 militært personell og kontraktører inne i amerikanske militærbaser i Irak, som dekker ulike roller som soldater, rådgivere, trenere, overvåkingsoffiserer, informasjonsanalytikere, teknikere og luftforsvaret.

Parallelt opprettholder amerikanske styrker en tilstedeværelse i 20 baser og militære steder inne i Syria under påskudd av å bekjempe ISIS og trene irakiske styrker. Hovedbasene er lokalisert på Tabqa flyplass, Rmelan, Al-Malikiyah, Tal Tamr, Farzeh, Manbij og Ain al-Arab. 

Det er ytterligere tre militære steder i Al-Hasakah Governorate og to i Manbij. Regionale strategiske eksperter hevder at denne betydelige utplasseringen av amerikanske styrker går langt utover en rådgivende rolle, og er i tråd med det bredere amerikansk-israelske prosjektet med å balkanisere regionen. 

Mobilisering ved grensen til Jordan 

Bortsett fra angrepene på amerikanske baser i Irak og Syria, opplyser kilder til The Cradle at hundrevis av irakiske motstandskjempere allerede har krysset inn i Syria og Libanon i påvente av en eskalering i den regionale krigen. Om dette sier en militær tjenestemann fra en av fraksjonene: 

«Den irakiske motstanden fikk uvurderlig erfaring i bykrigføring og utfordrende terreng under konflikter mot den amerikanske okkupasjonen og ISIS. Flertallet av motstandsbevegelsene har studert slagmarken på israelsk side i detalj, og overgangspunktene fra landene som grenser til de palestinske områdene, og hvis nulltimen kommer, vil israelerne bli overrasket over krigernes ankomst til de okkuperte palestinske territoriene.»

Samtidig har irakiske fraksjoner mobilisert tusenvis av menn langs Iraks grense til Jordan for å presse Amman til å åpne passasjen.

Mens det nærmeste irakiske grensepunktet er 550 kilometer unna Gaza by og 373 kilometer fra den jordansk-palestinske grensen – noe som gjør kryssingen utfordrende uten jordansk godkjenning – har dette ikke avskrekket over 4000 irakere fra å samles nær den irakisk-jordanske grensen. Disse personene er ikke bare medlemmer av Iraks motstandsfraksjoner, men inkluderer også irakiske stammeaktivister fra alle irakiske sekter.

The Cradle besøkte nylig Trebil-grenseovergangen (575 kilometer vest for Bagdad), hvor det er etablert en provisorisk leir for tusenvis som støtter palestinerne. Som Abu Jaafar, en av sit-in-arrangørene, avslører:

«Denne folkebevegelsen stammer fra en følelse av ansvar overfor det palestinske spørsmålet, og et forsøk på å formidle en stemme til verden for å vise undertrykkelsen av det palestinske folket og for å vise at det palestinske spørsmålet er et spørsmål som gjelder alle muslimer, ikke palestinerne alene.»

Hassan al-Daraji, som deltar i sit-in, sier til The Cradle at «de tilstedeværende her er en liten del av dem som har ønsket om å nå den palestinske grensen. Tusenvis av mennesker venter på nulltimen for å krysse grensen.»

Noen pro-vestlige medier har forsøkt å snu det som for tiden er en sivil samling ved grensen mellom Irak og Jordan til noe mer uhyggelig – en samling av militser som forsøker å krysse den jordanske grensen. Abu Jaafar avviser påstanden helt:

«Målet med sit-in er fredelig solidaritet og å gi moralsk støtte til Gaza, da organisasjonskomiteen for sit-in arbeidet med å samle inn donasjoner av matvarer i et håp om å la oss levere dem langs hele Jordan- palestina grensen, og vi er her for å prøve å legge press på det internasjonale samfunnet.» 

Kort sagt, handlingene til irakiske motstandsfraksjoner i kjølvannet av Al-Aqsa-flommen og Israels aggresjon i Gaza markerer et betydelig skifte i deres regionale rolle og utvidede kapasiteter. 

Ved å sikte mot den lokale amerikanske militære tilstedeværelsen – Israels primære støttespiller og muliggjører – redefinerer disse fraksjonene ikke bare på folkemunne utenlandske styrker som legitime mål, men demonstrerer også en enestående direkte militær støtte til den palestinske motstanden. 

Forrige artikkelStatens opprinnelse var en konsekvens av skriftspråket
Neste artikkelFærre bønder driver like mye jord
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.