Verdensbanken: Skolestengingene førte til en katastrofal økning av læringsfattigdom

0

En ny rapport fra Verdensbanken viser at skolestengingene som ble gjennomført under det globale koronaregimet har ført til et katastrofalt tap i læring, ikke minst blant de fattigste barna. Studier vi tidligere har vist til har avslørt at skolestengningene var fullstendig unødvendige og at det var et vilkårlig tiltak det ikke var vitenskapelig grunnlag for.

Vi har også tidligere vist at skolestengningene har gitt barn over hele verden et læringstap som vil skade svært mange av dem for resten av livet.

Nå bekreftes dette i den nye rapporten fra Verdensbanken.

Report: State of Global Learning Poverty: 2022 Update

I rapporten heter det blant annet:

  • Allerede før COVID-19 sto verden overfor en læringskrise, med nesten 6 av 10 ti- åringer i lav- og mellominntektsland som lider av læringsfattigdom – noe som betyr at de ikke klarer å lese og forstå en enkel historie.
  • Nå har skolestengninger og forstyrrelser under COVID-19-pandemien forsterket krisen, kraftig økt læringsfattigdom og forverre ulikhetene i utdanning.
  • Uten hastetiltak for å redusere læringsfattigdom står vi overfor en læringsmessig og menneskelig kapital katastrofe.
  • Hvis barn ikke tilegner seg det grunnleggende om leseferdighet – sammen med regneferdighet og annet grunnleggende ferdigheter – vil fremtiden til hundrevis av millioner barn rundt om i verden, og deres samfunn, stå overfor en alvorlig risiko.
  • Det er et smalt vindu for å handle besluttsomt for å gjenopprette og akselerere læring.

Simuleringsresultatene basert på siste tilgjengelige data og bevis indikerer at pandemien har forårsaket sannsynligvis en kraftig økning i global læringsfattigdom, til anslagsvis 70 prosent.

De økonomiske kostnadene ved den globale læringskrisen fortsetter å vokse mens de vokser raskere blant lav- og mellominntektsland. Basert på data til og med februar 2022, og simuleringsforutsetningene presentert i vedlegg 2 og 3, risikerer denne generasjonen skoleelever over hele verden å tape 21 billioner dollar i livstidsinntekt i nåverdi på grunn av skolestengninger, eller tilsvarende 17 prosent av dagens globale BNP.

Covid Crisis Drives Global Increase in Learning Poverty

Det er et stort tankekors at nettopp de partiene og bevegelsene som har profilert seg på at de ønsker å støtte de fattige og særlig barn, har vært blant de mest fanatiske tilhengerne av skolestenginger som altså har drevet hundrevis av millioner barn ned i læringsfattigdom.

De vil aldri kunne gjøre godt igjen de enorme skadene de har vært med på å påføre en hel generasjon barn, men et sted å begynne ville være å innrømme de feilene de har begått og trekke lærdom av dem, slik at de kanskje aldri gjør disse feilene igjen.

Forrige artikkelMaktens pedagogikk
Neste artikkel“En hard nøtt å knekke” – ny forskning om EU-kommisjonens lovbrudd