McCullough: – Ikke fall for det tredje narrativet!

0
Peter McCullough taler. Skjermdump fra video.

Kardiolog Peter McCullough sier at det kun er to ting som har hatt effekt mot covid-19: Tidlig behandling og naturlig immunitet.

Av Julia Schreiner Benito.

Her kan du se opptaket fra Europaparlamentet 14. september.

Den tidligere professoren ved Texas University beskriver hvordan farmasøytisk industri, WHO, FN, WEF (World Economic Forum), Gates Foundation, Gavi, Cepi, CDC, FDA og EMA – altså ikke-folkevalgte, overnasjonale organer – opererte som én forledende enhet. Dessuten hvordan de hindret leger som ham i å gi c-19 pasienter tidlig behandling og redde liv.

De opererte og konspirerte som én koordinert enhet, og resultatet har vært katastrofalt. McCullough.

– Fra januar 2020 opererte og konspirerte disse som én koordinert enhet, og resultatet har vært katastrofalt. Tre år senere aksepterer WHO fortsatt ikke tidlig behandling-19 av c, det bør fortelle mye. (Artikkelen fortsetter.)


Møt nordmenn hvis helse har blitt rasert etter c-19-vaksinering i denne lille filmen. Hemali fikk ikke kjøpe annonseplass av TV2 eller Dagsavisen for filmen, sistnevnte begrunnet avslaget slik:
“Vi har gjort en vurdering av videoen og har konkludert med at innholdet er såpass kontroversielt at vi ikke kan ta inn videoen som annonsørinnhold. Det vil kunne skape sterke reaksjoner fra lesere, noe som gjør at vi ikke ønsker å markedsføre denne videoen.”

Immunolog Charlotte Haug i video:
– Slik studiene på vaksinene er utført, er det ikke mye bevis for effekt. Når vaksinene gis til friske, bør vi være sikrere.

Professor Eivind Hovig i video: – Eksperimentell genterapi og mangelfull forskning.


– Jeg ser blodpropper som ikke forsvinner

Under høringen advarer McCullough sterkt mot mRNA-vaksinene og sier blant annet:
– Jeg har pasienter som har hatt blodpropper i to år, de løser seg ikke opp. Vi finner spikeproteinet i blodproppene, og slikt har vi aldri sett i medisinen før.
Videre beskriver han myokarditt, (hjertemuskelbetennelse) nevrologiske tilstander, immunsvikt, arytmi, slag, utslett, lammelser…
– Jeg er hovedforfatter av den største obduksjonsstudien om død etter c-19. Vi har gjennomgått 600 rapporter og kliniske funn, vår konklusjon er at 73,9 prosent av død etter c-19 skyldes mRNA-vaksinen. Ikke covid.
NB: Før studien ble fagfellevurdert, ble den fjernet av The Lancet fordi “studiens konklusjoner ikke støttes av studiemetodikken.” Utdrag av studien:

Metode

“Studien gjennomgikk alle publiserte obduksjonsrapporter relatert til covid-19-vaksinasjon frem til 18. mai 2023. Opprinnelig 678 studier og, etter screening for våre kriterier, 44 rapporter med 325 obduksjoner. Tre leger gjennomgikk alle dødsfall uavhengig av hverandre for å undersøke om covid-19-vaksinasjon var den direkte årsaken eller bidro betydelig til døden.

Funn

Det mest impliserte organsystemet i covid-19 vaksine-assosiert død var
det kardiovaskulære, (53 %),
etterfulgt av det hematologiske systemet (17 %),
luftveiene (8 %)
og andre organsystemer (7 %).

Tre eller flere organsystemer ble påvirket i 21 tilfeller. Gjennomsnittlig tid fra vaksinasjon til død var 14,3 dager. De fleste dødsfallene skjedde innen en uke fra siste vaksine. 

Totalt ble 240 dødsfall (73,9 %) uavhengig funnet å være forårsaket av covid-19 vaksinasjon, eller at denne betydelig hadde bidratt til døden.

Tolkning

Konsistensen blant tilfellene med kjente covid-19-vaksinebivirkninger, mekanismene og relatert overdødelighet kombinert med obduksjoner antyder stor sannsynlighet for en årsakssammenheng mellom covid- 19 vaksiner og død i de fleste tilfeller. Ytterligere og umiddelbare undersøkelser er nødvendig for å avklare funnene våre.”

Det tredje narrativet

– Det første falske narrativet eller fortellingen var nedstengning, det andre var at covid-19-vaksinene er “trygge og effektive”. Ikke la deg forlede ved å falle for det tredje: “Det er ikke vaksinen, men covid-19.” For den medisinske litteraturen viser noe annet. Vaksinene skaper sykdom, sier McCullough under høringen.

McCullough omtaler en dansk studie som viser meget stor variasjon i bivirkninger utifra de ulike partiene av samme c-19-vaksine.
– Tall fra VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting) viser det samme. De fleste batchene er trygge, men 4,2 prosent av befolkningen i Europa har vært uheldig. De har blitt vaksinert fra farlige batcher, sier McCullough.


Hemali har møtt motstemmer

Hemali traff Alexandra Henrion-Caude, forskningsdirektør ved National Institute of Health and Medical Research (INSERM) fra 2012 til 2018. Som genetiker er hennes spesialfelt RNA -teknologien.
Se videointervjuet med henne der hun forklarer løgnene, konspirasjonene og farene. Tekstet på norsk.
Hemali traff patolog Ryan Cole: – Jeg vet hva jeg ser i mikroskopet.
Hemali traff forsker Astrid Stuckelberger: – En pandemi av løgner.


Denne artikkelen ble først publisert av hemali.

Forrige artikkelTitusener protesterte mot krisa og krigen i Praha
Neste artikkelBrasils store katter truet av vindindustrien