Kan Ungarn komme til å forlate EU?

0

Den tidligere sentralbanksjefen i Ungarn, Andras Simor, sier til Bloomberg at det er en mulighet for at Ungarn kan komme til å forlate EU.

Simor, som bidro til å styre Ungarn gjennom finanskrisa i 2010, sier at hvis sannsynligheten for et ungarsk utmarsj fra unionen var 10% i fjor er den kanskje 20% eller 30% nå.

«Jeg er redd for at Ungarns regjering vil manøvrere landet inn i en situasjon der en uttreden fra EU blir et reelt alternativ,» sa Simor, som er en skarp kritiker av Viktor Orbán.

«Det er en formidabel lederkrise i EU»

En «overveldende» lederkrise finner sted i Brussel, sa Balázs Orbán, statsministerens politiske direktør, til offentlig radio tirsdag, og la til at «Europa og EU er blant taperne av krigen» i Ukraina. Han sa at Tyskland var inne i en resesjon, industrien sliter og inflasjonen «skyter i været». Dette skriver Daily News Hungary.

Med henvisning til neste års valg til Europaparlamentet sa han at Brussel snart kan komme seg ut av lederkaoset, og at man kan få en mer «balansert tilnærming». Han la til at Ungarn aktivt søker allierte i Europa og over hele verden. Ungarn «må kjempe», sa han, og la til at det ikke burde vike unna tvister med Europa. Regjeringa undersøker opinionen regelmessig, sa Orbán, og millioner av ungarske borgere hadde gitt uttrykk for sine synspunkter.

Han viste da til et system den ungarske regjeringa har innført der det stadig gjennomføres meningsmålinger for å lodde folkeopinionen.

Han la til at Ungarn har gått inn i en «svært farlig periode», med «krigen som raser ved siden av oss» og «konkurranse mellom de to stormaktene, USA og Kina. Dette vil være avgjørende i de kommende tiårene», sa han i intervjuet.

Viktor Orbán: «Slovakia er en utbryterstat fra Ungarn»

Det brøt ut en diplomatisk konflikt mellom nabolandene Ungarn og Slovakia da Ungarns statsminister Viktor Orbán nylig uttalte at «Slovakia er en utbryterstat fra Ungarn». Dette skriver Daily News Hungary.

Dette førte til at Ungarns ambassadør i Slovakia ble innkalt på teppet til utenriksdepartemantet i landets hovedstad Bratislava der han fikk beskjed om at både Slovakia og Ungarn er likestilte etterkommere av dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn.

Gamle sår blir som nye

Allerede NATO-krigene som ødela og parterte Jugoslavia rev djupe flenger i både Versaillestraktaten og Jaltaavtalen, det vil si oppgjørene etter de to verdenskrigene.

NATOs infiltrasjon, statskupp og krig i Ukraina fra 2014 har ytterligere forsterket de gamle konflikten, og med Russlands invasjon og krig i Ukraina fra 22. februar 2022 er også de gamle konfliktene knyttet til Vest-Ukraina, Polen og Litauen kommet på bordet.

Ideen om et forent Europa er en illusjon og kontinentet utvikler seg mer og mer i retning av å bli ei kruttønne enda en gang. Enda verre blir dette fordi EU nå driver økonomisk sjølmord og driver befolkninga mot økonomisk sammenbrudd, fattigdom og nød.

Og da vil det ikke bli bare Ungarn som ser etter korteste vei til utgangen.

Les også: NATOs aggresjon mot Jugoslavia i 1999 var det globale vendepunktet

Vargtid – eller myten om en fredelig verdensorden (1992)

Krisa i Ukraina og redselen for det tomme rom


Forrige artikkelHar oppdateringen av radaren i Vardø utløst fugledød?
Neste artikkelBrukes psykiatrien for å kneble politisk opposisjon i Norge?