Tysk presse diskuterer svindel i forbindelse med uttesting av Pfizer-vaksiner

0

Vil det komme et “Covid-oppgjør”?

Av Igor Chudov.

Igor Chudov.

«Pfizer-svindel» diskuteres nå åpent i tysk nasjonal hovedstrømspresse.

Jeg er gledelig overrasket over å se den “mainstream” tyske publikasjonen Die Welt åpent hevde at kliniske studier av «Pfizer COVID-vaksinen» var full av svindel. (åpen tyskspråklig lenke, PDF med engelsk oversettelse) For en forandring!

Igjen, klikk her for den engelske versjonen lagret som en PDF-fil.

Artikkelen forklarer at Pfizer avblindet og fjernet mange pasienter som led uønskede hendelser fra Covid-vaksinestudien. Den gir også eksempler på Pfizer-subjekter hvis dødsfall ble tildekket. Et av ofrene beskrevet av Die Welt er Pfizer-subjekt C4591001 1162 11621327, hvis historie jeg avdekket i juli 2022.

WELT har dokumenter som viser at pasientnr. 11621327 ble funnet død i leiligheten sin tre dager etter den andre dosen, tilsynelatende død av et slag. Pasient #11521497 døde 20 dager etter vaksinasjon, diagnose hjertestans. «I henhold til den nåværende vitenskapen vil disse to tilfellene bli tilskrevet vaksinasjonen,» sier farmasøytisk spesialist i Berlin Susanne Wagner, «spesielt siden de amerikanske helsemyndighetene ved CDC [Center For Disease Control And Prevention – USA] for tiden undersøker hjerneslag hos vaksinerte mennesker og det er kjent.»

Som du husker, avgjorde Pfizers etterforskere feilaktig at disse dødsfallene ikke var relatert.

Die Welt beskriver også den argentinske advokaten Augusto Roux, som forble i live, men hvis lidelser ble avskrevet som «angst».

Tre uker senere fikk testkandidat Roux den andre dosen. Han ble liggende under observasjon i 40 minutter, følte seg vel, og forlot deretter sykehuset. I drosjen hjem følte han seg uvel, og opplevde senere å bli kortpustet, kjente brennende brystsmerter, kvalme og feber. Urinen hans ble svart som cola og han besvimte. Tre dager senere var Roux på Alemán Hospital, flere PCR-tester for Covid var negative. Overlege Gisela di Stilio bemerket i utskrivningsrapporten, som er tilgjengelig for WELT: «Bivirkning av koronavirusvaksinen (høy sannsynlighet)«. Datatomografen hadde vist bilder av væske i Rouxs hjerte. En perikardiell effusjon.

I løpet av de neste månedene gikk Roux ned 14 kilo, han hadde leverproblemer, og noen ganger slo hjertet uregelmessig. … Diagnosen for symptomene etter den andre vaksinasjonen er høyst sannsynlig «perikarditt», betennelse i hjertet. Alt dette passer nøyaktig med et klinisk bilde som Paul Ehrlich-instituttet også har i sin liste over «sjeldne bivirkninger» for mRNA-vaksiner.

Legg merke til hvordan Die Welt sarkastisk setter «sjeldne bivirkninger» i anførselstegn.

… Der gjorde han fantastiske funn. Historien hans, kan man tro, burde vises i Pfizers sentrale studiepapirer, men det gjør den ikke. Legemiddelselskapets papirer sier Roux informerte forskerteamet om at han ble innlagt på sykehus med dobbelsidig lungebetennelse, etter den første rapporten, som ble klassifisert som en «uønsket hendelse av toksisitetsnivå 1«. Det kan ikke ha noe med vaksinen å gjøre, fortsetter filen med å si, det er sannsynligvis en Covid-infeksjon. Ikke et ord om at Roux hadde testet negativt for Corona i flere PCR-tester.

Avisen finner flere tilfeller av Pfizer-svindel:

Nesten samtidig med Roux-saken skal det ha vært en hendelse i testsenteret i Buenos Aires. Testledelsen sa med ett slag farvel til 53 forsøkspersoner 31. august 2020. Testkandidatene ble «ublindet», noe som betyr at de ble informert om vaksinasjonsstatusen deres, en prosess som Pfizer-studieprotokollen uttrykkelig bare sørger for «i nødsituasjoner». Men det står ingenting om det i godkjenningsstudien. I protokolldokumenter som er tilgjengelig for WELT, og som faktisk ikke er ment for offentligheten, blir de ansvarlige fanget i motsetninger. «

Pfizer-svindel diskutert i Hovedstrømspresse

Selv om Die Welt gjør en utmerket jobb med å avsløre Pfizers test-svindel, som FDA [Food And Drug Administration-USA] ønsket å skjule i 75 år, er det meste av det avisen diskuterte ikke nytt for oss. Det nye er at hovedstrømsavisene nå diskuterer det.

Die Welt nevner at Pfizers kontrakter inkluderte frafall av ansvar, selv ved  uaktsomhet fra Pfizer og for «bedrag eller ond tro fra Pfizers side.»

Jeg forventer at denne «ansvarsfrafallelsen» vil bli i mange land bli voldsomt rettslig utfordret. I USA kan ikke ansvar for visse ugjerninger, som bedrageri, fraskrives på forhånd fordi det ville «krenke offentlig politikk» og oppmuntre til svindel. Derfor forventer jeg at Ed Dowds «bedrageri bryter alle kontrakter»- doktrine vil juridisk gjelde mange steder.

Et «Generelt COVID-oppgjør» vil følge!

Et spørsmål som mange av oss stiller er, «vil det bli rettssaker» En venn av denne Substacken, Eugyppius, konkluderer med beklagelse at «det vil ikke bli noe Corona-oppgjør i Tyskland

Jeg er ingen ekspert på tysk politikk, men jeg vil gjerne komme med en uttalelse: I mer enn ett land, men muligens ikke i Tyskland, VIL det komme et Corona-oppgjør. Et mini-oppgjør finner sted i Florida allerede, det gir oss et hint om fremtiden.

Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, er en skarpsindig politisk aktør som forventer å dra politisk nytte av å forsvare publikum mot Covid-vaksiner.

Jeg er optimistisk til at det vil komme noen oppgjør og noen straffer bli ilagt.
Ta følgende i betraktning:

  • Nesten alle ble rammet av Corona-vaksiner. Folk ble enten vaksinert eller diskriminert, med omfanget av diskriminering varierende fra land til land.
  • En stor del av vaksinerte mennesker ble tvunget til å vaksinere seg og er sinte over det som skjedde med dem.
  • Covid-vaksinene har skadet en betydelig del av de som fikk den. Skadene er mange. En studie i Thailand fant for eksempel at 29 % av unge menn hadde subklinisk hjerteskade. Jeg har flere ganger drøftet skader på immunsystemet som påvirker vaksinerte mennesker som lider av Covid-reinfeksjoner og uendelige andre sykdommer.
  • Mens mange vaksinerte mennesker ikke innser at Covid-vaksiner har påvirket dem, kan de lett overbevises om at de er vaksineofre når de blir presentert med bevis.
  • Mange vaksinerte hadde gjentatte covid-infeksjoner. Hvis de får en dult i siden, vil de se den åpenbare koblingen mellom løfter og den stygge virkeligheten.
  • Rettssaker mot Big Pharma, og eventuelt mot Google og Facebook, vil naturligvis få mange til å vurdere om de også er ofre når økonomisk erstatning blir en mulighet.
  • Mennesker frykter forståelig nok døden, og overdødeligheten vi opplever over hele verden burde forvirre enhver person hvis risiko for død er økt på en mystisk, ukjent måte.
  • Mange politiske aktører vil innse at de kan bygge en karriere ved å være anti-Covid-vaksine og kreve gjengjeldelse.
  • Det er en mulighet for massehysteri skapt rundt «vil Covid-vaksinen drepe meg», som de ovennevnte politiske operatørene kan vende til sin fordel. Selv om dette har potensial til å bli stygt, er det en viktig faktor.

Den viktigste determinanten for hvor mye «Corona-oppgjør» vi vil se er menneskehetens fremtidige skjebne og de urovekkende trendene med overdødelighet og infertilitet.

Jeg vil at disse trendene skal snu og at dødelighet og fruktbarhet skal gå tilbake til det normale. En slik heldig vending ville bare nødvendiggjøre en moderat seriøs avregning.

I det høyst uønskede tilfellet at allmennhetens helsetrender tar en vending til det verre, ville strengere straffer mot mennesker som løy for oss og tvang publikum til å ta de dødelige eksperimentelle vaksinene være absolutt akseptabelt.

Nasjonale lover må kanskje revideres for å tillate juridisk avstraffelse av forbrytere som deltok i en ny type kriminalitet: global biomedisinsk kriminalitet, som skadet milliarder av mennesker. I mange presedenser ble forbrytelser mot menneskeheten, begått under dekke av nasjonale lover, rettsforfulgt med suksess.

Så … tror du minst ett land vil se noe «Corona-oppgjør»?


Denne artikkelen ble først publisert på Substack av Igor Chudov:

German Press Discusses Pfizer Vaccine Trial Fraud. Will «Covid Reckoning» Follow?

Oversatt til norsk for steigan.no av Kari Angelique Jaquesson.


Se også:

UKHSA: Boosters Greatly INCREASE Covid Severity 6-9 Months after Vaccination

Vaccinated Blood is Contaminated with COVID Vaccine mRNA, Study Finds

Forrige artikkel«Leiv Eiriksson oppdager Amerika» og wokeideologien
Neste artikkelUkraina – måter å tenke på
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.