Kina griller «USAs hegemoni», krigsforbrytelser, CIA-kupp og 400 utenlandske intervensjoner

0

Kinas utenriksdepartement publiserte nyllig en lang rapport som fordømte «USAs hegemoni» og landets forbrytelser rundt om i verden, inkludert kriger med millioner av ofre, kupp og «regimeendringer» mot valgte ledere, samt 400 utenlandske militærintervensjoner.

Av Ben Norton, 22. februar, 2023

Ben Norton.

Den kinesiske regjeringen har publisert en lang rapport som fordømmer «USAs hegemoni» og dets ødeleggende effekter på verden.

Dokumentet analyserte hvordan USA har «misbrukt» sitt hegemoni politisk, militært, økonomisk, finansielt, teknologisk og kulturelt.

Kinas utenriksdepartement bemerket at Washington har anslagsvis 800 utenlandske militærbaser over hele verden og har foretatt 400 utenlandske militærintervensjoner.

USA begikk folkemord mot urfolksnasjoner, innførte sin kolonialistiske «Monroe-doktrine» i Latin-Amerika, og annekterte uavhengige territorier som Hawaii, påpekte Beijing.

Kina fordømte USA for å sponse kupp, operasjoner for regimeendringer og «fargerevolusjoner» i dusinvis av land, mens de stadig spredte «feilinformasjon» og propaganda for å destabilisere utenlandske motstandere.

Bare siden 2001 har amerikanske kriger drept hundretusener av sivile, såret millioner og skapt titalls millioner flyktninger, minnet Beijing om.

Disse knusende fakta ble lagt frem i rapporten «USAs hegemoni og dets farer», som Kinas utenriksdepartement publiserte den 20. februar. Den ble senere republisert av store kinesiske medier.

Beijing sa at målet med rapporten var å «trekke større internasjonal oppmerksomhet om farene ved USAs praksis mot verdensfred og stabilitet og trivsel for alle folk».

Utenriksdepartementet skrev:

Siden de ble verdens mektigste land etter de to verdenskrigene og den kalde krigen, har USA handlet dristigere for å blande seg inn i andre lands indre anliggender, forfølge, opprettholde og misbruke hegemoni, fremme undergraving og infiltrasjon, og forsettlig føre kriger, noe som skader det internasjonale samfunnet.

USA har utviklet en hegemonisk dreiebok for å iscenesette «fargerevolusjoner», initiere regionale tvister, og til og med direkte lansere kriger under dekke av å fremme demokrati, frihet og menneskerettigheter.

Ved å klamre seg til den kalde krigens mentalitet har USA trappet opp blokkpolitikken og fyrt opp under konflikt og konfrontasjon.

Den har strukket begrepet nasjonal sikkerhet for langt, misbrukt eksportkontroll og tvunget ensidige sanksjoner mot andre.

Den har tatt en selektiv tilnærming til folkeretten og reglene, ved å anvende eller forkaste dem som den vil, og har forsøkt å innføre regler som tjener sine egne interesser under påskudd av å opprettholde en «regelbasert internasjonal orden».

Politisk hegemoni

Kina fordømte de utallige eksemplene på «USAs innblanding i andre lands indre anliggender».

Uttalelsen bemerket at USA har behandlet Latin-Amerika som sitt koloniterritorium med den såkalte «Monroe-doktrinen». (Monroe-doktrinen, fra 1823, der USA sier at landet ikke tolerer utfordrere i sine interessesfærer i Sør-Am. og Karibien. Overs.merkn.)

Beijing fordømte Washingtons ulovlige, 61 år lange blokade av Cuba; CIA-kuppet i 1973 mot Chiles demokratisk valgte president Salvador Allende; og Donald Trump-administrasjonens forsøk på å styrte Venezuelas regjering.

Kina uttrykte også sinne over «fargerevolusjonene» og «regimeendrings»-operasjonene som USA støttet i Georgia, Ukraina, Kirgisistan og utover.

«USA utøver dobbeltmoral på internasjonale regler. Ved å sette sin egeninteresse først, har USA gått bort fra internasjonale traktater og organisasjoner, og satt sin nasjonale lov over folkeretten», skrev Beijing.

«USA feller vilkårlig dom over demokrati i andre land, og fabrikkerer et falskt narrativ om «demokrati versus autoritarianisme» for å oppfordre til fremmedgjøring, splittelse, rivalisering og konfrontasjon», heter det videre.

Militært hegemoni

«USAs historie er preget av vold og ekspansjon», skrev det kinesiske utenriksdepartementet, og forklarte:

Siden landet ble uavhengig i 1776, har USA hele tiden søkt ekspansjon med makt: de slaktet indianere, invaderte Canada, førte krig mot Mexico, innledet den amerikansk-spanske krigen og annekterte Hawaii.

Etter andre verdenskrig inkluderte krigene, enten fremprovosert eller startet av USA Koreakrigen, Vietnamkrigen, Gulfkrigen, Kosovo-krigen, krigen i Afghanistan, Irak-krigen, Libya-krigen og den syriske krigen, og misbrukte sitt militære hegemoni for å bane vei for ekspansjonistiske mål.

De siste årene har USAs gjennomsnittlige årlige militærbudsjett oversteget 700 milliarder amerikanske dollar, og står for 40 prosent av verdens totale, mer enn de 15 landene på plassene bak bruker til sammen.

USA har rundt 800 oversjøiske militærbaser, med 173.000 soldater utplassert i 159 land.

«Som USAs tidligere president Jimmy Carter uttrykte det, er USA utvilsomt den mest krigerske nasjonen i verdenshistorien», la Beijing til.

Den refererte til en Tufts University-rapport, som fant at USA gjennomførte nesten 400 militærintervensjoner fra 1776 til 2019.

Siden 2001 har amerikanske kriger drept hundretusener av sivile, skadet millioner og skapt titalls millioner flyktninger, påpekte Kina.

Økonomisk hegemoni

«Ved å dra nytte av dollarens status som den store internasjonale reservevalutaen, samler USA i utgangspunktet ‘rentefrie lån’ fra hele verden; og ved å bruke sin kontroll over internasjonale organisasjoner, tvinger den andre land til å tjene USAs politiske og økonomiske strategi», skrev det kinesiske utenriksdepartementet.

Rapporten identifiserte den «amerikanske dollarens hegemoni» som «den viktigste kilden til ustabilitet og usikkerhet i verdensøkonomien».

Gjennom bruk av sanksjoner og andre tiltak «undertrykker USA med vilje sine motstandere med økonomisk tvang», og «USAs økonomiske og finansielle hegemoni har blitt et geopolitisk våpen», advarte Beijing.

Teknologisk hegemoni

«USA søker å avskrekke andre lands vitenskapelige, teknologiske og økonomiske utvikling ved å utøve monopolmakt, tiltak for undertrykkelse og teknologirestriksjoner på høyteknologiske felt,» sa Kina.

Beijing fordømte Washingtons globale bruk av cyberangrep og overvåkning.

«USA monopoliserer intellektuell eiendom i beskyttelsens navn», skrev avisa.

«USA politiserer, gjør teknologiske spørsmål til våpen og bruker dem som ideologiske verktøy», heter det videre.

Kulturelt hegemoni

«USA har ofte brukt kulturelle verktøy for å styrke og opprettholde sitt hegemoni i verden», heter det i en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet.

Washington bruker filmer, TV-programmer og medier som våpen for myk makt, påpekte Beijing.

«USA-dominerte vestlige medier har en spesielt viktig rolle i å forme den globale opinionen til fordel for amerikansk innblanding i andre lands indre anliggender», skrev avisa.

Med henvisning til en rapport fra The Intercept bemerket den kinesiske utenriksministeren hvordan «det amerikanske forsvarsdepartementet manipulerer sosiale medier», og sprer krigspropaganda på Twitter, Facebook og andre plattformer.

«USA bruker feilinformasjon som spyd for å angripe andre land, og har bygget en industriell kjede rundt det,» advarte Beijing.

Den bemerket at amerikansk propaganda er «rettet mot sosialistiske land», og understreket at Washington «pøser svimlende mengder offentlige midler inn i radio- og TV-nettverk for å støtte deres ideologiske infiltrasjon, og disse talerørene bombarderer sosialistiske land på dusinvis av språk med inflammatorisk propaganda dag og natt».


Denne artikkelen ble først publisert av GeopoliticalEconomy:

China report excoriates ‘US hegemony’, war crimes, CIA coups, 400 foreign interventions

Oversatt for Steigan.no av Hans Snøfjell.

Forrige artikkelFra Tonkinbukta til Østersjøen
Neste artikkelDen tredje dollarkrigen
Ben Norton er journalist, forfatter, analytiker og filmskaper. Han er grunnlegger og redaktør av Geopolitical Economy Report, og er basert i Latin-Amerika.