Hva inneholder covid-vaksinene?

0

Det er ikke debatt og ulike syn som er farlig, men fraværet av dette

Av Lene, leserinnlegg.

Hva er det med disse vaksinene som gir så mange bivirkninger? Hvorfor er det ikke en større diskusjon knyttet til innholdet i mRNA vaksinene? Det siste spørsmålet burde i seg selv få alarmbjeller til å ringe. Myndigheter og hovedsaksmedia går hånd i hånd, og hva vi presenteres er dessverre både avgrenset og unyansert. Det som ikke passer deres foretrukne bilde, avfeies i alt for stor grad som konspirasjoner og villedende tankespinneri. Det ofte helt uavhengig av hvem som presenterer motargumenter, deres kompetanse og kvalifikasjoner.

Fordi dette avfeies som konspirasjoner og villedende informasjon, og utelates fra hovedstrømsmedia, frarøves folk en viktig innsikt i debatten rundt disse vaksinene. Deres grunnlag for å brette opp ermet for neste stikk er ofte basert på tilgjengelig informasjon i hovedsaksmedia.

Noen av bivirkningene er ikke så lite urovekkende. I Norge har det vært fokus på blant annet bivirkninger som menstruasjonsforstyrrelser og myokarditt. Bivirkninger som kan ha en ikke helt ubetydelig påvirkning på folks liv og helse.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8J9beG/rekordmange-krav-har-utbetalt-millioner-i-vaksineerstatning

Det begås en stor unnlatelsessynd – ikke bare i forhold til at det det fokuseres så lite på hva som kan være årsakene til disse bivirkningene, men også i forhold til at det er så lite diskusjon og debatt i det offentlige rom når det gjelder dette.

Fagfolk fra ulike disipliner diskuterer urovekkende funn

I to videoer fra november/desember 2022, samlet Reiner Fullmich fagfolk fra ulike vitenskapelige disipliner for å diskutere urovekkende funn og observasjoner av mRNA vaksinenes innhold og virkninger. Dette er interessant, fordi man her åpner for en mer nyansert diskusjon av observasjoner og funn. Det skapes et rom for debatt og diskusjon, noe vi sårt trenger i disse tider.

Mørk-felt mikroskopiske (dark-field microscopy) blodprøver avslører krystalliske unaturlige og variable strukturer som viser karakteristikker av nano- eller mikroteknologi. En av deltakerne viser til observasjoner han selv har gjort av det han kaller selvmonterende strukturer (self assembly structures) i mRNA injeksjonene.

“What we are finding when we are looking through these microscopes are amazing things that are in complete contradiction to the narrative.» 

Hør på hva disse fagfolkene fra ulike vitenskaps disipliner har å si. Ser du de to videoene, vil du se at de heller ikke er helt enige i hva dette er snakk om. Men en ting er de enige om, og det er at det trengs videre studier og forskning på det de finner. De er bekymret for disse vaksinene og det de mener å se.

Uenighet på konferansen Läkaroppropet i Stockholm søndag 22.01.2023

Underveis i konferansen kommer det frem at det eksisterer ulike syn blant foredragsholderne. Det kommer frem at det er uenighet med henblikk på om det finnes lipid-nanopartikler og grafenoksid i covid-vaksinene.

Av og til blir debatten opphetet. Vi burde ikke forundres over at det finnes ulike syn og henvisning til ulik forskning. Mellom ulike vitenskapelige disipliner og iblant forskere har det alltid vært ulike og kontradikterende syn. Det som bør bekymre oss er tvert imot en hverdag der det kun eksisterer en sannhet – eller rendyrking av en tilnærming til et problem og ekskludering av andre.

I etterkant av denne konferansen i Stockholm, har for øvrig Maryl Nass hatt en kommentar til det som skjedde. Hun deltok på konferansen, og du kan leste hennes oppfatning av det hele her:

https://merylnass.substack.com/p/the-stockholm-conference-kerfuffle

Hvorfor skal vi bry oss med dette?

Det er viktig i den grad vi lever i et samfunn der de som styrer forventer at vi skal brette opp ermene og la oss injisere med et middel vi vet lite om når det kommer til innhold og effekt. Det er på høy tid å se nærmere på innhold og virkninger – om ikke for å finne svar på hva vi har å forholde oss til, så i hvert fall for å få et klarere innblikk i hvilket absurde sjansespill dette vaksine tyranniet har vært og er. Frem til den såkalte covid pandemien, forholdt vi oss i det minste til vaksiner basert på såkalt gammel teknologi. Nå og i fremtiden frontes vi av noe helt nytt. Vi har fått vaksiner basert på mRNA teknologi. Snart er det flere vaksiner enn bare covid-vaksinen som lages på ny måte. Disse planlegges heller ikke bare for å injiseres i mennesker, men også i dyr. Med tusenvis av fagfolk som roper varsko fra alle verdens hjørner om disse nye vaksinene, burde det få lamper hos noen og enhver til å lyse illrødt og ikke minst få langt flere til å sette ned foten for egen del. En av deltakerne i videoen referert til ovenfor, uttrykker følgende:

«People need to be told that there is something wrong, because this is part of the informed consent. You cannot consent to something you don’t know anything about. Information is everything.”

Ikke viste de seg å være like sikre. Ikke viste de seg å være effektive. Skal vi nå fortsette å stole på helsemyndighetene når det gjelder disse vaksinene. Burde vi ikke kreve en større åpenhet rundt innhold og ikke minst få en større åpenhet rundt hva som diskuteres i ulike forskningsmiljøer, i ulike land, ved ulike institusjoner, av ulike folk fra ulike fagområder knyttet til innhold og virkninger – og ikke minst få tilgang til deres refleksjoner, spørsmål og bekymringer. Det er snakk om befolkningens helse – ikke bare for dagens, men også for fremtidige generasjoner. Vi vet fint lite om langsiktige virkninger av disse såkalte vaksinene. Fraværende har et føre var prinsipp vært – fraværende har fokus på retten til å bestemme over egen kropp vært – fraværende har prinsippet om informert samtykke vært. Vi som mennesker er i ferd med å umyndiggjøres og degraderes dersom det ikke skjer en forandring.

Forrige artikkelNATO-stridsvogner i Ukraina: Opptakten til en amerikansk-russisk skarp krig
Neste artikkelTanks til Ukraina var helt utenkelig – nå forbereder USA å sende jagerfly