Det globale sør føder et nytt betalingssystem som endrer spillet    

0
Photo Credit: The Cradle

Eurasia Economic Union utfordrer det vestlige pengesystemet og leder det globale sør mot et nytt felles betalingssystem for å omgå amerikanske dollar.

Av Pepe Escobar, The Cradle, 30. november 2022

Eurasia Economic Union (EAEU) fremskynder utformingen av et felles betalingssystem, som har vært tett diskutert i nesten et år med kineserne, under ledelse av Sergej Glazjev, EAEUs minister med ansvar for integrering og makroøkonomi.

Gjennom sitt reguleringsorgan, den eurasiske økonomiske kommisjonen (EEC), har EAEU nettopp utviklet et svært seriøst forslag til BRICS-nasjonene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) som på  avgjørende vis, allerede er på vei til å bli til BRICS+ : et slags G20 i det globale sør.

Systemet vil inkludere et enkelt betalingskort – i direkte konkurranse med Visa og Mastercard – som slår sammen de allerede eksisterende russiske MIR, Kinas UnionPay, Indias RuPay, Brasils Elo og andre.

Det vil representere en direkte utfordring mot det vestlig utformede (og håndhevede) monetære systemet. Og det kommer rett i etterkant av at BRICS-medlemmer allerede har bilateral handel med lokale valutaer og omgår amerikanske dollar.

Denne EAEU-BRICS-unionen var lenge i støpeskjeen – og vil nå også gå mot å forutse en ytterligere geoøkonomisk fusjon med medlemsnasjonene i Shanghai Cooperation Organization (SCO).

EAEU ble opprettet i 2015 som en tollunion av Russland, Kasakhstan og Hviterussland, et år senere ble Armenia og Kirgisistan medlemmer. Vietnam er allerede en EAEU-frihandelspartner, og nylig etablerte SCO-medlemmet Iran, inngår også en avtale.

EAEU er designet for å implementere fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidere mellom medlemslandene. Ukraina ville ha vært et EAEU-medlem hvis det ikke var for Maidan-kuppet i 2014, som Barack Obama-administrasjonen tok initiativ til.

Vladimir Kovalyov, rådgiver for EECs formann, oppsummerte det hele til den russiske avisen Izvestia. Fokuset er å etablere et felles finansmarked, og prioriteringen er å utvikle et felles «bytteområde»: «Vi har gjort betydelige fremskritt, og nå er arbeidet fokusert på sektorer som bank, forsikring og aksjemarkedet.»

Et nytt reguleringsorgan for det foreslåtte felles EEU-BRICS finanssystemet vil snart bli etablert.

I mellomtiden har handel og økonomisk samarbeid mellom EAEU og BRICS økt 1,5 ganger i første halvdel av 2022 alene.

BRICS-andelen i den totale omsetningen til EAEU har nådd 30 prosent, avslørte Kovalyov på BRICS International Business Forum sist mandag i Moskva:

«Det er tilrådelig å kombinere potensialene til BRICS og EAEUs makrofinansielle utviklingsinstitusjoner, spesielt BRICS New Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), så vel som nasjonale utviklingsinstitusjoner. Dette vil gjøre det mulig å oppnå en synergistisk effekt og sikre samkjørte investeringer i bærekraftig infrastruktur, nyskapende produksjon og fornybare energikilder.»

(synergistisk effekt, virkninger som forsterker hverandre, o.a.)

Her ser vi nok en gang det fremadskridende sammenfallet av tiltak og interesser mellom ikke bare BRICS og EAEU, men også finansinstitusjonene som er dypt involvert i prosjekter under Kina-ledede New Silk Roads, eller Belt and Road Initiative (BRI).

Stoppe plyndringens tidsalder

Som om alt dette ikke var stort nok skifte i det politiske spillet, øker Russlands president Vladimir Putin innsatsen ved å etterlyse et nytt internasjonalt betalingssystem basert på blockchain og digitale valutaer.

Prosjektet for et slikt system ble nylig presentert på 1st Eurasian Economic Forum i Bishkek.

På forumet godkjente EAEU et utkast til avtale om grenseoverskridende plassering og sirkulasjon av verdipapirer i medlemslandene, og endret tekniske forskrifter.

Det neste store skrittet er å organisere agendaen for et avgjørende møte i Det øverste eurasiske økonomiske råd 14. desember i Moskva. Putin vil være der – personlig. Og det er ingenting han ville elske mer enn å komme med en kunngjøring som forandrer spillet.

Alle disse grepene får enda større betydning ettersom de kobles til raskt økende, sammenknyttende handel mellom Russland, Kina, India og Iran: fra Russlands satsing på å bygge nye rørledninger som betjener det kinesiske markedet – til Russland, Kasakhstan og Usbekistan diskuterer en gassunion for både innenlandske forsyninger og eksport, spesielt til hovedkunden Kina.

Sakte men sikkert, det som dukker opp er det store bildet av en ugjenkallelig splittet verden med et dobbelt handel/sirkulasjonssystem: det ene vil dreie seg om restene av dollarsystemet, det andre bygges sentrert om foreningen av BRICS, EAEU, og SCO.

Drivende lenger nede i veien, den nylige patetiske metaforen laget av den tafatte EU-teknokraten Borrell: «jungelen» bryter seg inn i «hagen» med hevn. Måtte bruddet vedvare, ettersom et nytt internasjonalt betalingssystem – og deretter en ny valuta – vil ta sikte på å stoppe den vestlig sentrerte, plyndringens tidsalder for godt.


Originalen ble publisert i The Cradle:

The Global South births a new game-changing payment system

Oversatt for Steigan.no av Hans Snøfjell.

Forrige artikkelOm fortellerkunstens rolle i krig
Neste artikkelNigeria: Våpen levert til Ukraina «begynner å filtrere» til Afrika
Pepe Escobar er spaltist i The Cradle, redaktør i Asia Times og en uavhengig geopolitisk analytiker med fokus på Eurasia. Siden midten av 1980-tallet har han bodd og jobbet som utenrikskorrespondent i London, Paris, Milano, Los Angeles, Singapore og Bangkok. Han er forfatter av utallige bøker; hans siste er Raging Twenties.