Stopp krigen!

0
Fra Nordahl Grieg: Til ungdommen

Av Jan Christensen.

Jan Christensen.
Krig er forakt for liv
Fred er å skape
Kast dine krefter inn
Døden skal tape

Nordahl Grieg skrev diktet «Til Ungdommen» i 1936, under den spanske borgerkrigen.

Få år seinere begynte den andre verdenskrigen.

Uansett hvor det kriges – krig er for jævlig. Tusener av uskyldige drepes.

Folk i sin beste alder sendes til fronten og ender opp som krøplinger eller kanonføde.

Andre blir nervevrak.

Infrastruktur som har kostet år og ressurser å bygge opp, ødelegges.

Til mer omfattende krig, til større blir ringvirkningene.

Verden blir utrygg.

Handel stanser opp, folks levekår forverres.

Fred og forståelse mellom nasjonene erstattes av fiendskap.

Vanlige folk blir krigens tapere, uansett hvilken side de tilhører.

På norsk jord har vi ikke hatt krig siden 1945. Vi kjempet mot nazismen. Allikevel falt flere nordmenn i kamp for nazismen, på Østfronten. Det er en undertrykt del av vår historie.

Krigen som nå raser i Ukraina og som her hjemme overskygger andre samtidige kriger, vil – når freden forhåpentligvis en gang kommer – sikkert også avsløre mange skjulte sannheter fra begge sider.

Putin er av Vestens massemedia stemplet som brutal massemorder. Zelensky er til sammenligning nærmest blitt en mellomting av helt og engel.

Kanskje er ikke bildet fullt så enkelt?

Når Ukraina-krigen engasjerer så mange av oss, har dette både med nærhet og rase å gjøre. Ukraina er bare en kort flyreise unna. Folk der er «som oss». Det har også med dekningen i våre media å gjøre.

Med den følelsesladde og ensidige her-og-nå-vinkling som dominerer i våre riksmedia, er det vanskelig ikke å bli berørt, eller å innta en mer nøytral holdning.

Vi som prøver å se historisk på konflikten samtidig som vi fordømmer Russlands okkupasjon og ivrer for fred, møtes med en nærmest unison fordømmelse.

Også fra kretser vi trodde var vidsynte.

Vi er blitt «Putins medløpere».

Fra å være fredsæle er det norske folk nærmest blitt krigshissere.

Til flere våpen vi pøser inn i Ukraina, desto bedre?

Få tenker at dette kan dra Norge mer aktivt inn i krigen, og at våre våpen kan bidra til et fremtidig atom-ragnarokk.

Også her hjemme.

For meg som EU-motstander, er det sjølsagt å støtte folk og nasjoners rett til sjølbestemmelse – men også trygge og gode naboforhold mellom landene.

Uten innblanding fra andre.

Her har Ukraina og Russland – men også NATO – en lang vei å gå. Kanskje lykkes de først når dagens ledere er skiftet ut.

Ukrainere og russere er «broderfolk».

Minst av alt tjener de på å ødelegge hverandre.

NATO-land har, på den annen side, i over 30 år arbeidet for å destabilisere Russland.

Jeg er for sjølberging – og for frihandel på områder der vi ikke har naturlige forutsetninger for sjølberging. Det betyr handel med mange land, og kanskje – av geografiske årsaker – mest med nabolandene.

Russland, men også Ukraina, er for oss sånne naboland. Krig vanskeliggjør handel. Sanksjoner og boikott gjør den nærmest umulig.

Det siste merkes nå ikke minst i Kirkenes-området, som tidligere hadde et fruktbart folk-til-folk-samarbeid.

Mindre frihandel – eller win-win-handel som jeg vil kalle det – gjør at vi tvinges til mer handel med EU-landene. Dette låser oss enda mer fast i et handelssystem med ubalanse og dominans. Blant annet ser vi dette under den strømpriskrisa som Europa nå opplever, og der Norges stilling som sjølstendig energimakt, kan stå for fall.

Mens Ukraina-krigen raser og atomvåpentrusselen henger over verden, er det lite fruktbart å demonisere den ene eller andre part. Det låser situasjonen og vanskeliggjør forhandlinger.

Vi må tvinge oss til å se framover, både til dagen imorra og til kommende dager.

I ytterste konsekvens kan det være snakk om overlevelse eller død – for oss alle.

Derfor må fredsbestrebelsene intensiveres.

Kravet må være umiddelbar våpenhvile.

Årets Freds-Nobelpris vil neppe føre til noe avslutning på krigen.

Innsatsen fra FN og Norge – blant annet fra vår dyrekjøpte plass i FNs sikkerhetsråd – merkes lite.

I tillegg har Regjeringa, i sitt budsjettforslag, valgt å kutte bevilgningene til organisasjoner som arbeider for fred og nedrustning og mot atomvåpen.

Framtida er langt fra lys.

Stå opp mot krigen og for freden!

Kan være en tegneserie av tekst som sier 'Da den forrige krigen var over hadde noen seiret og noen tapt. Hos de som hadde tapt led de fattige nod. Hos de som hadde vunnet led de de fattige ogsả nod. Bertolt Brecht -Krigens'

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelSverige nekter eierne informasjon om undersøkelsene etter Nord Stream-sabotasjen
Neste artikkelFikk myndighetene hetta?