66 nasjoner i FN krever: «Stans krigen i Ukraina nå!»

0
FNs generalforsamling

Medea Benjamin  og  Nicolas JS Davies i Common Dreams har lest talene fra FNs generalforsamling og de har funnet ut at ledere fra  66 land, hovedsakelig fra det globale sør, også brukte sine generalforsamlingstaler til å oppfordre presserende til diplomati for å avslutte krigen i Ukraina gjennom fredelige forhandlinger, slik FN-pakten krever. De har samlet utdrag  fra talene til alle de 66 landene for å vise bredden og dybden i deres appeller, og trekker frem noen av dem her. 

Afrikanske ledere gjentok det en av de første foredragsholderne sa. Macky Sall, presidenten i Senegal, som også talte i sin egenskap som den nåværende formann for Den afrikanske union sa: «Vi ber om nedtrapping og stans av fiendtlighetene i Ukraina, så vel som for en forhandlet løsning, for å unngå den katastrofale risikoen for en potensielt global konflikt.»

De  66 nasjonene  som ba om fred i Ukraina utgjør mer enn en tredjedel av landene i verden, og de representerer det mestflertallet av jordens befolkning, inkludert India, Kina, Indonesia, Bangladesh, Brasil og Mexico.   .

Mens NATO- og EU-land har avvist fredsforhandlinger, og amerikanske og britiske ledere aktivt har undergravd dem , ble fem europeiske land –  Ungarn, Malta, Portugal, San Marino og Vatikanstaten – med på oppfordringene om fred i generalforsamlingen. 

Philip Pierre , statsministeren i Saint Lucia, en liten øystat i Karibia, sa til generalforsamlingen:

«Artikkel 2 og 33 i FN-pakten er entydige når de forplikter medlemsstatene til å avstå fra trussel eller bruk av makt mot enhver stats territorielle integritet eller politiske uavhengighet og å forhandle og løse alle internasjonale tvister med fredelige midler.…Vi oppfordrer derfor alle involverte parter til umiddelbart å avslutte konflikten i Ukraina, ved å foreta umiddelbare forhandlinger for å permanent løse alle tvister i samsvar med FNs prinsipper.»

Globale Sør-ledere beklaget sammenbruddet av FN-systemet, ikke bare i krigen i Ukraina, men gjennom flere tiår med krig og økonomisk tvang fra USA og dets allierte. President  Jose Ramos-Horta  fra Øst-Timor utfordret direkte Vestens dobbeltmoral, og fortalte vestlige land:

«De bør stoppe opp et øyeblikk for å reflektere over den skarpe kontrasten i deres svar på krigene andre steder der kvinner og barn har dødd i tusenvis av kriger og sult. Responsen på vår kjære generalsekretærs rop om hjelp i disse situasjonene har ikke møtt like medfølelse. Som land i det globale sør ser vi dobbeltmoral. Vår opinion ser ikke Ukraina-krigen på samme måte som den blir sett i nord.»

Mange ledere ba innstendig om en slutt på krigen i Ukraina før den eskalerer til en atomkrig som vil drepe milliarder av mennesker og gjøre slutt på den menneskelige sivilisasjonen slik vi kjenner den. Vatikanets utenriksminister, kardinal  Pietro Parolin , advarte:

«…krigen i Ukraina undergraver ikke bare det nukleære ikke-spredningsregimet, men gir oss også faren for atomødeleggelse, enten gjennom eskalering eller ulykke.… For å unngå en atomkatastrofe, er det avgjørende at det er et seriøst engasjement for å finne et fredelig utfall på konflikten.»

Statsminister  Sheikh Hasina  i Bangladesh sa til forsamlinga:

«Vi ønsker slutten på krigen mellom Russland og Ukraina. På grunn av sanksjoner og motsanksjoner … blir hele menneskeheten, inkludert kvinner og barn, straffet. Dens innvirkning forblir ikke begrenset til ett land, snarere setter den livene og levebrødet til folk i alle nasjoner i større risiko, og krenker deres menneskerettigheter. Folk er fratatt mat, husly, helsetjenester og utdanning.Barn lider mest spesielt. Framtida deres synker ned i mørket.

Min innstendige oppfordring til verdens samvittighet: stopp våpenkappløpet, stopp krigen og sanksjonene. Sikre mat, utdanning, helsetjenester og trygghet for barna. Skap fred!»

Tyrkia ,  Mexico  og  Thailand  tilbød hver sin tilnærming til å starte fredsforhandlinger på nytt, mens Sheikh Al-Thani , emiren fra Qatar, kortfattet forklarte at å utsette forhandlinger bare vil føre til mer død og lidelse:

«Vi er fullt klar over kompleksiteten i konflikten mellom Russland og Ukraina, og den internasjonale og globale dimensjonen til denne krisen. Vi oppfordrer imidlertid fortsatt til en umiddelbar våpenhvile og en fredelig løsning, for dette er til syvende og sist hva som vil skje uavhengig av hvor lenge denne konflikten vil vare. Å opprettholde krisen vil ikke endre dette resultatet. Det vil bare øke antallet ofre, og det vil øke de katastrofale konsekvensene for Europa, Russland og den globale økonomien.»

Som svar på vestlig press på det globale sør for å aktivt støtte Ukrainas krigsinnsats, inntok Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar den moralske høyden og gjorde seg til talsmann for diplomati, 

«Når Ukraina-konflikten fortsetter å rase, blir vi ofte spurt om hvem sin side vi står på. Og svaret vårt, hver gang, er rett og ærlig. India er på fredens side og vil forbli fast der. Vi er på den siden som respekterer FN-pakten og dets grunnleggende prinsipper. Vi er på den siden som krever dialog og diplomati som eneste utvei. Vi er på siden av de som sliter med å få endene til å møtes, selv når de stirrer på eskalerende kostnader for mat, drivstoff og gjødsel.

Det er derfor i vår kollektive interesse å jobbe konstruktivt, både innenfor og utenfor FN, for å finne en tidlig løsning på denne konflikten.»

En av de mest lidenskapelige og veltalende talene ble holdt av den kongolesiske utenriksminister  Jean-Claude Gakosso, som oppsummerte tankene til mange, og appellerte direkte til Russland og Ukraina – med deler av talen på russisk.

Jean-Claude Gakosso, utenriksminister i Republikken Kongo, taler for generalforsamlingens 77. sesjon 26. september (FN Photo/Cia Pak)

«På grunn av den betydelige risikoen for en atomkatastrofe for hele planeten, bør ikke bare de involverte i denne konflikten, men også de fremmede maktene som kan påvirke hendelser ved å roe dem ned, alle dempe sin iver. De må slutte å puste til flammene og de må vende ryggen til denne typen forfengelighet til de mektige som så langt har stengt døra for dialog.

I regi av FN må vi alle forplikte oss til fredsforhandlinger uten opphold – rettferdige, oppriktige og rettferdige forhandlinger. Etter Waterloo vet vi at siden Wien-kongressen avsluttes alle kriger rundt forhandlingsbordet. 

Verden trenger sårt disse forhandlingene for å forhindre de nåværende konfrontasjonene – som allerede er så ødeleggende – for å hindre dem i å gå enda lenger og presse menneskeheten inn i det som kan være en uoppløselig katastrofe, en utbredt atomkrig utenfor stormaktenes kontroll. krig, som Einstein, den store atomteoretikeren, sa ville være det siste slaget som mennesker ville kjempe på jorden.

Nelson Mandela, en mann for evig tilgivelse, sa at fred er en lang vei, men den har ikke noe alternativ, den har ingen pris. I virkeligheten har ikke russerne og ukrainerne noe annet valg enn å ta denne veien, fredens vei. 

Dessuten bør vi også gå med dem, fordi vi over hele verden må være legioner som arbeider sammen i solidaritet, og vi må være i stand til å påtvinge krigslobbyene den ubetingede muligheten til fred.

[Neste tre avsnitt på russisk]: Nå ønsker jeg å være direkte, og henvende meg direkte til mine kjære russiske og ukrainske venner.

For mye blod har blitt spilt – det hellige blodet til deres skjønne barn. Det er på tide å stoppe denne masseødeleggelsen. Det er på tide å stoppe denne krigen. Hele verden ser på dere. Det er på tide å kjempe for livet, på samme måte som dere modig og uselvisk kjempet sammen mot nazistene under andre verdenskrig, spesielt i Leningrad, Stalingrad, Kursk og Berlin.

Tenk på ungdommen i deres to land. Tenk på skjebnen til deres framtidige generasjoner. Tida er inne for å kjempe for fred, å kjempe for dem. Vennligst gi freden en reell sjanse, i dag, før det er for sent for oss alle. Jeg ber dere ydmykt om dette.»

På slutten av debatten den 26. september,  sa Csaba Korosi , presidenten for generalforsamlingen, i sin avsluttende uttalelse at å avslutte krigen i Ukraina var et av hovedbudskapene som «gjenlyder gjennom salen» på årets generalforsamling.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.