Norges statsledere: Fra «kong Sverre talte Roma midt imot» til EUs lokale forvaltere

0

Av Ove Bengt Berg.

Den politiske makta med Arbeiderpartiet, Høyre og mediene i spissen er fornøyd med at den tidligere tåkefyrsten Støre knallhardt slo fast at det norske folkets eiendom, vannkrafta, første og fremst skal tjene EU-landa og særlig Tyskland. Fra kong Sverre som på slutten av 1100-tallet ikke bøyde seg for et påbud av paven og blei lyst i bann, har Norge gjennom sine statsledere utvikla Norge til Europas mest underdanige stat. Ei utvikling som har styrka seg etter siste verdenskrig etter å ha hatt et nasjonalt oppsving ut over i 1800-tallet og med stortingsvedtaket om norsk felles eiendomsrett til vannkrafta for hundre år sia. Vannkrafta som EU nå skal styre skal styre over gjennom Acer.
Norske regjeringer i den nærmeste fortida, og åpenbart framover, opptrer med stor entusiasme og overbevisning om at det viktigste for norske statsledere er å representere EU som dets lokale forvaltere.
Fra kong Sverre til Erna Solberg/Jonas Gahr Støre: Det er som en sportskommentator har sagt: For en utvikling!

Kong Sverre.

Norge som en av Europas eldste stater, minst 1 500 år gammelt, burde være godt opplært til å ta vare på egne nasjonale interesser. Men nei. Statsviterprofessor og tidligere statssekretær i UD for KrF, Janne Matlary Haaland, hevder i boka Demokratiets langsomme død fra i år:

Norges historie handler i stor grad om «firehundreårsnatten» — dansketiden. Kongen i København. Deretter svensketiden, da Norge ble gitt som krigsbytte til Sverige i 1814. Vi var egentlige bare selvstendige i vikingtiden og middelalderen. Det er lenge siden. Men er vi nå blitt så vant til å styres utenfra at vi rett og slett ikke reflekterer over dette lenger? Det er kanskje behagelig, men det er også dypt problematisk for en demokratisk innstilt borger. [Utheva av red.]

Matlary skreiv i en kronikk i Dagens Næringsliv 05.01.21 at britene aldri ville ha godtatt den type «husmannskontrakt» som EØS er. Hun er også i boka Demokratiets langsomme død bekymra for demokratiet i Europa med den utviklinga som EU har valgt med overnasjonalisering som skaper nasjonal avmakt.

Men for den styrende eliten i Norge er det utenlandske styret overhodet ikke problematisk. Derfor velger de med glede å være representanter for et utenlandsk styre — som nordmenn — for å gi utlendingenes styre mer legitimitet. For EUs, og USAs, brohoder i Norge som styrer i Norge på vegne av EU og USA, er det nærmest opprørende for dem om ikke alle andre nordmenn tar det minste vink fra Romatraktatens institusjon EU like raskt som dem.

Hvorfor skal Norge ha billigere energi enn andre?
Det stiller Solberg og Støre spørsmål om. De tar ikke en telefon til EU-kommisjonen for å høre hva kommisjonen mener. De er i ett med EU-kommisjonens politikk og fatter med en gang hva EU krever av dem.

Hvorfor skal norske institusjoner bestemme i Norge når vi har lokale EU- representanter som kan ta seg av styringa? Vi kan regne i sekunder fra EU-kommisjonen har vedtatt noe, til ikke-medlemmet Norge gjennomfører tiltaket. Som Helsetrygdkortet. Ingen av EU-landa er så rask som Norge til å gjennomføre EU-vedtak. Ambassadøren som EU har til Norge er sløseri. Norske politiske ledere er gode nok EU-ambassadører som EUs lokale representanter og forvaltere. Vi har i Norge et sjeldent flott utsmykka stempelkontor der EUs pålegg godkjennes automatisk uten behandling, nemlig stortingssalen.

Kjører EU-forvalterne bil, smerter det dem nok å se at i Norge er det fortsatt gul midtlinje på vegene når EU forutsetter hvit. Men det kan nok likevel aksepteres, fordi en stat som står høyere i verdi for de norske EU-forvalterne enn EU har gul midtlinje: Nemlig USA.

Fjerne omtalen av kong Sverre i nasjonalsangen?
Det er nå en viktig politisk oppgave å fjerne alt i historia som i dag oppfattes som politisk ukorrekt, som statue av politikere som tidligere blei sett på med heder og nå forlanges fjerna. Å ha en tekst i en nasjonalsang som minner oss om en konge som noen mener kan inspirere til «feil tanker», bør etter denne nye renhetsideologien sjølsagt fjernes. Nasjonalt sjølstyre strider mot det globale tankesettet. De opprørske anarkistene som har fått stor politisk makt gjennom globaliseringa, vil nok fjerne ikke bare omtalen av Sverre, men både sangen, flagget og nasjonen. Anarkistene er ikke så smarte som de som styrer Vesten i dag. Deres linje er å beholde alt om nasjoner, flagg og nasjonalsanger — som en illusjon som skjuler den reelle politikken de fortsatt vil føre.

Hvorfor så underdanige?
Det burde være større interesse for å finne svaret på hvorfor ledende norske politikere, partier og medier har en sånn hang til å tjene utenlandske interesser på bekostning av nasjonale interesser.

Rolf Groven: Fri flyt
1992_fri_flyt
Rolf Grovens maleri Fri flyt offentliggjort 17. mai 1992. Antatt på Høstutstillinga i 1992. Maleriet eies nå av Nei til EU.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Politikus.

Forrige artikkelHjelper korrigering av energimytene?
Neste artikkelEn forskuttert nekrolog