Russland bør foreslå århundrets byttehandel: vestlige leiesoldater mot Assange

0

Av Andrew Korybko, OneWorld.press

Helsetilstanden til Julian Assange fra Wikileaks forverrer seg raskt, og han vil temmelig sikkert komme til å dø i fengsel hvis Storbritannia utleverer han til USA. Der risikerer han som følge av falske anklager å bli idømt en fengselsstraff på 175 år etter at han på sin plattform avslørte amerikanske krigsforbrytelser. Dette globale ikonet for ytringsfrihet og uavhengig journalistikk vekker sympati over hele verden, bortsett fra hos de mest radikale unipolare liberal-globalister, og derfor er det helt nødvendig at han løslates – koste hva det koste vil. 

Selv om det rent umiddelbart kan virke som en vill idé, er det mulig at den eneste realistiske sjansen består i at Russland foreslår århundrets byttehandel, idet landet offentlig tilbyr å utveksle arresterte vestlige leiesoldater fra USA og Storbritannia mot Assange.

De to britene

To briter er allerede dømt til døden, og det kan ikke utelukkes at de to amerikanerne som nettopp ble tatt til fange, vil lide samme skjebne etter deres rettssaker, som er nær forestående. Disse fire personene er i seg selv ikke i nærheten av å være så viktige som Assange, men det faktum at de vil kunne komme til å stå foran en eksekusjonspelotong, har vakt oppmerksomhet over hele verden og ført til heftige kontroverser i deres hjemland. Den angloamerikanske aksen er kjent for sin hensynsløshet, særlig med hensyn til hvordan de bruker sine borgere som brikker i sitt spill, for så å kvitte seg med dem når de ikke lenger har noen strategisk verdi, hvilket allerede er tilfellet for disse utenlandske leiesoldatene. Ikke desto mindre føler mange av deres landsmenn bare avsky for denne kalde framgangsmåten.

Om Russland offentlig foreslår århundrets byttehandel – disse fire fengslede vestlige leiesoldatene mot Assange – vil det kunne bidra til å nå flere strategiske mål. For det første ville det være det hittil mest realistiske forsøket på å befri dette globale ikonet for ytringsfrihet og uavhengig journalistikk. For det andre ville det være et kraftig motsvar på de USA-ledede vestlige hovedstrømsmedienes falske påstander om at Russland er et såkalt «diktatur» som ikke oppriktig støtter alt det som Assange står for. For det tredje vil det kunne føre til fredelige protester som organiseres og gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende amerikansk og britisk rett til støtte for dette forslaget. Dermed kan det utøves et press fra grasrota på disse to regjeringene om å godta forslaget.

De to tilfangetatte USA-borgerne

For det fjerde: Når disse to regjeringene sannsynligvis vil nekte å godta Russlands betingelser for århundrets byttehandel, vil det avsløre deres glødende hat mot de to tingene som Assange står for: ytringsfrihet og uavhengig journalistikk. Og for det femte ville USA og Storbritannia i bunn og grunn måtte innrømme overfor sine egne borgere at de heller vil la dem bli henrettet av en eksekusjonspelotong i Donbass enn å redde livet deres ved å utveksle dem mot Assange. Dette resultatet ville være den siste spikeren i kista for deres omdømme i offentligheten da folk da ville vite at de ikke kan regne med at deres myndigheter vil redde livet deres om de skulle bli tatt til fange og dømt til døden for å ha kjempet i den stedfortrederkrigen som USA og Storbritannia nå fører mot Russland.

Alt i alt vil århundrets byttehandel i enhver henseende være en fordel for Russland. Den vil også kunne være fordelaktig for USA og Storbritannia om deres regjeringer er oppmerksomme nok på hvordan dette vil bli oppfattet globalt og spesielt i deres egne land til å vurdere dette pragmatiske forslaget seriøst. Men deres ideologisk drevne hat mot alt det som Assange representerer, gjør kanskje at de er blinde for denne muligheten. Hvordan det nå enn er, kan det ikke skade å prøve. Derfor bør utenriksdepartementets talskvinne Zakharova vurdere å presentere dette forslaget på sin neste pressekonferanse. Det ville på ugjenkallelig vis forme verdenssamfunnets oppfatning av både hennes land og de to andre landene, for ikke å snakke om at det muligens også ville redde livet til fem personer, hvorav én utvilsomt er uskyldig.

Oversatt av Rune G. for Derimot.no

Originalens tittel:

The Swap Of The Century: Russia Should Offer To Trade Western Mercenaries For Assange

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.