Refleksjoner rundt en pandemi

0

Av Norske Leger og Helsearbeideres Fellesforbund.

Et heldags-seminar med en bred presentasjon fra ledende foredragsholdere innen basal kunnskap, epidemiologi, vaksiner, tiltak og aktivisme rundt SARS-CoV-2.

Seminaret ble åpnet av Pamela Hiley, vertinne under seminaret, i de flotte lokalener til Norsk Taiji Senter. Åpningen ble markert med stemmen fra en helt spesiell kinesisk GONG. Kjent for å være et av de første musikkinstrumentene i gammel kinesisk kultur – er dette perkusjonsinstrumentet nært forbundet med spiritualitet. Gamle munker brukte gonger som et symbol på åndelig kraft og ofte også for å tilkalle ånder.

Velkommen og Introduksjon til Norsk Taiji Senter fra Pamela Hiley

Dorothea Gilbert medforfatter av den kritiske gjennomgang av den såkalte CORMAN-DROSTEN publikasjonen ; CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT, avslørte den særdeles kompromitterte prosessen så lå til grunn for godkjenning av PCR-testen knyttet til SARS-CoV-2.

Dorothea Gilbert, PhD, MSc
Selvstendig Forsker ved Institutt for Helse og Samfunn, UiO

Kjetil Elvevold ga en innføring i mRNA teknologien som anvendes i de vaksiner som brukes i Norge.

Kjetil Elvevold dr scient, Universitetet i Tromsø

Jan Raa ga en innføring i basale prinsipper i kroppens immunsystemet og de som er knyttet til naturlig immunitet og vaksineindusert immunitet knyttet til mRNA plattformen.

Jann Raa, professor emeritus, Universitetet i Tromsø

Dag Abrahamsen fra SMB Norge fortalte om hvordan norske små- og mellomstore bedrifter hadde blitt påvirket av tiltak.

Dag Abrahamsen seniorrådgiver
SMB Norge

Sven Roman berettet om bakgrunnen til det svenske initiativet med etablering av et Läkarupprop i Sverige og arbeidet til deres nettverk i forbindelse med de svenske folkehelsemyndighetenes rapportering av vaksineskader mm.

Sven Román
Redaktør, Bio-Med-Legal-nettverket, Sverige

Barbro Paulsen reflekterte rundt sine opplevelser som en aktivist og forvarer av SMBer og enkelte individer som har opplev overgrep fra staten.

Barbro Paulsen advokat,
Advokatfirmaet Rogstad, Oslo

Mette Kalager delte sine erfaringer rundt den offentlige debatten knyttet til samfunnsrestriksjoner hvor hun har vært en aktiv meddebattant og skribent.

Mette Kalager MD, PhD
Professor ved Institutt for Helse og Samfunn, UiO

Julia Benito og Torkel Snellingen delte erfaringer med hvordan en ny form for sensur har vært brukt aktiv på sosiale media fra et journalistisk og medisinsk faglig perspektiv.

Julia Schreiner Benito, journalist og redaktør
Magasinet Helse Mat og Livstil (HEMALI)

Torkel Snellingen dr med
Redaktør og Rådgiver ved SMB Norge

Seminaret fortsatte med presentasjoner fra helsepersonell som opplevde angrep fra forvaltningssystemet. Seminaret avsluttet i en debatt med engasjerte politikere, allmennlege og medisinske forskere innen intervensjonsepidemiologi.

Les bakgrunn til foredragsholdere i Seminarbrosjyren her.

Følgende deltok via videoopptak:

Ute Kruger, tysk patolog knyttet til Patologisk Avd, Universitetssykehuset i Lund presenterer patolgiske funn hos vaksineskadede. Ute har doktor grad fra Universitet i Berlin hvor hun gjennomførte en stor studie av funn fra mer enn 8000 obduksjoner som ble gransket i forhold til kliniske diagnoser. Senere ble hun klinikksjef ved Patologisk Avd i Veksjø og Dosent ved Patologisk Avd ved Universitetet sykehuset i Lund, Sverige Ute har vært en av få patologer i Norden som har vært spesielt opptatt av å beskrive patologiske funn fra vaksineskader etter massevaksineringskampanjen mot Covid-19 i ett nettverk med bl. annet tyske patologer. Les mer her. (lastes opp 10.06)

Astrid Stuckelberger Privat-Docent ved det Medisinske Fakultet Universitetet i Geneve og Professor ved det Medisinske Fakultet ved Universitet i Lausanne, Sveits. Astrid har en Master Grad (Ms Sc) og doktograd (PhD) fra Universitetet i Geneve. Hun har over flere ti-år vært tett knyttet til Verdens Helse Organisasjon (WHO) – først med deres «Mental Health Program» og i den senere tid WHO International Health Regulation (IHR) . I følge WHO har IHR forskriftene: «som mål å forhindre internasjonal spredning av sykdom men som skal begrenses til den til e hver tid foreliggende folkehelse risiko og som skal unngå unødvendig forstyrrelse av internasjonal trafikk og handel» . Astrid har vært dypt involvert med IHR problemstillinger bl. annet med ansvar for å arrangere kurs til relevante faglige myndighetspersoner i WHO sine medlemsland. Med det som bakgrunn ble hun skeptisk når WHO erklærte pandemien og det som ble videreført som hun mener var i strid med WHO sine egne anbefalinger slik reflektert i WHO-IHR. USA har nå foreslått endinger til IHR som skal gi støtte makt til WHO ovenfor medlemslandene. Les mer fra hennes hjemmeside her.

Astrid Stuckelberger M Sc & Phd,
Privat-Docent of Medicine (PD), Universitetet i Geneve, Sveits


Norske Leger og Helsearbeideres Fellesforbund (NLHF) er en nylig etablert fagorganisasjon som er åpen for alle lisensierte helsearbeidere innen privat og offentlig sektor. Den har som formål å ivareta medlemmers rettigheter knyttet til profesjonsutøvelse spesielt med tanke på de medisinsk etiske prinsipper. NLHF er en fullverdig medlemsorganisasjon som gjennom sin kollektiv avtale med SMB Norge (www.dinbedrift.no) gir medlemmene forsikringsordninger, juridisk bistand mm. SMB Norge jobber også politisk for å ivareta medlemmers rettigheter i forhold til deres forretningsvirksomhet og arbeidsvilkår- knyttet til norsk lov og naturrett.

Som et fellesforbund vil NLHF gi en felles plattform som skal verne medlemmene mot diskriminerende tiltak og mot usaklige oppsigelser. I den spesielle situasjon rundt Covid-19 så er deres medlemmer spesielt utsatte hvor det daglig skjer ulovlige overgrep mot våre medlemmer fra både det offentlige og private forvaltningssystemer. NLHF i samarbeid med Norsk Hjelpefond (www.norskhjelpefond.no)  vil styrke arbeidet med å kunne umiddelbart agere på vegne av sine medlemmer mot ulovlige overgrep knyttet spesielt til forvaltnings– og arbeidsmiljøloven.

Forbundet vil bygge en solid faglig uhildet plattform for sine medlemmer ved å være økonomisk uavhengig av leverandørnæringen (eks. legemiddelindustrien).

Styreleder: Anette Iren Isene, Nestleder: Torkel Snellingen, Medlemmer: Shahid Chohan, Christian Coucheron, Jørn Eikemo  og Barbro Paulsen Varamedlemmer:  Kjetil Johansen og Martin Tufteland

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelSivilisasjonens skjebne – finanskapitalens elendighet og de vestlige ledernes kunnskapsløshet
Neste artikkelHungersnødens sommer – høye gjødselpriser slipper løs kaos og sult over hele verden
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.