Bevisst svindel?

0

FHI slår sammen statistikken over covid-dødsfall med dødsfall som skyldes vaksinene.

nettsidene til FHI heter det 9. juni 2022 (vår uth. red.):

Dødsårsaksregisterets statistikkbank

«Dødsårsaksregisteret inneholder statistikk om årsakene til dødsfall i befolkningen på lands-, fylkes- og kommunenivå. Dødsårsaksregisteret har digitaliserte data fra 1951. Alt etter hvilket klassifiseringssystem som er brukt, hvilken kvalitet og detaljeringsnivå som finnes på data, viser statistikkbanken tabeller fra ulike perioder, de tidligste fra 1951 og framover.

Dødsårsaker 2021

Statistikk over dødsårsaker for 2021 ble offentliggjort 09.06.2022. For mer informasjon, se nyhetsartikkel på fhi.no.

Statistikkbank

Statistikkbankens tabeller er revidert i forbindelse med publisering av dødsårsaker for 2021:

  • Dødsårsaken covid-19 inkluderer nå dødsfall der underliggende dødsårsak er bivirkning av covid-19-vaksine (ICD-10-kode U12.9)«

Covid-dødsfall blåses opp og vaksinedødsfall skjules

Det er vanskelig å kalle dette noe annet enn svindel med statistikk.

Dødsfall fra covid-19 har vært en gåtefull kategori i seg sjøl, siden det alltid har inneholdt dødsfall der pasienten har vært registrert med covid. Myndighetene har aldri vært i stand til å skille ut det antallet folk som eventuelt måtte ha dødd med covid som eneste eller viktigste årsak.

Disse tallene har likevel vært brukt som skremsel for å få folk til å vaksinere seg med de genterapiene som feilaktig kalles vaksiner.

Nå begynner det å komme svært mange eksempler på vaksineskader, inkludert dødsfall som sikkert eller antakelig skyldes vaksinene.

Men nå skal det ikke bli mulig å skille ut og drøfte disse dødsfallene.

Tre slags løgn

Mark Twain populariserte et utsagn av Disraeli da han sa:

«Det er tre typer løgner: løgn, forbannet løgn, og statistikk.»

Og der har vi nå FHI.

Forrige artikkelUkraina taper krigen – og Washington vet det
Neste artikkelIsrael bomber den internasjonale flyplassen i Damaskus