EU vil forsterke en politikk som ødelegger dem selv

0

Befinner EU-lederne seg i denne verden?

Av Knut Lindtner.

Situasjonen er nærmest tragikomisk. EU straffer egne innbyggere gjennom sanksjonspolitikken overfor Russland. Sanksjonene gjør store grupper mennesker innad i unionen fattige. Samtidig styrkes den russiske økonomien gjennom de skyhøye eksportprisene på hydrokarboner (gass, olje) som EU-sanksjonene forårsaker. 

Og rubelen er blitt så sterk nå at det bekymrer de russiske myndighetene. EU-politikken har også styrket den. Ikke svekket den som var den uttalte hensikten. Russland vasser i penger og den russiske regjeringen vurderer en 10% økning av pensjonene i landet.

Sanksjonspolitikken svekker altså EU og enkeltstatene i unionen, men den styrker faktisk Russland økonomisk.

Politikken virker altså tvert imot sin hensikt. Men nå skal den forsterkes ved at det gjøres kriminelt å bryte den for medlemslandene. 

Vanlige mennesker som fortsetter dysfunksjonelle handlinger, med f.eks. selvskading, risikerer å bli innlagt i en av våre psykiatriske innretninger. De mister bestemmelsesretten overfor seg seg selv i en periode.

For EU-lederne er det motsatt. Selvskading opphøyes til en dyd. Og de som ikke vil drive med pisking av seg selv vil bli definert som kriminelle. Men disse folkene lever naturligvis i den 7. himmel og de utsettes ikke for velgerne. For de er ikke valgt, men er blitt utnevnt. De er ikke rasjonelle men styres av en guddommelig fornuft som ingen andre har tilgang til.

Knut Lindtner
Redaktør i Derimot.no.

EU foreslår at det skal bli en forbrytelse å bryte sanksjonene mot Russland.

Det vil gjøre det mulig for EU å konfiskere eiendommer til selskaper og individer som ikke følger opp EUs sanksjoner mot Russland.

Av Dave DeCamp. Anti-War.

På onsdag foreslo Europakommisjonen å gjøre det til en forbrytelse å bryte sanksjonene mot Russland. Det vil gjøre det lettere for EU å konfiskere eiendeler til personer og selskaper som ikke følger sanksjonene.

«Dagens forslag har som mål å sikre seg eiendelene til individer og enheter som bryter de restriktive tiltakene, slik at de i framtiden kan bli konfiskert», sier Europakommisjonen i en uttalelse.

Å konfiskere eiendeler betyr rett og slett at de kan bli tatt, solgt, og bli brukt av EU, i motsetning til bare å fryse dem.  Det betyr jo bare at de angjeldende personene ikke får tilgang til sine egne eiendeler.

I 12 EU-land er det nå en forbrytelse å bryte EUs Russlands.sanksjoner. I 13 andre land er det enten en kriminell handling eller et administrativt lovbrudd. Hos to EU-medlemmer blir det bare betraktet som et administrativt lovbrudd.

Onsdagens forslag vil gjøre det til en kriminell handling ikke å følge sanksjonene mot Russland i alle de 27 EU-landene.

Det vil bety at EU kan konfiskere eiendelene til enhver som hjelper til å unngår å følge sanksjonene. Dette inkludere både advokater og bankfolk.

EU vurderer å selge konfiskerte eiendeler, inkludert allerede beslaglagte eiendeler til russiske milliardærer. De vil bruke konfiskerte midler til å finansiere Ukraina.

President Biden ser etter liknende tiltak. 

Men den føderale regjeringen i USA mener at bare å ta privat eiendom uten en skikkelig prossess på forhånd er et klart brudd på det fjerde grunnlovstillegget.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst for Derimot.no.

Forrige artikkelVi er forpliktet til en fredsløsning i Ukraina
Neste artikkelEt sjeldent innblikk i hvor ille det virkelig går for ukrainske styrker