Den svenske Folkhälsomyndigheten rapporterer feil om dødelighet for vaksinerte og uvaksinerte

0

Av Läkaruppropet.

Folkhälsomyndigheten har vilselett allmänheten om nyttan av vaccination mot covid-19 genom att bokföra vaccinerade dödsfall som ovaccinerade. Över 900 avlidna med covid-19 har felaktigt presenterats som ovaccinerade och därmed kraftigt förskönat bilden av det vaccinationsprogram som FHM är ansvarigt för. Vi kräver att all rådata redovisas öppet och att det görs en oberoende utvärdering av dödligheten för helt ovaccinerade kontra vaccinerade och för olika undergrupper av vaccinerade.

I FHM:s veckorapporter framgår att man i statistiken räknas som ovaccinerad till och med 14 dagar efter dos 2. Vad denna förflyttning av dödsfall innebär redovisas inte och en felaktig bild presenteras för massmedia och svenska folket. Detta tycks dock inte oroa myndigheten. Journalisten Per Shapiro frågade på Folkhälsomyndighetens presskonferens 27 januari 2022: ”Så varför grumlar ni den verkliga kontrollgruppen och när tänker ni redovisa hur det faktiskt har gått för de icke-vaccinerade jämfört med de övriga?” Britta Björkholm svarade: ”Jag vet inte vad jag ska svara. Vi har väldigt mycket data, vi har väldigt mycket siffror, vi följer upp på många olika sätt. Jag tycker vi är transparenta och redovisar det som är relevant”.1

Vi har begärt ut data från FHM över antalet avlidna i covid-19-infektion 2021, när vaccineringen genomfördes, för fyra grupper:

1) helt ovaccinerade

2) de som har fått dos 1 och mindre än 21 dagar förflutit

3) delvaccinerade: det har antingen gått minst 21 dagar efter dos 1 men dos 2 har inte givits eller dos 2 har givits men mindre än 14 dagar förflutit, samt

4) fullvaccinerade: dos 2 eller 3 har givits, och minst 14 dagar har gått efter dos 2.

Resultatet framgår av tabellen. Folkhälsomyndigheten har i sin redovisning flyttat över dödsfall i grupp 2 (n=666) och 3 (253) till ovaccinerade, vilket felaktigt ökat dödsfallen i denna grupp med 919 personer eller 32 procent. Dessa dödsfall ska tillföras gruppen vaccinerade, som därmed ökar med 919 personer eller 135 procent.

I figuren jämförs de uppgifter som myndigheten i sin senaste veckorapport anger över antalet avlidna i gruppen ovaccinerade med de data som vi fått.2

Fotnot: Veckorapportens siffra för januari 2021 är en annan, för i den ingår personer som hade bekräftad covidinfektion före 1 januari 2021. Vi har därför använt den totala siffran för avlidna i januari 2021 och som bekräftats ha infektionen från 1 januari det året, det vill säga de specifika uppgifter vi fick från Folkhälsomyndigheten. Enligt veckorapporten avled ingen vaccinerad i januari 2021 (vilket betyder att ingen fullvaccinerad avled).

Den nya statistiken inger också misstanke om en förhöjd dödlighet (avlidna per 100 000) i covidinfektion under de första 21 dagarna efter att dos 1 givits jämfört med ovaccinerade; under denna period har totalt 666 personer avlidit. Den höga mortaliteten kopplat till vaccinet kan ha flera orsaker. Massvaccineringen har genomförts mitt under en stor smittspridning, vilket normalt inte sker, till exempel ges influensavaccin innan smittan kommit till ett land. Det finns även belägg i preprintstudier för att vaccinen kan öka dödligheten i covid den första tiden efter injektionen.3,4 Flera förklaringar till infektionskänslighet efter covidvaccineringen har föreslagits, däribland sjunkande lymfocyter dagarna efter injektion av Pfizers och AstraZenecas vaccin.5 Immunsystemets resurser spenderas och räcker inte till för att samtidigt hantera andra infektioner.

Vi hävdar att för att korrekt utvärdera vaccinens effekter så måste alla personer som injicerats anses vaccinerade. Även om signifikant immunitet via antikroppar inte uppstår förrän det gått 21 dagar efter dos 1 eller 14 dagar efter dos 2, så måste vid utvärdering av vaccinens effekt även dödstalen under dessa tidsspann redovisas. Om dödligheten är högre under perioder innan vaccinen hunnit skapa immunitet jämfört med dödligheten för ovaccinerade, så är ju skyddseffekten negativ.3,6

För att få ut informationen har vi varit tvungna att betala FHM. För att allmänheten ska kunna fatta ett välgrundat beslut om vaccinering begär vi att FHM offentligt och tillgängligt för allmänheten redovisar rådata över dödstal för helt ovaccinerade personer samt de som är vaccinerade från den dag de fått dos 1. Dödlighet för dessa grupper samt några undergrupper av vaccinationsgruppen borde också beräknas för de som fått: 1) dos 1 och mindre än 21 dagar förflutit, 2) dos 1 och det förflutit minst 21 dagar men dos 2 har ännu inte getts, 3) dos 2 och mindre än 14 dagar förflutit, 4) de som fått dos 2 och minst 14 dagar förflutit, 5) dos 3 och mindre än 14 dagar förflutit och 6) dos 3 och minst 14 dagar förflutit.

 • Nils Littorin, ST-läkare i psykiatri; med dr i klinisk mikrobiologi
 • Anette Stahel, fil mag i biomedicin
 • Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog; doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning
 • Ragnar Hultborn, specialist i onkologi; professor emeritus
 • Sture Blomberg, specialist i gynekologi och anestesi och intensivvård; docent
 • Lilian Weiss, specialist i allmänkirurgi; docent
 • Niklas Lundström, docent i matematik
 • Boris Klanger, specialist i allmänmedicin; verksamhetschef
 • Dinu Dusceac, specialist i kardiologi; med dr
 • Susanna Hartmann-Petersen, specialist i dermatologi; med dr
 • Bo Jonsson, specialist i allmänpsykiatri; med dr
 • Anna Maria Wiedemann, specialist i allmänmedicin; med dr
 • Roger Nilson, specialist i ortopedi och beroendeläkare
 • Anne Liljedahl, specialist i allmänmedicin och akutsjukvård
 • Ludwig Hellmundt, specialist i anestesi, smärtläkare
 • Nina Yderberg, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
 • Hanna Åsberg, specialist i allmänmedicin
 • Constanze Pilgram, specialist i ortopedi
 • Carina Ljungfelt, specialist i allmänmedicin
 • Ute Krüger, specialist i patologi
 • Karin Olsson Vallander, specialist inom ögon
 • Ida Höglund, specialist i kirurgi
 • Lisa Palmlöf, specialist i rehabmedicin
 • Delia Slotte, specialist i psykiatri
 • Margareta Andersson, specialist i allmänmedicin
 • Magnus Burling, specialist i allmänmedicin
 • Sara Mattson, specialist i allmänmedicin
 • Arnaldo Kaminer, ST-läkare i psykiatri
 • Johan Wadenbäck, teknologie dr i biologi med inriktning bioteknik & genetik

1 https://www.youtube.com/watch?v=p9e-ftG-Km8

2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/

3 https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination?channel=doi&linkId=61aa3d6750e22929cd4348cb&showFulltext=true

4 https://osf.io/5gu8a/

5 https://www.bmj.com/content/372/bmj.n783/rr

6 https://osf.io/5gu8a/


Denne artikkelen ble først publisert av Läkaruppropet.

Forrige artikkelDen kapitalistiske økonomien raserer landjorda og naturen og undergraver livsgrunnlaget vårt
Neste artikkelBBC omskriver historien om Syria
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.