Korsfest, korsfest! Halvor Fjermeros sier farvel

0

Halvor Fjermeros, som har bidratt med mange interessante og viktige artikler på steigan.no gjennom mange år, skriver på langfredag Korsfest, korsfest! Nå jager flokken steigan.no – som har gitt dem gode grunner for ulvejakta. Der gjør han rede for at han har levert sitt siste bidrag til nettavisa steigan.no, noe vi naturligvis beklager. Vi er heller ikke helt kjent med ideen om at man «slår opp» med aviser på den måten, og vil naturligvis ta i mot nye bidrag fra Fjermeros om han skulle endre oppfatning.

Man bør lese skilsmissebrevet til Fjermeros, ikke at vi er enige i kritikken, men vi liker kritikk, fordi den hjelper oss til å bli bedre.

Den utløsende faktoren er vår uenighet om krigen i Ukraina. Fjermeros ser på krigen som en forsvarskrig mot en aggressor fra Ukrainas side. Mitt standpunkt er at det er en stedfortrederkrig mellom USA og Russland som har pågått i åtte år, og som endret karakter i og med Russlands folkerettstridige invasjon 24. februar i år. Nå endrer den karakter igjen og blir mye mer en direkte krig mellom NATO og Russland, med de uhyggelige perspektivene det har.

I vår redaksjonelle verden hører diskusjonen om dette hjemme i våre spalter, og vi ville med glede ha publisert artikkelen til Fjermeros for å utvikle denne debatten hos oss. Vårt mål har aldri vært å skape ei sekt eller et trossamfunn.

The Tolfa Tales

Under finanskrisa i 2009 var jeg kommet til at vi da sto overfor ei krise i kapitalismen uten sidestykke. For å utvikle disse analysene engasjerte jeg Halvor Fjermeros til å gjøre en jobb for meg. Han bodde hos oss i Tolfa noen dager og gjorde intervjuer med meg innimellom gode måltider og turer i det vakre landskapet.

Jeg engasjerte ikke Fjermeros fordi han var enig med meg. Jeg engasjerte ham fordi han nettopp IKKE var enig. Samtalene førte fram til et ikke-publisert notat med tittelen The Tolfa Tales, der Fjermeros sammenfatter samtalene. Dette notatet brukte jeg som støtte og inspirasjon da jeg skrev bøkene Sammenbruddet (2011) og En folkefiende (2013).

Essensen i den analysen jeg jobbet med da var at kapitalismen er inne i ei så grunnleggende krise at det kan føre til et sammenbrudd av det internasjonale samfunnet, slik vi kjenner det. Ressursbruken er for eksempel så vanvittig at den sprenger rammene for det som er mulig til og med på kort sikt.

Eller som det heter i notatet fra Fjermeros:

«Steigans skrekkscenario: Med norsk eller nordamerikansk økologisk fotavtrykk trenger vi tre ekstra kloder i tillegg til den vi har nå dersom resten av verden skal legge seg på vårt forbruksnivå. Fortsetter vi som nå, er det kun plass til 1,4 mrd mennesker på jorda i 2050. Det var så mange mennesker som fantes totalt på jorda da våre besteforeldre ble født.»

Og det er den veien milliardærene styrer med sin «Great Reset».

Da jeg inviterte til å etablere selskapet Mot Dag AS og ga selskapet nettavisa steigan.no, så var det ikke minst for at vi skulle avsløre undertrykking og imperialisme og avsløre de kreftene som driver verden mot en mulig storkrig.

Det målet har vi vært trofaste mot.

Sjølsagt visste vi ikke at koronakrisa ville komme, men da den kom, måtte vi naturligvis skrive om den største ødeleggelsen av verdensøkonomien etter annen verdenskrig. Og vi har lykkes med å avdekke den rollen finanskapitalen har spilt og den enorme klassekampen de fører mot verdens arbeiderklasse og undertrykte.

Vi kunne heller ikke vite at invasjonen i Ukraina ville komme, men i åtte år har vi avslørt de kreftene som har drevet den fram.

Det kommer vi til å fortsette med. At det har satt oss i skuddsiktet til Atlantic Council, Faktisk og hele bikkjekobbelet av norsk presse antyder at vi er på rett spor.

Forrige artikkelGreske arbeidere nekter å bidra til krig i Ukraina
Neste artikkelDominoene har begynt å falle – Sri Lanka stenger børsen ei uke i landets verste krise siden 1948
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).