Ny studie i Israel: 133 ganger større risiko for myokarditt etter covid-vaksinasjon

0

En fersk studie publisert 25. januar 2022 på JAMA Network har vist at risikoen for myokarditt etter mRNA COVID-vaksinasjon er rundt 133 ganger større enn bakgrunnsrisikoen i befolkningen. Dette skriver IsraelNationalNews.

Studien, utført av forskere fra U.S. Centers for Disease Control (CDC) samt fra flere amerikanske universiteter og sjukehus, undersøkte effekten av vaksinasjon med produkter produsert av Pfizer-BioNTech og Moderna. Studiens forfattere brukte data hentet fra CDCs VAERS-rapporteringssystem som ble krysssjekket for å sikre at de overholdt CDCs definisjon av myokarditt; de bemerket også at gitt VAERS-systemets passive natur, vil antallet rapporterte hendelser sannsynligvis være en undervurdering av omfanget av fenomenet.

1626 tilfeller av myokarditt ble studert, og resultatene viste at Pfizer-BioNTech-produktet var mest assosiert med høyere risiko, med 105,9 tilfeller per million doser etter det andre vaksineskuddet i aldersgruppen 16 til 17 år for menn, og 70,7 tilfeller per million. doser etter det andre skuddet i aldersgruppen 12 til 15 år for menn. Den mannlige aldersgruppen 18 til 24 år så også betydelig høyere forekomst av myokarditt for både Pfizers og Modernas produkter (henholdsvis 52,4 og 56,3 tilfeller per million).

Studien fant at median tid til symptomdebut var to dager, og at 82 prosent av tilfellene var hos menn, i samsvar med tidligere studier. Rundt 96 prosent av de berørte ble innlagt på sjukehus, og de fleste ble behandlet med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler; 87 prosent av de innlagte hadde reduksjon av symptomene etter utskrivningstidspunktet.

På tidspunktet for datagjennomgang var to rapporter om dødsfall hos personer yngre enn 30 år med potensiell myokarditt fortsatt under etterforskning og ble ikke inkludert i tilfelletellingene.

Blant de rapporterte symptomene var: brystsmerter, trykk eller ubehag (89 %), kortpustethet (30 %), unormale EKG-resultater (72 %) og unormale hjerte-MR-funn (72 %).

Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen. Symptomene kan variere fra lette til alvorlige med tegn på akutt hjertesvikt. Symptomer på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være pustevansker, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen.

Forrige artikkelCanadiske tjenestemenn som møtte Azov-bataljonen fryktet at offentligheten skulle få greie på det
Neste artikkelPutin setter russiske atomstyrker i høy beredskap mens vest skjerper sanksjonene