Koronavaksine gis til barn – hva med mulige bivirkninger?

0

Av Dag Bratlid, professor emeritus, barnelege

Fredag 14.1 ble det klart at Regjeringen har landet på å følge FHIs råd om å tilby koronavaksine til alle barn over fem år, særlig barn med kroniske sykdommer og barn i kontakt med sårbare personer. Det er fremdeles kun vaksinen fra Pfizer som er godkjent for barn, og det er presisert at det dreier seg om et tilbud som foreldre selv får vurdere – og ikke en anbefaling fra myndighetene.

Foreldre NRK har intervjuet er delt i synes på om de vil la sine barn vaksinere og det er også uenighet blant ekspertene. Professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo uttalte i et telefonintervju med VG fredag ettermiddag at hun var positiv til at foreldre nå omsider kan velge selv, og at også barn som ikke tilhører risikogruppene skal kunne koronavaksineres. Hun trakk likevel frem bivirkningene av vaksinen som det fremste motargumentet. Vaksineforsker Gunnveig Grødeland, også ved Universitetet i Oslo, var imidlertid ikke like positiv som Spurkland, og  mente at vaksinasjon bare bør vurderes av foreldre med barn i risikogruppene, siden risikoen for alvorlig sykdom er så lav at vaksinen gir liten mening. Grødeland pekte også på bivirkningene som et motargument, og direktør Geir Bukholm ved FHI uttalte i et TV-intervju at det særlig var faren for betennelse i hjertemuskulaturen (myocarditt), som man hadde registrert hos et stort antall ungdommer, som man var bekymret for kunne inntreffe også hos barn.

Risikoen for bivirkninger er selvfølgelig viktig når man skal vaksinere personer som vil ha liten eller ingen nytte av vaksinen. Ved svineinfluensapandemien i 2009 ble det også brukt vaksiner som var hastegodkjent uten de nødvendige kvalitets- og bivirkningskontrollene og myndighetene hadde derfor (som for koronavaksinene) gitt produsentene fritak for ansvar for eventuelle bivirkninger og skader av vaksinene. Selv om ingen døde av vaksinene, fikk likevel en rekke barn og unge (i mindre grad voksne) alvorlige og livsvarige bivirkninger, og veien til erstatning fra Staten ble svært lang for mange, opptil flere år for de som ikke med en gang ble trodd på at deres symptomer og plager, bl.a. søvnvansker og besvimelser (narkolepsi) skyldtes vaksinen de fikk mange måneder før symptomene viste seg. I følge ferske rapporter fra Legemiddelverket er antallet alvorlige bivirkninger av koronavaksinene 4 ganger hyppigere enn etter svineinfluensavaksinasjonen, og flere av disse har vært alvorlige hos unge mennesker som betennelser i hjertemuskel (myokarditt) og hjertepose (perikarditt).

I Norge er vi gjennom ordningen Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) «forsikret» mot feilbehandling og bivirkninger av legemidler og vaksiner som Staten har godkjent og som vi av helsevesenet har blitt anbefalt å benytte oss av. NPE kan på pasienten vegne fremme krav mot helse- og legemiddelforetak. Når det gjelder koronavaksinene har imidlertid helsemyndighetene og regjeringen på samme måte som ved svineinfluensavaksinen, gitt vaksineprodusentene immunitet mot ansvar for bivirkninger og skader, fordi vaksinene ikke var utprøvd i henhold til standard fremgangsmåte da de ble tatt i bruk.

Når det gjelder koronavaksine til barn, har myndighetene nå altså gjort den tilgjengelig for foreldre som ønsker å vaksinere sine barn, men de anbefaler ikke at foreldrene skal vaksinere barna sine, det må de vurdere selv. Denne ordbruken fra FHI skaper et betydelig problem for de dette gjelder. Når en behandling ellers i medisinen ikke er anbefalt, forstås det vanligvis fra legene og pasientene som at selv om denne behandlingen er tilgjengelig, anbefales den likevel ikke, med andre ord, denne behandlingen “bør du ikke ta”, i så fall gjør du det på eget ansvar. Det er jo egentlig ganske uforståelig at FHI sier at de ikke anbefaler å vaksinere disse barna, men samtidig ved rundskriv til kommunene legger opp til at dette er noe de «egentlig» ønsker, bl.a. med forslag om slik vaksinering i regi av skolene. Men når FHI altså ikke anbefaler vaksine til friske barn mellom 5 og 11 år, vil det si at foreldrene selv har ansvar for dersom det «skulle gå galt»?

Har staten i det hele tatt noe ansvar for alvorlige bivirkninger hos barn i disse aldersgruppene når foreldrene selv har valgt å vaksinere barna “på eget ansvar”? Myndighetene bør snarest klargjøre om alvorlige bivirkninger vil bli kompensert overfor foreldre som velger å la sine barn vaksinere «på eget ansvar». 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.