– Vaksinepass nå gir enda mindre mening enn tidligere i pandemien

0

I et innlegg i DN skriver Magnus Løberg, lege og første-amanuensis, Anna Nylund, jurist og professor, Einar Øverenget, filosof og professor, Lise Helsingen, lege og universitetslektor, og Michael Bretthauer, lege og professor, at et vaksinepass gir enda mindre mening i dag enn før.

De fem artikkelforfatterne, som er framtredende eksperter på sine fagfelt, skriver blant annet:

Hvis alle uvaksinerte mellom 18 og 64 år ble vaksinert, kunne vi i hele landet frigjort 38 sykehussenger og 36 intensivsenger. Tilsier disse tallene at Helsevesenet bukker under om denne gruppen ikke vaksinerer seg?

Jonas Gahr Støre bekreftet forrige uke at myndighetene forbereder innføring av vaksinepass til innenlands bruk i Norge.
Men de medisinske fordelene av vaksinepass er mindre nå enn sist vaksinepass ble diskutert, og ulempene er minst like store. Vaksinepass ble tidligere lagt i skuffen fordi fordelene ikke oppveiet ulempene – og der bør det bli liggende.
Støres begrunnelse for vaksinepass er å gi vaksinerte en mer normal hverdag, og å øke vaksinedekningen for å redusere belastningen på helsevesenet. Hvis normale aktiviteter i samfunnet forbeholdes de som kan fremvise vaksinepass, vil det i praksis tvinge mange personer til å la seg vaksinere.
Siden vi nå vet vi at også vaksinerte blir smittet og smitter andre, må begrunnelsen for vaksinasjon knyttes til den enkeltes risiko for sykehusinnleggelser og intensivbehandling.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det 368.000 personer mellom 18 og 44 år og 141.000 mellom 45 og 64 som ikke er fullvaksinerte. Hva kan vi oppnå ved at flere i denne gruppen tvinges til vaksinasjon med vaksinepass?

I snitt ble 11 uvaksinerte personer mellom 18 og 64 innlagt på sykehus med covid-19 hver dag de siste fire ukene. Til sammenligning er det rundt 2000 akuttinnleggelser på somatiske sykehus i Norge – hver dag.

Av de 11 innlagte trengte mellom tre og fire intensivbehandling.

Hvis vi tenker oss at alle uvaksinerte mellom 18 og 64 år ble vaksinert, og fikk samme risiko for alvorlig sykdom som de vaksinerte, kunne mellom ni og ti av sykehusinnleggelsene, og tre eller fire innleggelser på intensiv blitt forhindret.

Siden median lengde på sykehusinnleggelser grunnet covid-19 er fire dager og intensivopphold ti dager, betyr det at vi i hele landet kunne frigjort 38 sykehussenger og 36 intensivsenger.

Løberg, Nylund, Øverenget, Helsingen og Bretthauer konkluderer:

Å dele opp Norges befolkning i de som er «innenfor» og de som er «utenfor» vil knapt hjelpe helsevesenet, men i betydelig grad bidra til å bryte ned tilliten i samfunnet.

Kommentar:

De fem artikkelforfatterne punkterer elegant påstandene om at «de uvaksinerte» påfører sjukehusene store byrder. Disse påstandene har ingenting med virkeligheten å gjøre, men de brukes til å nære opp under en svært guffen hetskampanje som sprer seg fra den politiske ledelsen og ut i sosiale medier der det blir til reine hatinnlegg. Til og med tidligere venstreorienterte folk bruker disse påstandene til å gå inn for et apartheidsystem og passlover som tidligere bare har eksistert under den tyske okkupasjonen av Norge.

Vil de virkelig kaste demokrati, menneskerettigheter og prinsippene om «frihet, likhet og brorskap» på båten for å frigjøre 38 sjukehussenger, samtidig som de vet at de myndighetene som gir næring til hetsen, har nedlagt 11.000 sjukehussenger de siste 30 årene? Skulle det virkelig så lite til for å være med på å torpedere demokratiet i Norge?

EUs plan har siden 2018 vært å innføre digitalt helsepass i 2022

Det Jonas Gahr Støre ikke forteller velgerne er at forberedelsene til å innføre vaksinepass har vært den offisielle planen fra EU siden 2018.

Det går fram av dokumentet med den fengende tittelen:

Roadmap for the implementation of actions by the european commission based on the commission communication and the council recommendation on strengthening cooperation against vaccine preventable diseases

Det går fram av planen at det skulle gjøres studier av hvordan dette skulle gjennomføres i perioden 2019–2021. Planen bygger på et dokument som ble utarbeidet av WHO og det britiske SAGE i 2018 og som handlet om hvordan man skulle nedkjempe vaksineskepsis i EU: State of Vaccine Confidence in the EU 2018.

I den rapporten fant de ut at tilliten til sikkerheten og nødvendigheten av vaksiner var mindre i gruppene under 65 år enn dem over og rapporten drøfter hva de skal gjøre med det.

Planen fra EU-kommisjonen fra 2018 konkretiserer hvordan unionen skulle drive propaganda for vaksineprogrammet for å berede grunnen for et alleuropeisk vaksinepass. Det har vært e-læringsplattformer, seminarer, årlige konferanser osv.

Og for årene 2021 ble det allerede i 2018 stilt som oppgave at man skulle utvikle «retningslinjer for å overvinne juridiske (og tekniske) hindringer for å innføre et digitalt helseinformasjonssystem». (Guidance on overcoming legal (and technical) barriers to the interoperability of national immunisation information systems.)

Så det Støre & co gjør er bare å gjennomføre EUs plan fra 2018. De er helt i rute. Og for å dekke seg sjøl gir de «de uvaksinerte» skylda.

Forrige artikkelAustralian Open or Australian Closed…
Neste artikkelSeniorforsker: – Elleve ganger flere dødsfall enn etter vaksinen mot svineinfluensa