«Fullvaksinert» i dag – «uvaksinert» i morgen

0

Dagens «fullvaksinerte», med to doser, vil stå uten koronapass innen juni – om de ikke følger kravene EU til enhver tid stiller. Og hindrer passet egentlig smittespredning?

I en artikkel i DN reiser Morten Walløe Tvedt, førsteamanuensis i rettsvitenskap, Høyskolen i Molde, spørsmålet:

Hvorfor skal Norge bruke sertifikatet når fagetaten mener at det ikke hindrer smitte?

Og han peker på at de såkalt «fullvaksinerte» ganske snart vil bli «uvaksinerte», noe de fleste av dem antakelig ikke er klar over:

Den som har tatt to vaksiner nå regner seg selv som «fullvaksinert». Ofte i debatten om koronasertifikat tar denne gruppen til orde for å innføre krav om koronasertifikat i Norge. EU har besluttet at gyldigheten for et koronasertifikat går ut ni måneder etter andre dose. Gyldig sertifikat vil kreve tre doser i løpet av 2022. Dagens «fullvaksinerte» med to doser vil stå uten sertifikat innen juni. For å beholde koronasertifikatet må hver av oss følge de kravene EU til enhver tid stiller i fremtiden.

Dersom Stortinget innfører koronasertifikatet innad i Norge, må alle vaksinerte være klar til å ta så mange boosterdoser som Europakommisjonen vil for å beholde adgangen til å gå på restaurant eller delta på andre offentlige arenaer. Koronasertifikatet gir ikke rettigheter, men etablerer en plikt for oss alle til å følge EUs stadige nye krav.

Europakommisjonen endret varigheten av koronasertifikatet etter gjennomført sykdom fra 12 til seks måneder, uten grundige studier av hvor lenge folk har antistoffer etter sykdom. Det siste vedtaket ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning av 10. desember helt uten noen debatt i Norge.

Kriteriet om at bare de med tre vaksiner beholder koronasertifikatet i 2022, er en del av endringen. Da Norge ble omfattet av forordning 2021/953, ble den ikke presentert for Stortinget, selv om den innebærer overføring av kompetanse til EU.

Professor Preben Aavitsland i FHI var i NRKs «Dagsnytt 18» 10. januar tydelig på at vaksinerte smitter hverandre. Han antydet at det kunne bli mer smitte blant de vaksinerte med koronasertifikat.

Og det er slik at hvis koronasertifikatet ikke hindrer smitte, kan det ikke innføres som et tiltak etter smittevernloven.

Kommentar: Erna Solberg vil ha koronapass, men forklarer ikke hvorfor

Forhenværende statsminister Erna Solberg vil ha koronapass, slik hun har villet hele tida, men hun gir ingen saklig grunn for det.

Det viktigste for Solberg er å gå etter de uvaksinerte:

– Skal vi ta mer hensyn til de uvaksinerte enn til at det store flertallet skal kunne få leve normalt, spør hun.

VG skriver videre:

Bordet på utestedet Eilef’s fylles av glass med rødvin og øl – og etter hvert spareribs, quesedilla og burgere.

– Det er noe som heter at min frihet stopper der andres begynner. Det er forståelig at mange nå mener at de som velger å ikke vaksinere seg, legger begrensninger på friheten til det store flertallet, sier Solberg.

Ble det for mye spareribs eller burgere?

Solberg vil åpenbart straffe de uvaksinerte, men gir ingen svar på det faktum at også vaksinerte både kan smittes og er smittebærere.

Og hun vier frekkhetens nådegave når hun skyver studentene foran seg:

– Studenter er et godt eksempel, som har lidd mye. Kan de som faktisk har vaksinert seg, få følge undervisningen fysisk, mens de som ikke er vaksinert må følge den digitalt? Det er slik vi må diskutere, sier Solberg.

Hvem er det som helt uten saklig grunnlag, uten vitenskapelig dokumentasjon og fullstendig vilkårlig har påført studentene de lidelsene Solberg snakker om, om ikke nettopp Erna Solberg sjøl i lag med Guldvog, Nakstad og Stoltenberg?

Og Solberg tar naturligvis heller ikke inn over seg at statusen som «vaksinert» faktisk er avhengig av at man blir abonnent på de boosterdosene som EU til enhver tid måtte kreve, slik Morten Walløe Tvedt peker på.

Forrige artikkelUSA har godkjent nye våpensendinger til Ukraina
Neste artikkelKampen nå står om å sikre offentlig folkevalgt styring både av vann og strøm