Antall rapporterte bivirkninger av covidvaksinene er 100 ganger høyere enn for samtlige andre vaksiner per år

0
Shutterstock

Av spesialistlege, Checkfact, Sverige.

I Uppsala samlas för WHO:s räkning i datasystemet VigiBase in alla rapporter från 149 länder i världen för misstänkta biverkningar av läkemedel och vaccin. 

I nedanstående diagram redovisas siffror för alla de vanliga vaccinen, för två läkemedel verksamma i behandlingen av covid-19, för två vanliga smärtstillande läkemedel, för influensavaccin, för alla vaccin tillsammans utom covid-19-vaccinen samt för covid-19-vaccinen.

Som framgår så har de två beprövade och billiga läkemedlen som i hög utsträckning förebygger och botar covid-19 lika få rapporterade biverkningar som fem av de vanliga barnvaccinen. Influensavaccin har klart flest rapporterade misstänka biverkningar, ca 280.000. Läggs alla vaccinen ihop så har de drygt en miljon biverkningsrapporter. För covid-19-vaccinen har hittills närmare 2,7 miljoner misstänkta biverkningar rapporterats.

Covid-19-vaccinen har dock bara använts i cirka 1 år. En mer rättvisande jämförelse är därför att beskriva antal rapporterade biverkningar per år. Då framstår covidvaccinen som inget annat är rena giften. Jämfört med samtliga övriga vaccin så är antalet rapporterade misstänkta biverkningar per år 100 gånger högre för covidvaccinen.  


Källor:

http://www.vigiaccess.org 

Forrige artikkelHva i all verden har Arbeiderpartiet mot norsk natur?
Neste artikkel– Styrelederen i Reuters er investor og på topp i Pfizer. Folk må våkne!
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.