Koronarebellen – I kamp mot lockdown – for rettsstat og demokrati

0

Bokanmeldelse: Margrethe Salvesen har stått frem som en forkjemper for vår frihet og demokrati. I boken Koronarebellen advarer hun oss alle om at Norge og verden for øvrig er i ferd med å innføre et koronadiktatur.

Av helsesykepleier Anne Marie Ulvolden, Bergen

Margrethe Salvesen har stått frem som en forkjemper for vår frihet og demokrati. I boken Koronarebellen advarer hun oss alle om at Norge og verden for øvrig er i ferd med å innføre et koronadiktatur. Hun sier at det i praksis er en krig der statsmakten med politikere i spissen og media har tatt side mot befolkningen. Boken tydeliggjør de hyppige endringer av ulogiske regler, usannheter og dobbeltkommunikasjon fra myndighetene, samt farene ved at folk er for lydige og konforme.

Boken dokumenterer de siste 18 månedenes scenario etter 12. mars 2020, da landet for første gang i historien stengte ned, og flere av oss fort skjønte at noe var fullstendig galt. Margrethe Salvesen har stått i front hele veien, som en uredd krigerinne, og vært en tydelig motstemme fra begynnelsen. Mange har forsøkt å stilne stemmen hennes, men hun står urokkelig og brutalt ærlig og taler sannhet.

Tidlig i 2020 ble det innført unntakslover som satte grunnloven til side og som strider mot våre menneskerettigheter der de bl.a. forbød forsamlinger. Det ble spådd at covid-19 ville forårsake død på et nivå med spanskesyken og svartedauden. Det ble rapportert at folk døde på gaten i Kina. I USA kom det bilder fra en gravplass med døde kropper stablet oppå hverandre som tømmer. Frykten satte seg i befolkningen med god hjelp av media og myndigheter.

Flere land innførte lockdown og myndighetene sa de forventet en to ukers karantene. 14 dager for å flate kurven og beskytte våre gamle ble til et 18 måneder langt smittediktatur. Media fremstod som myndighetenes propagandaapparat og skapte et fryktregime. Margrethe var en de første stemmene i offentligheten som beskrev en psykologisk krigføring mot befolkningen, med psykisk uhelse, tapt frihet, fallert demokrati og tapte arbeidsplasser, som ledet til et polarisert og splittet folk, der familier, kollegaer og venner sto mot hverandre. Hvorfor skjønte noen hva som skjedde, mens andre virket å være i dyp hypnose med det gjentatte mantra om at vi må stole på myndighetene og ekspertene. Blinde for at forskere og eksperter verden over har blitt sensurert og diskreditert.

For Margrethe ble det fort klart at dødsraten for covid-19 ikke var i nærheten av den britiske epidemiologen Neil Fergusons estimater, og friske folk under 70 ikke var i særlig fare om de ble smittet av SARS-CoV-2-viruset. Likevel ble nedstengningene rettferdiggjort på dette grunnlaget og synkende smittetall ble bevis på at lockdown virket.

Sykepleieren Margrethe har et hjerte for de svakeste og for barn og unge. Til tross for at dødeligheten av covid-19 hos sistnevnte er mindre enn en normal influensa, har de blitt stengt inne og fratatt livet sitt, de har båret den tyngste byrden. Hun påpeker at barn og unge igjen er under angrep, ved at de nå påføres mulige alvorlige bivirkninger for å ta en vaksine for «laget». Selv om land som Israel og Island m.fl. viser at det ikke er mulig å oppnå flokkimmunitet, og smitten, sykdom og innleggelser øker blant den vaksinerte befolkningen.

Margrethe har vært overbevist fra begynnelsen at myndighetenes frarøving og innskrenkning av våre fundamentale friheter og menneskerettigheter utgjør en adskillig større trussel enn noen pandemi eller andre katastrofer. Hun kommer i boken med en advarsel til menneskeheten om at myndighetenes påføring av frykt for sykdom og død kan lede oss inn i totalitært styresett og slaveri, og kaller regjeringens koronahåndtering det største overgrepet mot befolkningen i fredstid. Retorikken er gjenkjennbar og minner om Nazi-Tysklands «fur ihre Sicherheit» (It’s for your safety). Som sykepleier uttrykker hun tydelig at det dreier seg om politikk og ikke helse.

Vi lever i forvirringens tidsalder, vi vet ikke lenger hva som er sannhet eller løgn av det vi blir fortalt. Vedvarende frykt har blitt normalisert. Livet handler om å unngå risiko. En tung sky av melankoli og angst har lagt seg over landet og verden. Hvilken kostnad vil dette få for generasjoner fremover?

Dette er vanskelige tider som krever en klok, klar og ærlig respons. Margrethe har vært en ledende og stødig stemme. Hun har gått foran og med fakta og kunnskap ropt høyt at keiseren er naken, og gjort oss andre modige nok til også å tørre å snakke sant om det vi ser.

Boken er lettlest og gir et kronologisk bilde av hva vi alle har vært igjennom og å lese boken kan gjøre det hele mer forståelig og klart for oss. Vårt samfunn trenger rebeller som Margrethe Salvesen spesielt når media, den såkalte fjerde statsmakt, har kapitulert og fremstår som et mikrofonstativ for makten.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelStortingsforakt
Neste artikkelNedstenging og koronasertifikat – en vederstyggelighet
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.