Ivermektin-mørklegging i India. Sensurering av fagfellevurdert studie.

0

Ivermektin seirer i India.

Av Dr. Justus R. Hope

Nyheter om Indias bekjempelse av Delta-varianten burde være allmenn kunnskap. Det er nesten like iøynefallende som nesen i et ansikt. Når man ser på grafene, er det så opplagt at ingen kan fornekte det.

Av en eller annen grunn får vi likevel ikke lov å snakke om dette. Wikipedia kan for eksempel ikke omtale de fagfellevurderte meta-analysene av Dr. Tess Lawrie eller Dr. Pierre Kory, som er publisert i tidsskriftet American Journal of Therapeutics.

Wikipedia har ikke lov til å publisere den nylige meta-analysen om Ivermektin av Dr. Andrew Hill. Det er heller ikke tillatt å si noe som helst om www.ivmmeta.com , med 61 studier som omfatter 23.000 pasienter, der det avsløres opptil 96% redusert dødelighet ved bruk av Ivermektin profylaktisk.

Fil:Wiki-no-halvstang2.png – Wikipedia
Det foregår en kamp bak scenen i Wikipedia om hva som skal fremstilles som korrekt informasjon

Man kan se hvor partisk Wikipedia er ved å gå inn på «diskusjonssidene» for hvert enkelt tema og lese om de heftige anstrengelsene som bruker-redaktører har gjort for å legge inn disse fakta, og hvordan «senior» redaktører med en agenda kontant aviser dette. En agenda som ikke er å ta hensyn til din helse.

Den enkle måten å lese «diskusjonssidene» for et Wikipedia-tema er å klikke på «diskusjon»-knappen i øvre venstre hjørne på siden. Alle kan da se redaktørenes debatt.

Det er sensurering av enhver diskusjon om hvordan Ivermektin nedkjempet Covid-19 i India. Da jeg diskuterte hvilken alvorlig situasjon India befant seg i tidlig i år, med 414.000 daglige smittetilfeller og mer enn 4.000 dødsfall hver dag, og hvordan dette fordunstet i løpet av fem uker etter introduksjon av Ivermektin, fikk jeg ofte spørsmålet: «Men hvorfor blir ikke dette omtalt i nyhetene?».

Ja, nettopp. Spør deg selv hvorfor Indias suksess med Ivermektin mot Delta-varianten er en så godt bevoktet hemmelighet i NIH og CDC. Spør deg selv så hvorfor ingen hovedstrøm media-kanaler rapporterte dette faktum, men i stedet forsøkte å forvirre deg med falsk informasjon ved å si at dødstallene i India er 10 ganger høyere enn det offisiell statistikk viser.

Kanskje NPR prøver så hardt fordi NPR i all hovedsak er et talerør for regjeringen. USAs regjering går fullt inn for vaksiner med samme entusiasme som den katolske kirken i det 17. århundre gikk fullt inn for en geosentrisk modell av universet, i striden med Galileo. Ved å hevde at Indias oppgitte tall er unøyaktige, kan man distrahere folk fra Ivermektins overveldende suksess.

Men når alt kommer til alt, er det sannheten som teller. Slik var det i 1616, og slik er det i 2021.

Ivermectin graphs

Grafer og data fra Johns Hopkins University CSSE database lyver ikke. Tvert imot gir de et overbevisende sannhetens spor som ingen kan betvile, selv ikke NIH, CDC, FDA eller WHO.

Akkurat som Galileo beviste med sitt teleskop i 1616 at Jorden IKKE var universets sentrum, så viser data fra India i dag at bruk av Ivermektin er effektivt, langt mer enn vaksinene. Ikke bare forhindrer den dødsfall, den forhindrer også COVID-smitte og er i tillegg effektiv mot Delta-varianten.

The Catholic Church's trial of Galileo
Den katolske kirkens sak mot Galileo Galilei

I 1616 kunne du ikke jukse med teleskop-bilder av Jupiter og dens omgivende måner, du kunne heller ikke fornekte de halvmåne-formede bildene av Venus og Merkur. Disse beviste at Jorden IKKE er universets sentrum – en sannhet som den katolske kirken ikke kunne tillate.

På samme måte beviser det massive fallet -ned mot null- i antall smittetilfeller og dødsfall i India etter at Ivermektin ble tatt i bruk hvor effektiv denne medisinen er. Dette er en sannhet som NIH, CDC og FDA ikke kan tillate fordi den ville sette vaksine-politikken i fare.

Dette til tross for at at Ivermektin ville reddet flere liv med langt mindre risiko og til langt lavere kostnader, samt at den ville gitt en rask slutt på pandemien.

La oss se på den burgunder-fargede grafen for Uttar Prasdesh. La meg først få takke Juan Chamie, en høyt respektert data-analytiker basert i Cambridge, som lagde denne grafen ut fra JHU CSSE data. Uttar Pradesh er en delstat i India med 241 millioner innbyggere. Antall innbyggere i USA er 331 millioner. Uttar Pradesh kan derfor sammenliknes med USA, med 2/3 av størrelsen av vår befolkning.

Disse dataene viser hvordan Ivermektin slo ned COVID-19 tilfeller og dødsfall – som vi vet var av Delta-varianten – til nesten null i løpet av uker. En befolkning som er sammenliknbar med USAs gikk fra omtrent 35.000 daglige smittetilfeller og 350 dødsfall hver dag til nærmest NULL noen uker etter av Ivermektin var blitt en del av deres medisin-portefølje.

Til sammenlikning viser den nedre grafen USA. Den 5. august, her i «good ol’ USA», der vi er velsignet med vidunder-vaksiner, hadde vi 127.108 smittetilfeller og 574 nye dødsfall.

La oss se på tallene fra 5. august for Uttar Pradesh, med 2/3 av vår befolkning. Uttar Pradesh, som benytter Ivermektin, hadde totalt 26 nye tilfeller og nøyaktig TRE dødsfall. USA, uten Ivermektin, hadde nøyaktig 4889 ganger så mange daglige tilfeller og 191 ganger så mange dødsfall som Uttar Pradesh med Ivermektin.

Dette er ikke engang i nærheten. Land MED bruk av Ivermektin er en hel størrelsesorden bedre stilt enn land uten. Det kan sammenliknes med forskjellen mellom å reise med bil mot å bruke hest og kjerre.

Uttar Pradesh med Ivermektin: Befolkning 240 millioner (4,9% fullvaksinert)

  • COVID tilfeller per dag: 26
  • COVID dødsfall per dag: 3

USA uten Ivermektin: Befolkning 331 millioner (50,5% fullvaksinert)

  • COVID tilfeller per dag: 127.108
  • COVID dødsfall per dag: 574

La oss se på andre områder i India som benytter Ivermektin, med tall fra 5. august, sammenfattet av JHU CSSE:

Delhi med Ivermektin: Befolkning 31 millioner (15% fullvaksinert)

§  COVID tilfeller per dag: 61

§  COVID dødsfall per dag: 2

Uttarakhand med Ivermektin: Befolkning 11.4 millioner (15% fullvaksinert)

§  COVID tilfeller per dag: 24

§  COVID dødsfall per dag: 0

La oss nå se på et område i India som har motsatt seg bruk av Ivermektin.

Tamil Nadu

Tamil Nadu offentliggjorde at de ville motsette seg bruk av Ivermektin, og heller følge den tvilsomme amerikanske anbefalingen om å bruke Remdesivir. På bakgrunn av dette, kunne du forvente at deres tall ville ligge nærmere de i USA, med flere tilfeller og flere dødsfall. Og du ville ha rett. Tamil Nadu gikk opp i føringen i India mht. COVID-19 tilfeller.

Tamil Nadu lider fortsatt under sitt valg om å nekte bruk av Ivermektin. Som en følge av dette fortsetter Delta-varianten å herje i befolkningen, mens den ble praktisk talt utryddet i delstater som bruker Ivermektin. Likeledes fortsetter spredningen av Delta-varianten i USA – uten Ivermektin – som ild i tørt gress, både blant vaksinerte og ikke-vaksinerte.

Tamil Nadu uten Ivermektin: Befolkning 78, 8 millioner (6,9% fullvaksinert)

§  COVID tilfeller per dag: 1.997

§  COVID dødsfall per dag: 33

På samme måte som JHU CSSE dataene, så løy heller ikke Galileos teleskop, og sannheten er som regel lett å få øye på. Ivermektin virker, og den virker eksepsjonelt godt. Den Harvard-utdannede virologen Dr. George Fareed og hans medarbeider Dr. Brian Tyson fra Imperial Valley County i California har reddet 99.9% av sine pasienter med en COVID cocktail som inkluderer Ivermektin. Utdrag av deres nye bok, som er publisert i Desert Review, er noe alle bør lese.

Jeg kunne fortelle om hvordan hver eneste av mine pasienter som brukte Ivermektin raskt ble helbredet, om hvordan mitt nyeste tilfelle følte seg 90% bedre i løpet av 48 timer etter at Ivermektin ble inkludert i medisineringen, men jeg vil ikke det. Jeg kunne skrive om hvordan Wikipedia sensurerer mer enn Pravda, om hvorfor du alltid burde lese «diskusjon»-seksjonen i HVER ENESTE Wikipedia artikkel for å komme bak scenen og forstå hva redaktørene IKKE ØNSKER at du skal lese. Men jeg avstår.

Jeg kunne skrive om VAERS og om hvordan det er så mye enklere å navigere ved å følge Open VAERS, eller om hvordan Wikipedia på urettferdig vis har portrettert Dr. Peter McCullough, en av verdens dyktigste og mest troverdige leger. Men jeg holder det tilbake.

Jeg kunne også diskutere farene ved vårt nåværende system for behandling av kreft og om hvordan kjemoterapi og stråling stimulerer kreft-stamceller og tilbakefallskreft. Om hvordan slik informasjon er blitt undertrykket og hvordan man ved å benytte gjenbruk av legemiddelblandinger kan forebygge dette, men det blir en digresjon.

Jeg kunne gjengi fortellingen om tidlig behandling av COVID-19 for hjemmeværende pasienter ved gjenbruk av legemidler, inklusive Ivermektin, med alle spesifikasjoner, og NØYAKTIG HVORFOR slik livreddende informasjon har blitt sensurert, men vil heller overlate å undersøke disse temaene til hver enkelt av leserne.

YouTube blokkerer også all informasjon som de anser som “falsk”.

Fordi dere vet allerede hva som vil skje hvis man bare lener seg tilbake og svelger rått det media forer dere med. Du MÅ stille spørsmål ved hva regjeringen forteller deg, og alltid GJØRE EGNE undersøkelser.

Etter Inkvisisjonens sak mot Galileo i 1616, bannlyste Paven alle bøker og brev som argumenterte for at solen, og ikke Jorden, var universets sentrum. På samme måte har FDA og WHO bannlyst all bruk av Ivermektin bortsett fra klinisk testing.

Både YouTube og Wikipedia anser bruk av Ivermektin mot COVID som kjetteri.

«YouTube tillater ikke innhold som sprer medisinsk feilinformasjon som motsier lokale helsemyndigheter eller medisinsk informasjon fra Verdens Helseorganisasjon (WHO)… Feilinformasjon om behandling: Påstander om at Ivermektin er en effektiv behandling for COVID-19.»

Wikipedia definerer kjetteri som: «enhver tro eller teori som sterkt fraviker etablerte trosretninger eller sedvaner, og da særlig den aksepterte tro innen et kirkesamfunn eller en religiøs organisasjon. Uttrykket refererer vanligvis til brudd på viktige religiøse læresetninger, men det benyttes også om synspunkter som er i sterk opposisjon til allment aksepterte ideer. En kjetter er en person som gjør seg til talsmann for kjetteri.»

Galileo Galilei – Wikipedia
Galileo Galilei var en filosof, fysiker og astronom som regnes som en sentral skikkelse i den vitenskapelige revolusjonen. Store norske leksikon.

Kjetteri er å være uenig med regjeringen, eller med dens helseautoriteter, selv om de alle tar feil og selv om deres politikk skader befolkningen. I dag kaller vi det ikke lenger kjetteri; det betegnes som feilinformasjon.

Galileo ble kjent skyldig i kjetteri og dømt til fengselsstraff den 22. juni 1633, dommen ble senere omgjort til husarrest som varte livet ut. 

Oversatt av Henning Nielsen for Derimot.no

Først publisert av The Desert Review

Forrige artikkelNo veit heile verda at keisaren ikkje har klede på.
Neste artikkelPerspektiver på pandemien
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.