60% av de over 50 som dør av covid-19 er dobbeltvaksinerte

0
Shutterstock

15. august 2021 hadde 68% av covid-pasientene som var innlagt på sjukehus i Storbritannia som var over 50 år, mottatt en eller to doser covid-injeksjoner. I midten av august var 59% av alvorlige tilfeller i Israel også blant dem som hadde mottatt to covid-injeksjoner, noe som bekrefter britiske data.

Her er en grafisk framstilling fra Evening Standard, basert på dataene fra Public Health England:

COVID-19 delta variant hospital admission and death in England

 Dr. Joseph Mercola kommenterer dette og skriver:

Som man kan se, hadde 58% av pasientene som var innlagt på sjukehus som var over 50 år per 15. august 2021 faktisk mottatt to doser med covid-injeksjoner og 10% hadde mottatt éen dose. Så delvis eller helt «vaksinerte» individer utgjorde 68% av sjukehusinnleggelsene. Bare i kategorien 50 og yngre var et flertall, 74%, av sjuykehusinnleggelser blant de uvaksinerte. Det samme gjelder dødsfall. Uvaksinerte utgjør bare flertallet av covid-dødsfallene i aldersgruppen under 50 år. I gruppen over 50 er det klare flertallet, 70%, enten helt eller delvis «vaksinert». Det er også uklart om sjukehus i Storbritannia (og andre steder) fremdeles utpeker alle som er innlagt og tester positivt med en PCR -test som en «covid-pasient.» I så fall kan personer med knuste bein eller et antall andre helseproblemer som ikke har symptomer på covidD-19 i det hele tatt, bli urettferdig klumpet inn i summen av «uvaksinert covid-pasient».

Data fra Israel viser at vaksinene svikter

I Israel, hvor vaksineringsgraden har vært veldig høyt på grunn av begrensninger i friheten for de som ikke tar dem, viser data at de som har fått covid-stikket har en 6,72 ganger større sannsynlighet for å bli smittet enn mennesker med naturlig immunitet.

I en artikkel i Science 16. august 2021 siteres den israelske helseministeren Nitzan Horowitz om at nasjonen har gått inn i ei «kritisk tid» i løpet mot pandemien. Horowitz skal ha fått et tredje boosterstikk 13. august 2021, dagen da de begynte å tilby en tredje dose til personer over 50 år.

Fra Public Health Englands data virker det klart at covid-stikkene ikke klarer å beskytte mennesker over 50 år i Storbritannia heller, så det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid før boosterstikk rulles ut der også. Og forutsatt at covid-injeksjonene er de samme uavhengig av land, er det all grunn til å anta at de samme trendene vil dukke opp i andre land, inkludert USA Dette er nettopp det Ran Balicer, innovasjonssjef i Clalit Health Services, Israels største helseorganisasjon (HMO), sa til Science: «Hvis det kan skje her, kan det sannsynligvis skje overalt.»

– Massevaksinasjonene må stanses

Dr. Bart Classen publiserte en studie i Trends in Internal Medicine i august 2021 der han skrev:

«Amerikanske covid-19-vaksiner har vist seg å forårsake mer skade enn godt basert på sentrale kliniske forsøksdata analysert ved bruk av riktig vitenskapelig endepunkt,» All Cause Severe Morbidity «,» beskriver et kjerneproblem med Pfizers, Modernas og Janssens (Johnson & Johnson)-forsøk.

Alle tre bruker et surrogat primært sluttpunkt for helse, nemlig «alvorlige infeksjoner med COVID-19.» Dette, sier Classen, «har vist seg å være farlig misvisende», og mange medisinske felt har sluttet å bruke sjukdomsspesifikke endepunkter i kliniske studier og har vedtatt «dødelighet og sjukelighet av alle årsaker» i stedet. Grunnen til dette er fordi hvis en person dør av behandlingen eller blir alvorlig skadet av den, selv om behandlingen bidro til å blokkere utviklingen av sykdommen de blir behandlet for, er sluttresultatet fortsatt negativt.»

Classen oppsummerer:

«Resultatene viser at ingen av vaksinene gir en helsegevinst, og alle sentrale forsøk viser en statistisk signifikant økning i» alle årsaker til alvorlig sjukelighet «i den vaksinerte gruppa sammenlignet med placebogruppa.

I den immuniserte gruppa som fikk Moderna fikk 3.042 mer alvorlige hendelser enn kontrollgruppen. Pfizer-dataene var grovt ufullstendige, men de oppgitte dataene viste at vaksinasjonsgruppa pådro seg 90 flere alvorligere hendelser enn kontrollgruppa, da den bare inkluderte «uønskede» bivirkninger.

Gruppa med Janssen-vaksinen fikk 264 alvorligere hendelser enn kontrollgruppa. Disse funnene kontrasterer produsentenes upassende surrogat-endepunkter:

Janssen hevder at vaksinen deres forhindrer 6 tilfeller av alvorlig covid-19 som krever legehjelp av 19.630 immuniserte; Pfizer hevder at vaksinen deres forhindrer åtte tilfeller av alvorlig COVID-19 av 21.720 vaksinerte;

Moderna hevder at vaksinen forhindrer 30 tilfeller av alvorlig covid-19 av 15.210 vaksinerte. Basert på disse dataene er det så godt som sikkert at massiv covid-19-vaksinering skader helsa til befolkninga generelt.

Vitenskapelige prinsipper tilsier at massevaksinering med covid-19-vaksiner må stoppes umiddelbart fordi vi står overfor en truende folkehelsekatastrofe forårsaket av vaksinene.»

Bart Classens synspunkter har fått internettgigantene til å henge på ham en kritikk for å være «anti-vaxxer», men spørsmålet gjenstår like fullt:

Hvis det er så stort antall dødsfall og alvorlige skadevirkninger av vaksinene og så fallende effektivitet, hvordan kan ansvarlige myndigheter likevel kjøre en hard kampanje for massevaksinasjon? Er det ikke deres plikt å i det minste ta en pause og vurdere de svært alvorlige dataene som deres egne eksperter faktisk har dokumentert?

Forrige artikkelNye «grønne» arbeidsplasser i Norge?
Neste artikkelAmazon og Walmart raserer småhandelen i India og ødelegger millioner av menneskers liv