15 millioner i USA klarer ikke å betale husleia, nå selger huseierne til storfinansen med tap

0

Biden-administrasjonen har innført moratorium på utkastelser under lockdown-perioden i USA. I motsatt fall ville millioner av leietakere blitt kastet ut. Det ville ha ført til en elendighet av rang, men kanskje også et opprør mot Biden-administrasjonens feilslåtte lockdownpolitikk.

De fleste utkastelser for ubetalt husleie har blitt stoppet siden de første dagene av pandemien, og det bor nå mer enn 15 millioner mennesker i husholdninger som skylder så mye som 20 milliarder dollar i husleie, ifølge Aspen Institute. Dette skriver magasinet Newsweek.

Et flertall av de små boligeierne har blitt rammet av dette, ifølge en undersøkelse fra National Rental Home Council, og 50% sier at de har leietakere som har unnlatt å betale husleie under pandemien.

Mindre utleiere med færre enn fire enheter, som ofte ikke har tilstrekkelig finansiering, ble rammet spesielt hardt, ifølge National Association of Realtors. Mer enn halvparten av den ubetalte husleien gjelder mindre utleiere.

Når de ikke får inn husleie, kan de små huseierne ikke betale sine egne kostnader, enten det gjelder finanskostnader, vedlikehold eller stab.

Det er altså småborgerskapet og småkapitalistene som bringes i kne, samtidig som deres krise skaper et kjøpers marked for finanskapitalen, som nå kan kjøpe opp boliger til spottpris.

Nå kjøper finansinstitusjoner som Blackstone og BlackRock opp boliger «som om det ikke finnes noen dag i morgen,» som det heter i ett oppslag. Ingen kan konkurrere med disse mastodontene når de først kaster seg over boligmarkedet. Slik sett har lockdownpolitikken følgende klasseeffekt: Arbeiderklassen blir fratatt sitt levebrød og havner i beste fall på minimumstrygd, småborgerskapet knuses, og finanskapitalen tar alt.

Også mellomstore og store kapitaleiere blir feid av brettet når gigantene ruller inn. I juni inngikk Home Partners of America en avtale med Blackstone om å bli kjøpt opp. Home Partners of America eier 17.000 enfamilieboliger, og Blackstone kjøpte dem for 6 milliarder dollar.

De siste restene av «de amerikanske drømmen» går ned i dragsuget med lockdownpolitikken. Og det er den ypperste finanskapitalen som er de store vinnerne.

Forrige artikkelImperialismen i vår tid – en analyse i seks deler
Neste artikkelVaksinene gir økt risiko for hjertefeil blant unge mennesker. Sjøl hovedstrømsmediene må melde om dette.