USA tränar krig mot Ryssland i norra Sverige

0

Av Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd.

USAs stridsflyg F-16, från USAs 480:de Fighter Squadron, lyfte från Luleå-Kallax flygplats, den 7 juni kl. 9.00, 2021. Detta inledde träning och samordning med bl.a. det svenska stridsflyget, JAS 39 Gripen. Målet är Ryssland. Flygstridsövningen, Arctic Challenge Exercise, ACE, pågår till den 18 juni.

USAs F-16, har befunnit sig i på F21 i tre veckors tid och rekognoserat hela nordområdet. Denna stridsövning är en vidareutveckling av tidigare års övningar som genomförs vart annat år. Krigsträningen bedrivs från fyra olika flygbaser och från treländer: Norrbottens flygflottilj, Luleå, Bodö och Örlands flygbaser, Norge, Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, Finland. USAs stridsflyg, land- och sjöstridskrafter har befunnit sig i norra Norden för krigsförberedelser under flera år. Detta är ett led i hela militariseringen av nordområdena, som jag beskrivit i mitt häfte: The North a Platform for warfare against Russia, 2017.

Denna aggressiva, militära utveckling har pågått sedan andra världskrigets slut, då Norge och Danmark drogs in i Nato, 1949. Kari Enholm: Bak Fasaden, 1988. Arctic Challenge Exercise, förkortat ACE, genomförs för femte gången, med 115 stridsplan varav 70 i luften samtidigt.

Flygflottiljchefen, Claes Isoz, Norrbottens flygflottilj, säjer:

«ACE är en väldigt viktig övning för samtliga deltagande nationer och därför har vi valt att ställa om i stället för att ställa in. ACE stärker inte bara den nationella förmågan, den bidrar även till att vi tillsammans med flera andra nationer skapar en ökad säkerhet på Nordkalotten.»

Alla dessa ofantliga, nordiska stridsövningar, där havs-och landstridsövningen, Cold Response också ingår, är ett led i USAs strategi: att dels stänga inne Ryssland, dels för att exploatera de stora olje-och gasreserverna under den arktiska isen, som mer och mer kommer i dagen.

USA antog en plan för detta i ett säkerhetsdirektiv, 2009: The National Security Presidential Directive, no 66: «Förenta staterna har breda och grundläggande nationella säkerhetsintressen i den arktiska regionen och förbereder sig att operera antingen oberoende eller i samarbete med andra stater för att säkra dessa intressen.»

Detta inkluderar missilförsvar och tidiga varningar; utplacering av havs och flygsystem för strategiska förflyttningar, samt strategisk avskräckning, marin närvaro och marina säkerhetsoperationer samt att säkra friheten att navigera i och flyga över området.»Denna stridsövning, Arctic Challenge Exercise,2021, som genomförs för femte gången i ordningen, bör kopplas till USAs nationella krigsplaner, som formulerades i detta direktiv.

Forrige artikkelSamfunnsutviklingen går ikke på «skinner»
Neste artikkelUSAs lokalsamfunn endres radikalt av utleieboligene