Skyhøye og underrapporterte dødsfall for mRNA-vaksinene

0
Vaksiner fra AstraZeneca, Moderna og Pfizer/Biontech - Shutterstock

Alarmerende dødstall for mRNA vaksiner krever umiddelbare tiltak.

Av F. William Engdahl.

Ettersom offisielle data dukker opp i Europa og USA om det alarmerende antallet dødsfall og permanente lammelser, så vel som andre alvorlige bivirkninger fra eksperimentelle mRNA-vaksiner, blir det klart at vi blir bedt om å være prøvekaniner i et eksperiment som kan endre den menneskelige genstrukturen og langt verre.

Mens vanlige medier ignorerer alarmerende data, inkludert dødsfall blant utallige sunne, unge ofre, blir vaksinepolitikken fremmet av Washington og Brussel sammen med WHO og vaksinekartellet som et mafiatilbud «du ikke kan avslå».

Den alarmerende EMA-rapporten

8. mai publiserte Det europeiske legemiddelbyrået (EMA), et byrå for Den europeiske union (EU) med ansvar for evaluering og tilsyn med medisinske produkter, ved hjelp av databasen EudraVigilance som samler rapporter om mistenkte bivirkninger av medisiner, inkludert vaksiner, en rapport som knapt nok berettiget omtale i store vanlige medier.

Inntil 8. mai 2021 hadde de registrert 10.570 dødsfall og 405.259 skader etter injeksjoner av fire eksperimentelle covid-19-vaksinene: Covid-19 mRNA vaksine fra MODERNA (CX-024414), Covid-19 mRNA vaksine fra PFIZER-BIONTECH, Covid-19 vaksine fra ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) og Johnson & Johnsons Janssen covid-19 vaksine (AD26.COV2.S).

En detaljert analyse av hver vaksine gir følgende:

Pfizer-BioNTechs mRNA-vaksine resulterte i de fleste dødsfallene – 5.368 dødsfall og 170.528 skader, eller nesten 50% av totalen for alle fire.

Modernas mRNA-vaksine ble nummer to med 2.865 dødsfall og 22.985 skader. Det vil si at de eneste to genmanipulerte, eksperimentelle mRNA-vaksinene, Pfizer-BioNTech og Moderna, utgjorde 8 233 dødsfall av de totale registrerte dødsfallene på 10 570. Det er 78% av alle dødsfall fra de fire vaksinene som for tiden er i bruk i EU.

Vi skal se nærmere på de eksperimentelle mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna.

For Pfizers eksperimentelle vaksine, omfatter de fleste rapporterte bivirkningene skader på blod- og lymfesystem inkludert dødsfall, hjertesykdommer inkludert dødsfall, skader relatert til muskler og skjelett, bindevevssykdommer, luftveis-, thorax- og sykdommer i brystskilleveggen.

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Achieves 100% Effectiveness in Adolescents

For Modernas mRNA-vaksine inkluderer de mest alvorlige skadene eller dødsårsakene sykdommer i blod- og lymfesystem, hjertesykdommer, muskuloskeletale- og bindevevssykdommer og sykdommer i sentralnervesystemet

Legg merke til at dette bare er de alvorligste skadene relatert til de to genetisk manipulerte mRNA-vaksinene. EMA bemerker også at det antas at bare en liten prosentandel av faktiske vaksinedødsfall eller alvorlige bivirkninger, kanskje bare 1% til 10%, rapporteres av forskjellige årsaker. 

Offisielt har mer enn 10.000 personer dødd etter å ha mottatt koronavirusvaksinene siden januar 2021 i EU. Det er et forferdelig antall vaksinerelaterte dødsfall, selv om de sanne tallene er langt større.

Samme fra CDC

Selv US Centers for Disease Control (CDC), et beryktet politisk og korrupt byrå med profittbånd til vaksineprodusenter, viser i sitt offisielle VAERS-system (Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)) totalt 193 000 «uønskede hendelser». Dette inkluderer 4 057 dødsfall, 2475 permanente funksjonshemninger, 25.603 legevaktbesøk og 11.572 sykehusinnleggelser etter COVID-19-injeksjoner mellom 14. desember 2020 og 14. mai 2021. 

Dette inkluderte de to mRNA-vaksinene, Pfizer og Moderna, og den langt mindre utbredte J&J Janssen-vaksinen. 

Av de rapporterte dødsfallene skjedde 38% hos personer som ble syke innen 48 timer etter å ha blitt vaksinert. De offisielle amerikanske vaksinerelaterte dødstallene er større på bare 5 måneder enn alle de vaksinerelaterte dødsfallene fra de siste 20 årene til sammen. Likevel begraves disse opplysningene både av de store mediene over hele verden og av den amerikanske regjeringen.

Omtrent 96% av de dødelige resultatene var fra Pfizer- og Moderna-vaksinene. Dette er de to variantene som er finansiert og markedsført av Gates Foundation og Tony Faucis NIAID med eksperimentell mRNA-teknologi.

Dr. Tony Fauci, den amerikanske Biden-administrations vaksine-tsar og hans forskningssenter for vaksiner, NIAID, var med på å designe mRNA-vaksinen og ga Moderna og Pfizer 6 milliarder dollar hver for å produsere den. 

Dette er en åpenbar interessekonflikt da Fauci og hans NIAID har lov til å dra fordel av patentinntektene fra vaksinen i henhold til en pussig amerikansk lov

NIAID utviklet koronavirus-piggproteinene for utvikling av SARS-CoV-2 mRNA-vaksiner ved bruk av skattebetalers penger. De lisensierte det til Moderna og Pfizer.

“Aldri sett i naturen …”

De to mRNA-vaksinene er rullet ut i et enestående tempo, «warp speed», som den amerikanske regjeringen kalte det. 

Det tragiske er at det først er nå vi begynner å se virkningen av vaksinene. I et forsøk med mennesker som prøvekaniner. 

Få er klar over at de to mRNA-vaksinene bruker genetiske manipulasjoner som aldri før har blitt brukt hos mennesker. Både europeiske og amerikanske myndigheter frafalt kravet om dyreforsøk og godkjente ikke engang sikkerheten, men ga vaksinene en «nødbrukstillatelse». Videre ble vaksineprodusentene gjort 100% fritatt for skadesøksmål.

Effektivitet og sikkerhet

Allmennheten ble forsikret om vaksinesikkerheten da Pfizer og Moderna publiserte rapporter om «94% og 95% effektivitet» av disse vaksinene. NIAIDs Fauci kalte det raskt «ekstraordinært» i november 2020, og Warp Speed var i gang, og det samme var aksjekursene i Pfizer og Moderna.

Peter Doshi, assisterende redaktør for British Medical Journal, pekte på en stor feil i 90+%-rapportene for effekten av Moderna og Pfizers vaksiner. Han bemerket at prosentandelen er relativ, i forhold til den utvalgte lille, sunne, unge, testgruppen, og ikke absolutt som i virkeligheten. I det virkelige liv ønsker vi å vite hvor effektiv vaksinen er blant den store befolkningen.

Doshi peker på det faktum at Pfizer ekskluderte over 3400 «mistenkte COVID-19 tilfeller» som ikke var inkludert i den midlertidige analysen. 

Videre ble individer “i både Moderna- og Pfizer-studier ansett for å være smittet med viruset SARS-CoV-1 (det asiatiske SARS-viruset fra 2003) da testene startet, til tross for at tidligere infeksjon var grunnlag for ekskludering,” bemerker Doshi. Begge selskapene nektet å gi ut rådataene sine.

Great Leaders Don't Say Just Trust Me - Lolly Daskal | Leadership
Hvorfor skal vi ikke stole på vaksineprodusentene? Det er fordi deres primære motivasjon er fortjeneste og ikke helse.

Pfizers interne forskere gjorde sine egne tester. Kort sagt, 95% av dette er det Pfizer eller Moderna hevder. Vi blir fortalt: «Stol på oss.» 

En mer realistisk beregning av den virkelige effekten på folk fra de to vaksinene, ved hjelp av data levert av vaksineprodusentene til FDA. Her viste Moderna-vaksinen på tidspunktet for midlertidig analyse en absolutt risikoreduksjon på 1,1%, mens Pfizer vaksinenes absolutte risikoreduksjon var 0,7%. Det er veldig dårlig.

Peter Hotez, dekan ved National School of Tropical Medicine ved Baylor College of Medicine i Houston, sier:

“Ideelt sett vil du at en antiviral vaksine skal gjøre to ting. . . først, redusere sannsynligheten for at du blir alvorlig syk og må legges inn på sykehus og to, forhindre infeksjon og avbryte således sykdomsoverføring. ” 

Som Doshi bemerker, var ingen av forsøkene “designet for å oppdage en reduksjon i alvorlige utfall som innleggelser på sykehus, bruk av intensivomsorg eller dødsfall. Vaksinene ble heller ikke studert for å avgjøre om de kan stanse overføringen av viruset.” 

Modernas sjefssjef innrømmet til og med at, «Våre prøver vil ikke vise forebygging av smitte

Mulige effekter av mRNA-vaksiner

I en stor ny studie som nettopp er publisert, analyseres i detalj hvordan mRNA-vaksinene kan forårsake så alvorlige bivirkninger hos vaksinerte. 

Stephanie Seneff | MIT CSAIL
Dr. Stephanie Seneff

Studien er publisert i «International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research» og er gjennomført av og er Dr. Stephanie Seneff, seniorforsker ved MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, og Dr. Greg Nigh, naturopatisk onkologspesialist.

Først påpeker de to forskerne at både Pfizer og Modernas genredigerte vaksiner er svært ustabile: 

”Begge leveres gjennom muskelinjeksjon, og begge krever dypfrysing for å forhindre at RNA brytes ned. Dette er fordi at enkeltstrengede RNA-produkter i motsetning til dobbeltstrenget DNA, som er veldig stabilt, er egnet til å bli skadet eller virkningsløse ved varme temperaturer og må holdes ekstremt kalde for å beholde den potensielle effekten.» 

Pfizer anbefaler minus 70° Celsius.

Forfatterne påpeker at begge vaksineprodusenter tilsetter metyl-pseudouridin for å stabilisere RNA mot nedbrytning. Dette for å hindre at mRNA brytes ned før det kan produsere tilstrekkelige mengder proteinantigen.

Problemet de påpeker er at, «Denne formen for mRNA levert i vaksinen blir aldri sett i naturen, og har derfor potensialet for ukjente konsekvenser … manipulering av DNA-koden kan føre til helt uventede negative effekter, potensielt langsiktig eller til og med permanent.

PEG-hjelpestoffer og anafylaktisk sjokk

For å unngå å bruke aluminiumsadjuvanser for å øke antistoffresponsen, bruker begge mRNA-vaksinene polyetylenglykol, eller PEG, som adjuvans. Dette får konsekvenser. 

Forfatterne påpeker: «… begge mRNA-vaksinene som for tiden er distribuert mot COVID-19, bruker fettbaserte nanopartikler som transportmiddel. MRNA-lasten er plassert i et skall sammensatt av syntetiske fettstoffer og kolesterol, sammen med PEG for å stabilisere mRNA-molekylet mot nedbrytning.”

PEG har vist seg å gi anafylaktisk sjokk eller alvorlige allergifremkallende reaksjoner. I studier av tidligere ikke-mRNA-vaksiner, oppstod anafylaktiske sjokkreaksjoner i 2 tilfeller per million vaksiner. 

Med mRNA-vaksinene avslørte den første overvåkingen at ”anafylaksi skjedde med en hastighet på 247 per million vaksinasjoner. Dette er mer enn 21 ganger så mange som ble opprinnelig rapportert av CDC. Den andre dosen vil sannsynligvis forårsake enda større antall anafylaktiske reaksjoner.» 

01: The Politics of Medicine with Dr. Greg Nigh from Portland, Oregon -  Doctor Thyroid
Dr. Greg Nigh

En studie bemerket at «PEG er et ‘skjult’ allergen med høy risiko, vanligvis ikke mistenkt, og kan forårsake hyppige allergiske reaksjoner på grunn av utilsiktet gjeneksponering.» Blant slike reaksjoner er inkludert livstruende kardiovaskulær kollaps.

Dette er langt fra alle de deklarerte risikoene ved eksperimentelle mRNA-koronavirusvaksiner.

Antistoffavhengig forsterkning

Antistoffavhengig (sykdoms)forsterkning (ADE) er et immunologisk fenomen, der antistoff, som er til stede i for små mengder til å bekjempe viruset i stedet ender opp med å hjelpe viruset inn i cellene og slik forsterker sykdommen.

Seneff og Nigh bemerker at, «ADE er et spesielt tilfelle av hva som kan skje når lave, ikke-nøytraliserende nivåer av … antistoffer mot et virus er til stede på tidspunktet for infeksjonen. Disse antistoffene kan være tilstede på grunn av … tidligere vaksinasjon mot viruset …”. 

Forfatterne antyder at både Pfizer- og Modernas mRNA-vaksiner “lager utilstrekkelige antistoffer, som sammen med viruset danner immunkomplekser for å provosere overdreven utskillelse av betennelsesfremkallende cytokiner, og i ekstreme tilfeller en cytokinstorm som forårsaker utbredt lokal vevsskade.”

Cytokine - Wikipedia
Cytokiner er signalmolekyler som produseres av blant annet hvite blodceller (immunceller). Cytokiner spiller en viktig rolle i betennelsesreaksjoner.

For å være klar, er cytokiner normalt en del av kroppens immunrespons på infeksjon. Men plutselig frigjøring i store mengder, en cytokinstorm, kan forårsake organsvikt og død i flere systemer: Vårt medfødte immunsystem gjennomgår en ukontrollert og overdreven frigjøring av proinflammatoriske signalmolekyler kalt cytokiner.

Forfatterne legger til at eksisterende «antistoffer, indusert av tidligere vaksinasjon, bidrar til alvorlig lungeskade forårsaket av SARS-CoV i makak‐aper…» 

En annen sitert studie viser at det mye mer varierte spekteret av tidligere eksponeringer for koronavirus, som sesonginfluensa opplevd av eldre, kan disponere dem for ADE ved eksponering for SARS-CoV-2. Dette er en mulig forklaring på den høye forekomsten av dødsfall etter mRNA-vaksinasjon blant eldre.

Vaksineprodusentene har en smart måte å nekte for toksisiteten til deres mRNA-vaksiner. Som Seneff og Nigh sier, «er det ikke mulig å skille en ADE-manifestasjon av sykdom fra en ekte, ikke-ADE virusinfeksjon.» 

Men de gjør det talende poenget: «I dette lyset er det viktig å erkjenne at når sykdommer og dødsfall oppstår kort tid etter vaksinasjon med en mRNA-vaksine, kan det aldri bli definitivt bestemt, selv med en fullstendig undersøkelse, at vaksinereaksjonen ikke var en nærliggende årsak. “

Fremvekst av autoimmune sykdommer

Forfatterne understreker mange andre alarmerende punkter, inkludert fremveksten av autoimmune sykdommer som cøliaki, en sykdom i fordøyelsessystemet som skader tynntarmen og forstyrrer absorpsjonen av næringsstoffer fra maten. Også Guillain-Barré syndrom (GBS) som forårsaker progressiv muskelsvakhet og lammelse. 

I tillegg kan immun trombocytopeni (ITP – der en person har uvanlig lave nivåer av blodplater – cellene som hjelper blodet til å koagulere) oppstå etter vaksinasjon «gjennom migrasjon av immunceller som bærer en last av mRNA-nanopartikler via lymfesystemet inn i milten. … ITP fremstår i utgangspunktet som petechiae eller purpura på huden, og/eller blødning fra slimhinneoverflater. Det har høy risiko for dødsfall gjennom blødning og hjerneslag.”

Disse eksemplene er en indikasjon på det faktum at vi bokstavelig talt eksponerer menneskeheten via uprøvde, eksperimentelle og genredigerte mRNA-vaksiner for uberegnelige farer som til slutt kan overstige langt den potensielle risikoen for skade fra noe som har blitt kalt SARS-Cov-2. 

I motsetning til det oppskrytte mirakelstoffet som ble kunngjort av WHO, Gates, Fauci og andre, har Pfizer, Moderna og andre mulige mRNA-vaksiner tydeligvis potensielt tragiske og til og med katastrofale uforutsette konsekvenser. 

Ikke rart at noen kritikere mener at det er et forkledd redskap for menneskelig eugenikk.

F. William Engdahl - Wikipedia

F. William Engdahl er strategisk risikokonsulent og foreleser, han har en grad i politikk fra Princeton University og er en bestselgende forfatter om olje og geopolitikk, eksklusivt for nettmagasinet «New Eastern Outlook» hvor denne artikkelen opprinnelig ble publisert.

Oversatt for Derimot.no av Askeladden fra Alarming Casualty Rates for mRNA Vaccines Warrant Urgent Action

Forrige artikkelNakstad 4. mars: – Vi risikerer 50 ganger flere smittede og innlagte i sykehus når vi kommer til 17. mai.
Neste artikkelXinjiang og mere til: Stol ikke på mainstreammedier under sterk påvirkning av USA
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.