steigan.no øker mest?

0
Databasen til steigan.no omfatter nå over 10.000 søkbare artikler.

2020 ble et år med massiv framgang for nettavisa steigan.no. Vi takker lesere, støttespillere og skribenter for all støtte, oppmuntring, tips og bidrag.

Sidevisninger

Statistikken på WordPress viser at tallet på sidevisninger var 5,87 millioner i 2020 mot 4,07 milloner i 2019. Det er en framgang på 44 prosent. Det er derfor vi drister oss til å spørre om vi øker mest.

Betydelig større interesse på Facebook

Til tross for at vi kan vise at Facebook har gjort en god del for å strupe spredninga av våre artikler og til tross for at leserne kan rapportere om at de blir hindret i å dele dem, kan vi registrere en markant framgang, både i antall som følger steigan.no og blant dem som markerer at de liker det se ser.

Ved inngangen til 2020 hadde vi 7.600 følgere på Facebook, mens vi 31. januar kunne notere oss for 10.300. Det er en framgang på 35,5 prosent. Antall likerklikk 1. januar var 6.899, mens det 31. desember var 8.805. Det er en økning på 27,6 prosent.

Større spredning

Statistikken på Facebook sier at vi gjennom dem har nådd ut til 98.600 folk i 45 land. I tillegg vet vi at vi når ut til flere på andre plattformer. Det er folk rundt omkring som oversetter våre artikler til andre språk, uten at vi klarer å holde noen oversikt over det. Men vi vet for eksempel at en god del artikler er oversatt til russisk, og at de leses av mange titusener av folk i russisktalende områder.

Noe som også er både interessant og morsomt er at vi kan notere oss for en større spredning i aldersgrupper og at kvinneandelen blant leserne øker markant. Blant de nesten 100.000 leserne vi har nådd ut til er 34 prosent kvinner, og det er like mange personer i aldersgruppene 45–54, 55–64 og 65+, nemlig ca. 22.000 i hver av dem. Det er 15.000 mellom 35 og 44 og 17.000 under 35. Blant dem som ifølge Facebook er engasjert i steigan.no er kvinneandelen 44 prosent.

Slik er fordelinga blant de nesten 100.000 vi har nådd ut til på Facebook.

Andre tall viser at de to områdene som har ført til flere unge og flere kvinnelige lesere er kampen mot vindkraft og hele komplekset av saker knyttet til koronakrisa.

steigan.no er uten konkurranse den fremste mediekanalen mot vindkraftspekulantene og den fremste opposisjonsavisa mot regjeringas koronapolitikk. Vi hadde foretrukket at vi hadde hatt mer konkurranse, men slik er den faktiske situasjonen.

I 2020 publiserte vi over 2.200 artikler og nettavisa steigan.no kom ut hver eneste av årets 366 dager.

I løpet av året har vi fått svært mange leserbrev som uttrykker entusiasme for det vi gjør, noe som gjør det ekstra morsomt å kaste på køl for å gjøre enda mer.

steigan.no mottar ikke statsstøtte, men er 100 prosent avhengig av støtte fra leserne. Vi takker for et markant framgang også her. Det typiske månedsbidraget er på 200 kroner. Det samlede støttebeløpet fra slike bidrag økte med 33 prosent i 2020 i forhold til 2019. Dessverre tvang koronakrisa oss til å avlyse Mot Dag-konferansen i 2020. Det var svært synd, men vi har ressurser til å gjennomføre en fin konferanse i 2021, samt andre planlagte tiltak til glede for lesere og støttespillere. Mer info kommer etter hvert.

Vår oppgave er ikke å tjene penger, men å drive gravende journalistikk. Det vi får inn av ekstra inntekter bruker vi til å bli bedre og å nå videre ut. Derfor hadde det vært flott om flere av dere som liker det vi gjør og som følger oss nærmest daglig, også kunne ta dere råd til å sende et bidrag i ny og ne.

Les også: Løfte til leserne

Forrige artikkelSå slukker vi et lys i kveld
Neste artikkelMarkering til støtte for Assange i Bergen
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).