steigan.no øker mest?

9
Databasen til steigan.no omfatter nå over 10.000 søkbare artikler.

2020 ble et år med massiv framgang for nettavisa steigan.no. Vi takker lesere, støttespillere og skribenter for all støtte, oppmuntring, tips og bidrag.

Sidevisninger

Statistikken på WordPress viser at tallet på sidevisninger var 5,87 millioner i 2020 mot 4,07 milloner i 2019. Det er en framgang på 44 prosent. Det er derfor vi drister oss til å spørre om vi øker mest.

Betydelig større interesse på Facebook

Til tross for at vi kan vise at Facebook har gjort en god del for å strupe spredninga av våre artikler og til tross for at leserne kan rapportere om at de blir hindret i å dele dem, kan vi registrere en markant framgang, både i antall som følger steigan.no og blant dem som markerer at de liker det se ser.

Ved inngangen til 2020 hadde vi 7.600 følgere på Facebook, mens vi 31. januar kunne notere oss for 10.300. Det er en framgang på 35,5 prosent. Antall likerklikk 1. januar var 6.899, mens det 31. desember var 8.805. Det er en økning på 27,6 prosent.

Større spredning

Statistikken på Facebook sier at vi gjennom dem har nådd ut til 98.600 folk i 45 land. I tillegg vet vi at vi når ut til flere på andre plattformer. Det er folk rundt omkring som oversetter våre artikler til andre språk, uten at vi klarer å holde noen oversikt over det. Men vi vet for eksempel at en god del artikler er oversatt til russisk, og at de leses av mange titusener av folk i russisktalende områder.

Noe som også er både interessant og morsomt er at vi kan notere oss for en større spredning i aldersgrupper og at kvinneandelen blant leserne øker markant. Blant de nesten 100.000 leserne vi har nådd ut til er 34 prosent kvinner, og det er like mange personer i aldersgruppene 45–54, 55–64 og 65+, nemlig ca. 22.000 i hver av dem. Det er 15.000 mellom 35 og 44 og 17.000 under 35. Blant dem som ifølge Facebook er engasjert i steigan.no er kvinneandelen 44 prosent.

Slik er fordelinga blant de nesten 100.000 vi har nådd ut til på Facebook.

Andre tall viser at de to områdene som har ført til flere unge og flere kvinnelige lesere er kampen mot vindkraft og hele komplekset av saker knyttet til koronakrisa.

steigan.no er uten konkurranse den fremste mediekanalen mot vindkraftspekulantene og den fremste opposisjonsavisa mot regjeringas koronapolitikk. Vi hadde foretrukket at vi hadde hatt mer konkurranse, men slik er den faktiske situasjonen.

I 2020 publiserte vi over 2.200 artikler og nettavisa steigan.no kom ut hver eneste av årets 366 dager.

I løpet av året har vi fått svært mange leserbrev som uttrykker entusiasme for det vi gjør, noe som gjør det ekstra morsomt å kaste på køl for å gjøre enda mer.

steigan.no mottar ikke statsstøtte, men er 100 prosent avhengig av støtte fra leserne. Vi takker for et markant framgang også her. Det typiske månedsbidraget er på 200 kroner. Det samlede støttebeløpet fra slike bidrag økte med 33 prosent i 2020 i forhold til 2019. Dessverre tvang koronakrisa oss til å avlyse Mot Dag-konferansen i 2020. Det var svært synd, men vi har ressurser til å gjennomføre en fin konferanse i 2021, samt andre planlagte tiltak til glede for lesere og støttespillere. Mer info kommer etter hvert.

Vår oppgave er ikke å tjene penger, men å drive gravende journalistikk. Det vi får inn av ekstra inntekter bruker vi til å bli bedre og å nå videre ut. Derfor hadde det vært flott om flere av dere som liker det vi gjør og som følger oss nærmest daglig, også kunne ta dere råd til å sende et bidrag i ny og ne.

Les også: Løfte til leserne

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  “Antall likerklikk 1. januar var 6.899, mens det 31. desember var 8.805. Det er en økning på 27,6 prosent”.
  Dopamineffekten som gjør face så populært.

 2. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Norge har et seriøst underskudd av media som faktisk gjør jobben sin som den fjerde statsmakt ved å rette søkelyset på kritikkverdige aspekter ved regjering og styre. Her gjør dere en glimrende jobb, fortsett slik :slight_smile: det er vel også derfor dere øker såpass mye.

 3. Det er flott at Steigan.no øker. Dessverre ser det ikke ut til at vi har kommet nevneverdig nærmere å få bukt med dypstaten, eller mafiaen eller hva man velger å kalle den. Det er da heller ikke gjort sånn uten videre. En ting er den gode jobben Steigan.no og andre seriøse alternative medier og nettsider gjør. En annen ting er at vi lesere også må bidra til å få spredt gode artikler. Selv har jeg sørget for at relevante artikler herfra er blitt delt på Kystpartiets Facebookside (om f.eks. Syria, vindkraft eller EØS). Kanskje vi burde gjøre det til et nyttårsforsett (noen timer forsinket) å spre flere kvalitetsartikler, f.eks. i sosiale medier. Steigan skriver om antall likerklikk, og det er vel og bra. Hvis vi sørger for å øke antall delinger, ville det være et enda bedre bidrag. Undertegnede kladder for øvrig på en artikkel med noen tanker om hva som kan gjøres med det at dypstaten holder på som den vil.

 4. Avatar for Slangen Slangen says:

  Dersom steigan no vil bli ei viktig nettavis bør lettfatteleg økonomisk journalistikk få stor plass. Folk forstår ikkje økonomi, og dumme uvitande jorurnalistar gjer lesarane kunnskapslause. Denne nettavisa har gode anslag, men treng ein offensiv strategi for å ruste opp folks forståing av både makro- og mikroøkonomi.

  Internasjonal handelskrig, toll og handelsforbod, med norsk og europeisk deltaking til store tap for oss sjølve, Kinas topprolle oppnådd for fem år sidan, ranet av Russland og Baltikum for 25 år sidan, klimabløffens økonomiske svarte hol, medie-, internett- og finansmakta sitt globale herredøme. Økonomi i samtida og framtida må bli almennkunnskap. Ref. Michael Hudson.

  I Norge må ei tafatt venstreside senke skatten for vanlege folk. Og eventuelt skjere ned byråkrati. Dette var sakene til Anders Lange. Lavare moms, lavare lønsarbeidarskatt, lavare el-, bensin-, co2- og matavgifter. Slutt å flå folk. Staten hentar meir på moms enn på lønnsskatt.
  Når folk kjøper mat i butikken har dei betalt ca 35% skatt, so betalar dei 15% matmoms og 25% av andre livsmedel, pluss høge avgifter på el- og bensin som alle treng i livet. Reell totalskatt på lønna er 60-70% pluss, for lavtlønte. Dette er Norge.
  Og så trur eg ein må våge å bruke ordet sionist-jøde saman med mediemakt, finansiell makt, krigsmakt og politisk makt, sjølv om jødemakta kan knuse heile nettavisa.

 5. The deep state, eller som det heter på norsk: kjeltringstaten, er et av demokratiets sykdomstegn. Dette er noe alle demokratier er befengt med, og å prøve å bekjempe den er med dagens big techs klamme grep om 95% av nyhetsmediene som å prøve å øse Vøringsfossen tilbake dit den kommer fra. Den eneste måten det er mulig å komme kjeltringstaten til livs på er å innføre direktedemokrati, hvor folket faktisk har mulighet til å påvirke det politiske landskapet samt lov og rett.
  Det er således mye viktigere å gå i strupen på det som i dag er den mest alvorlige trusselen mot menneskerettigheter, personlig frihet og demokratiske prinsipper, nemlig corona-svindelen som har vist seg å være en false flag-operasjon av historiske dimensjoner.
  Steigan.no utmerker seg med å være kjemisk fri for den løgnaktig corona-propaganda og tilhørende skremsels-journalistikk man finner i MSM og i det meste av såkalte alternative medier. At Steigan.no er voksende er ikke til å undres over da MSM-løgnene og deres propaganda-kampanjer får stadig flere kritisk tenkende til å søke kart (nyheter) som stemmer bedre med terrenget de observerer.

 6. Avatar for Rune Rune says:

  Eg trur vi går tilbake til Sogn og Fjordane​:sweat_smile::sweat_smile:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere