Fare for en sultpandemi av bibelske proporsjoner

0
Sult er igjen blitt en svært nærliggende trussel i India. Her fra New Dehli. Foto: Shutterstock

David Beasley, leder for Verdens matvareprogram (WFP), kom med denne alvorlige advarselen til FNs sikkerhetsråd.

(NEW YORK 21/4/2020) – Tilgi meg for at jeg taler uten omsvøp, men jeg ønsker å veldig tydelig forklare for dere hva verden står overfor akkurat nå. Samtidig som vi håndterer en Covid-19-pandemi, er vi også i ferd med å se en sult-pandemi. I samtalene mine med verdensledere de siste par månedene, før koronaviruset til og med ble et problem, sa jeg at året 2020 ville stå over den verste humanitære krisen siden andre verdenskrig, av flere årsaker.

Slik som krigene i Syria og Jemen. De stadig verre krisene i steder som Sør-Sudan, og som Jan Egeland uten tvil vil forklare, Burkina Faso og den sentrale delen av Sahel-regionen. Ørkenen-gresshopper svermer i Afrika, slik generaldirektør Qu fremhevet i sine kommentarer. Og hyppigere naturkatastrofer og skiftende værmønstre. Den økonomiske krisen i Libanon som rammer millioner av syriske flyktninger. Congo, Sudan, Etiopia. Og listen fortsetter. Vi har allerede en perfekt storm.

Så i dag, med Covid-19, vil jeg understreke at vi ikke bare står overfor en global helse-pandemi, men også en global humanitær katastrofe. Millioner av sivile som lever i konflikt-herjede nasjoner, inkludert mange kvinner og barn, kan bli presset til randen av sult, og svøpen av hungersnød er en reell og farlig mulighet.

Dette høres virkelig sjokkerende ut, men la meg gi deg tallene: 821 millioner mennesker går til sengs sultne hver natt over hele verden, kronisk sultne, og som den nye Global Report on Food Crisis publisert i dag viser, er det ytterligere 135 millioner mennesker som befinner seg ved krisenivåer av sult eller verre. Det betyr at 135 millioner mennesker på jorden er i ferd med å dø av sult. Men nå viser analysen til Verdens matvareprogram at på grunn av koronaviruset, kan ytterligere 130 millioner mennesker bli presset til randen av sult innen utgangen av 2020. Det er totalt 265 millioner mennesker.

Hver eneste dag tilbyr Verdens matvareprogram en redning til nesten 100 millioner mennesker, en økning fra omtrent 80 millioner for bare noen få år siden. Dette inkluderer rundt 30 millioner mennesker som bokstavelig talt er avhengige av oss for å holde seg i live. Hvis vi ikke kan nå disse menneskene med den livreddende hjelpen de trenger, viser vår analyse at 300.000 mennesker kan sulte i hjel hver eneste dag i løpet av en tremåneders periode. Dette inkluderer ikke økningen av sult på grunn av Covid-19.

I verste fall kan vi se på hungersnød i omtrent tre dusin land, og i 10 av disse landene har vi allerede mer enn en million mennesker i hvert land som er i ferd med å dø av sult. Flere steder er denne menneskelige lidelsen den tunge prisen skapt av konflikter.

Hos Verdens matvareprogram er vi stolte over at dette rådet tok den historiske beslutningen om å vedta resolusjon 2417 i mai 2018. Det var fantastisk å se rådet komme sammen. Nå må vi leve opp til vårt løfte om å beskytte de mest utsatte og handle umiddelbart for å redde liv.

Men dette er bare etter min mening bare den første delen av strategien som trengs for å beskytte konfliktfylte land mot en sultpandemi forårsaket av koronavirus. Det er også en reell fare for at flere potensielt kan dø av de økonomiske følgene av Covid-19 enn av selve viruset.

Dette er årsaken til at jeg snakker om en sult-pandemi. Det er avgjørende at vi kommer sammen som et forent globalt samfunn for å beseire denne sykdommen og beskytte de mest sårbare nasjonene og samfunnene mot potensielt ødeleggende effekter.

Lockdowns og økonomisk lavkonjunktur forventes å føre til et stort inntektstap blant yrkesaktive. Private overføringer  fra utlandet  vil også falle kraftig – dette vil skade land som Haiti, Nepal og Somalia, bare for å nevne et par. Tapet av turistinntekter vil skade land som Etiopia [sic], hvor de utgjør 47% av den totale eksporten. De kraftig fallende oljeprisene i lavinntektsland som Sør-Sudan vil ha betydelig innvirkning, der olje står for 98,8% av den totale eksporten. Og selvfølgelig, når donorlandenes inntekter synker, hvor stor innvirkning vil det ha på livreddende utenlandsk bistand?

De økonomiske og helsemessige virkningene av Covid-19 er mest bekymringsfulle for samfunn i land over hele Afrika så vel som Midtøsten, fordi det er fare for at viruset kan skape ytterligere skade for liv og levebrød til mennesker som allerede er utsatt for konflikt.

WFP og partnerne våre gjør vårt ytterste for å hjelpe dem, vi gjør alt vi kan. For eksempel vet vi at barn er spesielt utsatt for sult og underernæring, så vi prioriterer hjelp til dem.

Akkurat nå, som dere kanskje vet, er 1,6 milliarder barn og unge for tiden ute av skolegang på grunn av lockdown. Nesten 370 millioner barn går glipp av næringsrike skolemåltiderdet er lett å skjønne at når barn ikke får den næringen de trenger, går immuniteten deres ned. Der næringsrike skolemåltider har blitt suspendert av skolestenginger, jobber vi med å erstatte dem med rasjoner de kan ta med hjem, der det er mulig.

Som dere vet er Verdens matvareprogram den logistiske ryggraden for den humanitære sektoren. Dette gjelder i enda større grad nå, i den globale innsatsen for å overvinne denne pandemien. Vi har levert mange millioner deler personlig verneutstyr, tester og ansiktsmasker til 78 land på vegne av Verdens helseorganisasjon. Vi driver også humanitær lufttransport for å få helsepersonell, sykepleiere og humanitært personell inn i land som trenger hjelp, spesielt mens passasjerflytrafikken i utgangspunktet omtrent er stengt.

Men vi trenger å gjøre så mye mer, og jeg oppfordrer dette rådet til å gå foran. Først og fremst trenger vi fred. Som generalsekretæren nylig sa veldig tydelig, er en global våpenhvile viktig.

For det andre trenger vi alle parter som er involvert i konflikter gir oss rask og uhindret humanitær tilgang til alle sårbare samfunn, slik at de kan få den hjelpen de trenger, uavhengig av hvem de er eller hvor de er. Vi trenger også i veldig generell forstand at humanitære varer og kommersiell handel fortsette å flyte over landegrensene, fordi de er livlinen til globale matsystemer så vel som den globale økonomien. Forsyningskjedene må fortsette å være i bevegelse hvis vi skal overvinne denne pandemien og få mat fra den produseres til der den er nødvendig. Det betyr også å motstå fristelsen til å innføre eksportforbud eller importstøtte, noe som kan føre til prisstigninger og nesten alltid slår tilbake.

Verdens matvareprogram jobber tett med myndighetene for å bygge og styrke nasjonale sikkerhetsnett. Dette er avgjørende akkurat nå for å sikre rettferdig tilgang til bistand og bidra til å opprettholde fred og forhindre økende spenninger mellom lokalsamfunn.

For det tredje trenger vi koordinert handling for å støtte livreddende humanitær bistand. For eksempel implementerer Verdens matvareprogram planer der man på forhånd skal plassere mat og kontanter tilstrekkelig for tre måneder, for å bistå operasjoner i land som er identifisert som prioriteter. Vi ber giverne om å fremskynde 1,9 milliarder dollar i finansiering som allerede er lovet, slik at vi kan bygge lagre og skape disse livreddende reservene, og beskytte de mest sårbare mot effektene av forstyrrelser i forsyningskjeden, råvaremangel, økonomisk skadevirkninger og lockdowns. Dere forstår sikkert nøyaktig hva jeg snakker om.

Vi ber også om ytterligere 350 millioner dollar for å etablere et nettverk av logistikknutepunkter og transportsystemer for å holde humanitære forsyningskjeder i bevegelse rundt i verden. De vil også sørge for feltsykehus og medisinsk evakuering til frontlinjen for humanitære- og helsearbeidere, etter behov og strategisk.

Ærverdige forsamling, for to år siden vedtok Sikkerhetsrådet en milepæl da det anerkjente og fordømte den ødeleggende menneskelige lidelser betalt i fattigdom og sult på grunn av konflikter. Resolusjon 2417 fremhevet også behovet for systemer for tidlig varsling, og i dag er jeg her for å varsle tidlig.

Det er ingen hungersnød ennå. Men jeg må advare dere om at hvis vi ikke forbereder oss og handler nå – for å sikre tilgang, unngå manglende finansiering og forstyrrelser i handelssystemet – kan vi stå overfor flere hungersnøder av bibelske proporsjoner i løpet av noen få måneder.

Beslutningene vi fatter vil avgjøre vår suksess eller fiasko med å bygge bærekraftige matsystemer som grunnlag for stabile og fredelige samfunn. Sannheten er at vi ikke har tid på vår side, så la oss handle klokt – og la oss handle raskt. Jeg tror at med vår ekspertise og partnerskap, kan vi samle teamene og programmene som er nødvendige for å sikre at Covid-19-pandemien ikke blir en humanitær katastrofe og matkrise. Så herr president, takk, tusen takk.


FNs verdens matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon, og redder liv i nødssituasjoner, bygger velstand og støtter en bærekraftig fremtid for mennesker som kommer seg på fote etter konflikt, katastrofer og effekten av klimaendringer.

(kilde: FN)

Kommentar: Beasley nevner koronaviruset, men sier flere potensielt kan dø av de økonomiske følgene av Covid-19 enn av selve viruset.Vårt økonomiske verdenssystem er kannibalistisk til å begynne med, men de drakoniske tiltakene har gjort sultsituasjonen dobbelt så ille. Til politikerne og helseekspertene som vedtok å stenge verdensøkonomien: er dere klar over hva dere har gjort?!

Denne artikkelen er oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelOljefondsuppa: Hvem skal ut først? Banksjef Øystein Olsen!
Neste artikkelUSA: Virustiltakene fører til kjøttmangel