Leger protesterer mot 5G: – Stadig fler blir syke av stråletåka

7
Illustrasjon: Shutterstock
Einar Flydal

Av Einar Flydal.

Leger i demonstrasjonstog er ikke et vanlig syn. I Stuttgart, hovedstaten i delstaten Baden-Württemberg, dro et trettitalls leger i hvite frakker til delstatsministeriet for å protestere mot 5G-utbyggingen, rapporterte Stuttgarter Zeitung den 23. oktober. Deres budskap var enkelt, og ville vært nøyaktig det samme om de hadde tatt for seg AMS-målere, 4G eller WiFi: – Stadig flere blir syke av elektrotåka. Nå er det på tide å sette ned foten og tenke seg om!

Deres lille demonstrasjon skriver seg inn i den lange rekken av opprop og protester fra medisinere som er kommet i årtier. Kommer norske leger snart på banen? De medisinske bevisene foreligger.

«I vår praksis har vi stadig flere pasienter som reagerer med overømfintlighet på elektrotåka,» fortalte Jörg Schmid, spesialist i psykiatri og psykoterapi i Stuttgart, til avisa under demonstrasjonen: – Symptomene varierer fra hodepine, tinnitus og vanskeligheter med konsentrasjon til hjerterytmeforstyrrelser. Og selv om man måtte betvile at det er påvist en direkte forbindelse mellom mobil-stråling og kreftsykdommer, er det nå mange vitenskapelig baserte indikasjoner på kreft-fremmende virkninger av slik stråling.

Cornelia Mästle, indremedisiner og kardiolog fra Winterbach, hadde samme budskap, og trakk konklusjonen som de overleverte til det nye Stabskontoret for sivil deltakelse som er opprettet etter at De Grønne kom til makten: «Vi krever føre-var-strategier for å beskytte befolkningen, videre forskningsinnsats og stans i utrullingen av 5G mobilnett. 5G mobil og trådløs kommunikasjon må bare tillates utbygd hvis man kan påvise at det er trygt», krevde Mästle. Dette betyr i praksis, fortalte hun, at leger må kreve føre-var-strategier for å beskytte befolkningen, videre forskningsinnsats og stans i utrullingen av 5G mobilnett.»

Til tross for at tyske og norske strålevernmyndigheter står på samme linje, har medisinere i Tyskland langt mer kunnskap om helsevirkninger fra mikrobølger, og de har skrevet under protestopprop i tusenvis. Men nå er også det norske Strålevernets meningsmonopol brutt: Det medisinske materialet som både påviser skadevirkningene og viser hvordan de blir feid under teppet, foreligger på norsk. Tusenvis av nordmenn leser seg nå opp på dette. Det er bare å håpe at legene kommer etter. Har du en lege i familien, burde julegaveidéen være klar: Bestill «5G-boka» nå og sørg for faglig fornying i den norske legestanden! Og dessuten: gi ditt bidrag på 3 kroner dagen – i alt 3 000 på 3 år – så vi får AMS-målerne for retten! Det gjelder samme sak. Vi trenger 700 nye givere nå for å sikre prosessen.

Det er ikke bare folk som blir syke. Insektene forsvinner – både fra kjøkkenet, søpla, hagen, byene og ute i naturen. – Ja, til og med fra kuruker og hundebæsj, der det alltid krydde av liv da vi voksne var små. Insektsforskerne står uten forklaring – til de begynner å se på virkningene av mikrobølger, slik «The Insect Inspector» viste i sitt foredrag på Litteraturhuset i Oslo 26. oktober (skriftlig versjon HER).   

Dette er ganske enkelt ikke til å leve med. Derfor må vi gjøre noe med det. Legene er av dem vi trenger på banen – når de har fått satt seg inn i sakene uten skylappene fra Strålevernet.

Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com den 20.11.2019

Einar Flydal, den 20. november 2019

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Konferansebanner2020-1024x546.png
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for INK INK says:

  Dessuten:

  70 leger i Baden-Württemberg har tidligere i år undertegnet et brev til statsministeren, der de ber om at befolkningens eksponering for stråling fra trådløs teknologi må reduseres.

  I Belgia har 347 leger og helsearbeidere i år undertegnet en appell som anmoder regjeringen om å benytte føre-var-prinsippet for å beskytte befolkningen, særlig sårbare grupper som barn og gravide, mot skadevirkninger fra trådløs teknologi.

  Den pankypriotiske legeforeningen og Kypros nasjonale komité for miljø og barns helse har skrevet en fellesuttalelse der det understrekes at det behøves flere studier på 5G og (helsemessig) sikkerhet, samt mer pålitelige metoder for å måle strålenivåene.

  Også flere andre europeiske legeforeninger og faglige komiteer henviser til føre-var-prinsippet og ber om stans i utrullingen av 5G til helsevirkningene er avklart.

  Lenker til sakene nevnt over - og også flere uttalelser, appeller og brev fra leger og forskere - er samlet her:

 2. Avatar for INK INK says:

  Det kommer til å bli mange internasjonale markeringer/demonstrasjoner mot 5G verden over lørdag, den 25. januar. Dette er planlagt også i flere norske byer, for de som ønsker å delta.

  Her fra et nyhetsbrev:

  25. januar - hva skjer?

  Det internasjonale nettstedet Stop5G International https://stop5ginternational.org/ har informasjon om markeringer i mer enn 30 land så langt og flere kommer til .

  Geografisk spenner det fra Sydney, Australia i sør til Umeå, Sverige i nord og fra Japan i øst til Hawaii, USA i vest.

  Mange land vil ha flere markeringer. Bare i Italia har 125 kommuner reservert seg mot 5G https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497 så der vil det skje en god del den 25.

  Dette er en stor global markering uten sidestykke i moderne EMF-historie . Les mer om aktiviteten i siste nyhetsbrev fra 5G Space Appeal

  Arthur Firstenberg har sendt ut pressemelding fra Stop5G International til ca 180 000

  https://stop5ginternational.org/wp-content/uploads/2020/01/press-release-Jan-2020.pdf Den vil bli sendt ut til norske aviser

  Stop5G International samarbeider med IEMFA

  https://www.iemfa.org/news/join-5g-global-protest-day-25th-january-2020/

  https://www.iemfa.org/news/two-weeks-of-action-to-raise-awareness-about-the-harms-of-5g/ ,

  European Stop 5G Alliance https://oasisana.com/2019/12/31/leuropa-che-non-vuole-il-5g-il-meglio-del-2019/

  og Americans for Responsible Technology

  https://www.americansforresponsibletech.org/ som støttes av mer enn 80 ulike grupper i USA. Dette nettverksarbeidet og aktiviteten generelt kommer til å øke på forskjellige måter fremover.

  Oppkjøring 12-24 jan

  Det er også lagt opp til at det skal også foregå en rekke aktiviteter i perioden 12-24 jan. Se https://stop5ginternational.org/suggested-actions/ Appell til både FN og Verdens Helseorganisasjon planlegges overlevert i denne tiden.12. januar er det eksempelvis også mulig å bli med på Meditation regarding 5 G & electro-smog https://www.facebook.com/events/500611673866167/

  Stop5GInternational vil være en hub for grasrotbevegelser som samles om felles 5G-protester. Aktivitetene som foreslås er varierte og kan tilpasses lokale forhold. Det kan for så vidt også holdes mindre markeringer der bare noen få deltar eks lage en liten stand, utdeling av flyer mm. Terskelen for å gjøre noe trenger ikke være så høy. Dette er viktig for at det i det hele tatt kan komme i gang noe lokalt på nye steder. Så kan en heller øke aktiviteten etter hvert. Synergieffekten med stor aktivitet mange andre steder er god drahjelp.

  Norge :

  5G global protest Day Oslo https://www.facebook.com/events/2907428439289018/

  5G global protest day Stavangerhttps://www.facebook.com/events/839906689757067/

  Demonstrasjon mot 5G i Bergen - 25. Januar https://www.facebook.com/events/537089873817297/

  5G Global protest day Tønsberg https://www.facebook.com/events/1455566881260428/

  Det arbeides med å få til noe også i Trondheim og Bodø

  Sverige

  5G Global Protest Day Stockholm https://www.facebook.com/events/821235764968643/

  5G global protest day Göteborg https://www.facebook.com/events/2452051798445750/

  Sundvall og Umeå https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2804416699623165&set=gm.2601394833301775&type=3&theater&ifg=1

  Danmark

  Global 5G Protest Day – København https://www.facebook.com/events/953993738328176/

  5G Global Protest Day – Helsingør https://www.facebook.com/events/2172692383039116/

  Borgermøde om 5G – Hjørring https://www.facebook.com/events/1053777168335156/

  Global 5G Protest Day – Århus https://www.facebook.com/events/459123958300925/

  Global 5G Protest Day – Danmark https://www.facebook.com/events/784964948615831/

  NEVER DOUBT that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has. – Margaret Mead

 3. Kom over hva PST skrev om 5 G :
  "5G – smarte løsninger og kritisk infrastruktur

  Femte generasjons mobilnett (5G) vil gi raskere kommunikasjon og bidra til et vell av nye, smarte løsninger. Alt fra private hjem til kritisk infrastruktur vil styres av ulike sensorer koblet til nettet. Dette er løsninger som vil føre til effektivisering og økonomiske besparelser for både stat og samfunn. Utviklingen kommer imidlertid ikke uten sikkerhetsmessige utfordringer.

  Koblingen av stadig flere «ting» til nettet vil øke antall innganger som en trusselaktør kan benytte for å hacke seg inn på enkeltpersoners og virksomheters systemer.
  For de fleste av oss vil det også være tilnærmet umulig å avdekke om de teknologiske komponentene og programvarene som styrer dem inneholder skjulte, ondsinnede funksjonaliteter som muliggjør spionasje, manipulasjon og sabotasje."
  Viktig å tenke på det også.

 4. Avatar for INK INK says:

  Jepp, de skriver blant annet:

  (…) stadig flere enheter og tjenester tilkoblet Internett, vil øke antallet innganger som en trusselaktør kan benytte seg for angripe enkeltpersoner og virksomheter.

  PST tror videre at 5G-utbyggingen vil videre innebære en ytterligere forskyvning i maktbalansen mellom offentlige myndigheter og kommersielle virksomheter.

  «Kommersielle virksomheter vil i økende grad ha tilgang til og kontroll over informasjon, tjenester og infrastruktur som er avgjørende for at samfunnet skal fungere. For en fremmed stat med særlig interesse for Norge og norske forhold vil eksempelvis eierskap i slike virksomheter kunne gi store muligheter for etterretnings- og påvirkningsvirksomhet. Vår økende avhengighet av digitale løsninger innebærer at den som kontrollerer norsk ekom, har svært stor makt over samfunnet», står det i trusselvurderingen fra PST.

  Jeg synes særlig det de skriver om hvordan dette vil gi kommersielle aktører økt kontroll over viktige samfunnsfunksjoner/infrastruktur, er interessant.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere