Kapitalismens ni liv

6
"Transrevolusjonen" passer som hånd i hanske med kapitalens behov. Her Capital One Bank. Foto: Shutterstock
George Chabert

Av George Chabert.

Kapitalismens overlevelsesevne er enestående. Det som ikke dreper den, gjør den bare sterkere. Det den antikapitalistiske studentbevegelsen i 1968 i grunnen oppnådde, var å svekke de siste skanser mot kapitalismen. De trodde at de bekjempet den kapitalistiske orden, men snarere det motsatte var tilfelle: «Det er forbudt å forby»; «Nyt uten hindring»; «Alt og med det samme!». Aldri tidligere hadde man så klart uttrykt det voksende forbrukersamfunnets helligste lover! Som Milan Kundera sa det: Studentene var «kapitalens ubevisste samarbeidspartnere».

Shutterstock

Dette ønsket om frigjøring fra moralens lenker skulle vise seg mye bedre i pakt med kapitalismens krav enn med samfunnenes tradisjonelle normative rammer. I dag har denne utviklingen tatt enda et skritt: «Selvfølgelig kan en mor være far», forkynner den franske statsråden for solidaritet og helse. Venstresidens politikere – som nå har nye sosiale rettigheter som sine fremste kjennetegn – argumenterer for «fler-foreldreskap» og «trans-foreldreskap», og ubegrenset rett til å velge kjønnstilhørighet. Vi kan vente at folk flest i likestillingens navn vil kunne få nytte av behandlinger som i dag gjør det mulig å forvandle en kvinne til far, og en mann til mor. Kvinner kan snart slippe å føde barn selv – på bekostning av både kropp og karriere – ved å leie livmoren til en fattig kvinne, og da helst med statsstøtte.

Forbrukskapitalismen utnytter kravet om frihet til å avskaffe institusjonelle og kulturelle hindringer for utvidelsen av forbrukersamfunnet til stadig nye områder. Alt som av naturen var gratis, stemples med et varemerke og blir til salgsvarer. Vannet tappes i flasker og selges, og luften kjøpes for milliarder i form av CO2-kvoter.

Det studentfesten i 1968 og dagens «transrevolusjon» gjør med de tradisjonelle samfunnene, vil nå en storstilt innvandring til Europa gjøre med nasjonene. Europas nasjoner, som i flere århundrer har definert de menneskelige fellesskapene, hindrer med sine tollavgifter og særegne lover og regler det globale markedet, og må avvikles i en eller annen eurosone. Alt som begrenser veksten, må fjernes, for ingenting skal kunne hindre fri flyt av kapital, varer og mennesker. Migrantene, som de vestlige maktene masseproduserer med sine gjentatte militære intervensjoner, har flere viktige funksjoner. Én ting er at migrantene svekker det regulerte arbeidsmarkedet og gjør det umulig å opprettholde velferdsstatenes kostbare støtteordninger. Men det viktigste er at de gjør landets opprinnelige borgere til migranter i eget land. Som kong Harald sa det: «Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria.» Når alle er nordmenn, er ingen nordmann.

Ingenting kan nå hindre kapitalismens fremmarsj. Samfunnene brytes ned til løse fellesskap av individer. Svekkelse av nasjonalt samhold fører til voldeligere samfunn. I Frankrike lever politiet i konstant frykt for ukentlige bakholdsangrep. Myndighetene er maktesløse, og borgerne flest føler seg utrygge. De velstående beskytter seg i egne bydeler. Politikk blir redusert til kompromisser med minoritetenes innbyrdes motstridende ultimatumer, mens markedskrefter drøfter økonomiens spilleregler.

Europa har overlatt store deler av den produktive økonomien til industriland i Asia. Vekst måles nå med utbygging av infrastrukturer som hus, veier, skoler, sosiale tjenester og handel, altså med alt det som utgjør den passive økonomien. Den eksponentielle demografiske vekst som følger nedlegging av nasjonale grenser og er nedfelt i internasjonale avtaler umuliggjør enhver tanke om mindre vekst eller såkalt «grønn vekst». En talskvinne for den franske regjering sier det rett ut: «Landet vårt vil i årene fremover utvilsomt bli konfrontert med massive bevegelser i befolkningen.» Den påståtte «eldrebølgen» er langt mindre problematisk enn den voksende «innvandringsbølgen». Investeringene i den passive økonomien, finansiert med lån på det internasjonale lånemarkedet, kveler med gjeld maktesløse stater på konkursens rand. De mektige finansaktører kan rå uhindret: Som EU-byråkrat Günther Oettinger sa: «Markedet vil lære italienerne å stemme riktig». Velstanden for et mindretall vil nå nye historiske høyder: alt i 2018 levde det i Frankrike, ifølge det statlige statistikkbyrået Insee, 9,3 millioner under fattigdomsgrensen, mens formuene til de rikeste økte med 60%. Vi kan trygt konkludere med den amerikansk filosof Fredric Jameson: «Det er nå lettere å forestille seg verdens ende enn kapitalismens ende.» 

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Konferansebanner2020-1024x546.png
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Målet kan også være å destabilisere Vesten -> NWO. Familie er samfunnets viktigste fundament.
  Kan det være en deep state som ønsker å ta ned Vesten, få Vesten til å kollapse?
  Det jeg kan si sikkert er at NRK er et redskap for deep state, at NRK programmerer oss til idioter.

  Hva skjer disse dager. Deep state 2 (Trump) prøver å få til kapitulation av deep state … få slangens hode kuttet.

 2. Det er vel liten tvil om at Norge er et hår i suppen på stater som USA med gratis helsestell, gratis utdannelse og gode velferdsordninger. Hvor sterke krefter som ønsker og realiserer å bygge ned vår velferdstat får vi vel aldri vite, men jeg er ikke i tvil om at noe av den politikken vi ser i Norge er resultat av innblanding og ideologi fra krefter vi egentlig ikke ønsker å sammenligne oss med. Jeg er heller ikke i tvil om hvilke norske politikere som kjemper i fremste rekke for denne avviklingen av velferdsstaten.

 3. Nasjonalisme er det motsatte av globalisme. Landegrenser og sterk nasjonal identitet hindrer den globale storkapitalen å kjøpe landressurser og infrastruktur. Derfor forsøker de med lærebøker, presse og media å gjøre ordet nasjonalisme så negativt som mulig ved å få folk til å assosiere det med ting som gjør at de reagerer med en ryggmargsrefleks hvor gang temaet bringes på bane.

  NRK fremstiller vertbefolkningens eldrebølge som et kostnadsproblem, mens de enorme kostnadene med flodbølgen av ikke-integrerbare fra MENA land underrapporteres, bare de positive unntakene vises frem, en NRK spesialitet.

  Men velferdsstatens kostbare støtteordninger blir opprettholdt for migrantene fra MENA-land, for de fleste får flyktningestatus av UDI. Det er nordmenn fra svake grupper vi ser lete etter tomflasker å pante.

  Det er storkapitalens plan, tvinge europeiske stater til å ta enorme lån i Verdensbanken og IMF, som så stiller som betingelse for lånene at landene “restrukturerer”, les implementerer ny-liberal markedsøkonomi, deres ikke-militære måte å ta over land.

  Det er slik det ser ut i alle land hvor den ny-liberale markedsøkonomiens gift har fått virke, og slik vil bli seende ut også i Skandinavia. Politikerne og MSM vil fremstille det som “slik har tidene blitt”, og “nye økonomiske realiteter” osv, men det er på grunn av deres politiske beslutninger, diktert av storkapitalen som står i kulissene og som politikerne representerer.

  Politikernes oppdrag for den globale storkapitalen er å åpne økonomiene for privatisering så storkapitalen kan kjøpe landressurser og infrastruktur, demontere velferdsstaten og innføre ny-liberal markedsøkonomi, de representerer den globale storkapitalen, ikke folk og land.

  Skal vi kunne holde den globale storkapitalen unna må vi ut av EØS og si nei til EU/TTIP/TTP/TISA/BIT og ISDS, så folket får full råderett og suverenitet over landressurser og infrastruktur som skal være folkets eiendom, landegrenser og eget forsvar, ikke et som er integrert i USAs krigsmaskin og med amerikanske baser på norsk jord.

  Oljefondet er i dag administrert av Wall Street og bundet til dollar-masten. Mer av det må investeres i Kina og land som får vekst når dollaren faller og i egen gullbeholdning, industriutvikling, en fornyet og modernisert infrastruktur her i Norge og til å gjøre Norge så selvforsynt med mat så langt det er mulig.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Nå blander du stat og de som har makten i den. Det finnes mange i Norge også, som tygger på det håret.
  Jfr. andre oppslag på denne nettsiden.
  Når det gjelder kapitalismens ni liv, så er i det systemet som rår, ikke oppfattet som kapitalitisk, av de selv-erklærte kapitalistene jeg leste under “finans-krisen”. De så på det som privatisert planøkonomi, med utstrakte velferdsordninger for de pengesterke.

 5. Med en ny-liberal markedsøkonomi blir alt monetært, velferd blir kun for de som kan kjøpe det. Som vi ser i land med ny-liberal markedsøkonomi, er det bare middelklassen og oppover som har råd til helse og pensjonsforsikringer og utdannelse for barna, som må kjøpes. Arbeiderklassen får ikke råd til det, og blir arbeidende fattige, som vi allerede kan se i europeiske land som har vært medlem i EU lengst.

 6. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Så lenge de som vedtar lovene, ikke lar oss skjønne hvordan penger fungerer, vil dette forgå i forskjellig innpakning. Selv vet de det nok, og skor seg på det. I tillegg gir det mulighet til å overvåke stadig mer av det sivile livet.
  Men ny-liberal er for meg like mye av en sekkebetgnelse som kapitalist, eller kommunist for den saks skyld. Jeg har også konkludert med at nazi-tyskland ikke var spesielt fascistisk, hvis vi skal holde oss til leksikon-definisjonen. Men det er det knapt noen som gjør.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere