Google skaffer seg tilgang til millioner av pasientjournaler

10
Illustrasjon: Eakvoraseth / Shutterstock.com

Av Daniel Ducrocq.

12 november 2019 avslørte Wall Street Journal en hemmelig avtale mellom Google Cloud og en av USAs største private leverandør av helsetjenester, Ascension

Google Cloud er en intern databank som Google bruker til utvikling av sine salgsprodukter. Ascension er et katolsk foretak som driver 2600 helse- og omsorgsentre i USA, blant dem 150 sykehus og 50 eldresentre. 

Avtalen mellom Google Cloud og Ascension, kalt ‘Project Nightingale’, innebærer overføring av komplette informasjoner om pasienter: full identitet, analyseresultater, diagnostikk, osv. Wall Street Journal understreker at pasienter ikke har blitt informert om avtalen og har dermed ikke blitt bedt om å gi sitt samtykke.

Avtalen med Ascension er ikke den første avtalen mellom Google og selskap innen helsesektoren. Google har allerede inngått avtaler med American Cancer Society ogmed farmasøytiske produsentene Mc Kesson og Sanofi, for å nevne noen.

Google Cloud  hevder at behandling av pasientopplysninger ved hjelp av kunstig intelligens, vil være til fordel for pasienter. Den vil være i stand til å avsløre diagnosefeiler og vil kunne gi helsepersonell råd om nye analyser og medisinering. Dessuten hevder Google Cloud at avtalene som er inngått med helseforetak, er innenfor rammene til den amerikanske loven Health Insurance Portability and Accountability Act vedtatt i 1996. Loven åpner for at private aktører kan utveksle informasjon om pasienter, uten deres samtykke, hvis »informasjonen blir brukt for å hjelpe helseforetak i å utføre deres arbeid.»

Google er ikke alene om å vise interesse for pasienter. Også Apple, Facebook, Amazon og til og med IBM er med på dansen. Disse selskapene har neppe filantropiske intensjoner. De ser heller enorme inntjeningsmuligheter på helsemarkedet. Deres kontroll over kunstig intelligens må sees som karakteristikk for den sene kapitalistiske tiden vi lever i: teknologien til gode for menneskene er til stede, men den er på private hender for å maksimere profitten. 

Daniel Ducrocq

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Dias Dias says:

  Det er ikke kunstig intelligens Google er ute etter, men kunstig bevisthet. Ascension har om ikke jeg husker helt feil som målsettning å bli store på Gen-modifisering. Samtidig så har vi Elon Musk og noen andre som forsker på databrikke implantat i hjernen.

  Det er nødvendig for å skaffe oversikt over genmaterialet til mulige donorer.

 2. Avatar for aford aford says:

  I kølsvarte, jeg har aldri sagt det før, og jeg sier det igjen: Min smule intelligens og min sporadiske bevissthet som sådan, er nå i hvert fall delvis kunstig. Hvis ikke skal jeg ha tilbake penga. Makan.

 3. Min også. Jeg sitter time opp og time ned og kommuniserer via en maskin som gjør at jeg kan snakke med andre delvis kunstige intelligenser og sporadiske bevisstheter, om alt mulig, og vil ha meg frabedt å ikke bli trodd på at jeg sitter også i timevis og hører på musikk om natten, til jeg sovner, og våkner, hører på musikk i timesvis gjennom denne kunstige innretningen som påvirker hjernen , så at jeg får ikke varmet opp senga nesten i det hele tatt. Stiller meg bak forargelsen og sprekker nesten som når et tordenskrall med påfølgende zikzak som flerrer den nattsvarte himmelen.
  Pasientjournalene regner jeg med blir sopt med seg av "five eyes " som harver over det meste, og NSA som til og med støvsuger opp det som kommer via babycalls.

  Helse er det store for framtida, og visse indikasjoner har jeg da også fått i reklamen som plasseres på nettsider jeg besøker, så at jeg har forsøkt å hinte sykehuset om gradering/ lagringsmetoder av sensitiv informasjon, men de bryr seg ikke.

 4. Avatar for Dias Dias says:

  Noe av det som gjør bevissthet vanskelig å forholde seg til er at vi ikke kan tenke kategorisk om bevissthet. Feks så er en bil et kjøretøy og kjøretøy finnes det mange av. Et hus en bolig og det er mange forskjellige type boliger osv. Bevisshet er… og det finnes…

 5. Du hadde jo jobbet med helse i mange år, og har inside information, men hvordan vil det bli når også de store selskapene regnes for en del av global governance i følge FNs rapport " Our Global Neigbourhood," der de sier ting rett ut, og det at man vet at utviklingen går i retning av kunstig intelligens…og at selskapenes lojalitet ikke går til nasjonalstaten, men til hva som tjener selskapets interesser.

  Our Global Neighborhood - The United Nations Report of the Commission on Global Governance :

  Global governance is not, however, only a public sector activity. Multinational companies account for a substantial and growing slice of economic activity. Some centrally important industries–notably the complex of activities variously described as telecommunications, information, or multimedia; automobile production; banking and other financial services–are being developed largely through private companies that operate on a multinational basis. Their concerns are necessarily with the totality of their business operations rather than with any one country.

  http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap4.htm
  Lojaliteten deres går ikke i retning av nasjonalstaten, men hva som tjener selskapet.

  Lederen for CFR , Richard Haas sa for en del år siden :

  “Power will be diffuse rather than consentrated, and the influence of nationstates will decline as that of non-state actors increases.”
  s.374 True Story of the Bilderberg group, Daniel Estulin.

  En av Bilderberg-represantantene fra Norge i år, Silvija Seres , sier i intervjuet sitt her i forbindelse med temaet Facebook at de store selskapene ønsker de kommersielle mulighetene som ligger i helse, og hun sier : i avsnittet med uthevet skrift "ren business "

  “Men etter hvert vil det være nettverkene som eier oss, ikke Zuckerberg. Hvis systemet programmeres til å kunne optimalisere seg selv, hvis det kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv, hvis dette kan kombineres med helse slik alle de store selskapene ønsker, så åpner det seg nærmest uendelige kommersielle muligheter.

 6. Avatar for Dias Dias says:

  Ikke kunstig intelligens, kunstig bevissthet. Forskjellen er et dataprogram som skriver sine egne koder eller får dem skrevet. Jeg vil si meg enig med Putin som sier at den første som kommer opp med en funsksjonel kunstig bevissthet blir de nye verdensherskerene.
  Foreløpig er det Google som leder kappløpet. Hvis Putin har rett så vil det i så fall bety at de nye verdensherskerene blir Googles eiere.

  Det er den ene siden av dette kappløpet. I andre enden befinner Gen modifisering seg og der er også muligheten helt avsindige. Det er faktisk mulig å sette evolusjonen på steorider/turbo. Ved å gen manipulere Preprontal-cortex så kan vi ta tusenvis av år med evolusjon på noen uker. Vi kan fjerne nærmest alle genetiske sykdommer. Problemet er patent. Det hjelper ikke deg at du for 10 000kr kan gen behandle ditt syke barn hvis du etterpå havner i fengsel for å ha stjålet en patent.

  Så kan du legge til datachip implantasjon i hjernen vår. Her er det Elon MUsk som er den som hevder å være den ledende på markedet.

  Scifi og dommedag blir det ikke før du greier å kombinere disse tre vitenskapeligge utviklingene.
  Da er det bare fantasien som setter grenser for hva som er mulig å få til av virkelighetsflukt.

 7. Det er firmaet Neuralink som har med det å gjøre, det var kanskje denne du siktet til ?
  Elon Musk: – Vår hjernechip kan «fikse» autisme og schizofreni
  Hans mål er å slå sammen menneskets bevissthet med kunstig intelligens.

  I en artikkel står det :
  "The implant would work by recording information emitted by neurons in the brain, as explained in a video presentation at the event.
  The brain’s neurons connect to form a large network through synapses. At these connection points, neurons communicate with each other using chemical signals called neurotransmitters, which are released in response to an electrical spike called “action potential”.

  Det ser ut som om den teknologien bygger på MK ultra… og eksperimentene de drev med, de av nazistene som kom over til USA etter WW2 med operation Paperclip / Der CIA / Allen Dulles var den som godkjente dette. (13 april 1953.)
  http://www.aarclibrary.org/publib/church/reports/book1/html/ChurchB1_0199b.htm

 8. Avatar for Dias Dias says:

  Det store her ligger i overføringen og kodingen av informasjon. Løser han den så ser fremtidens gaming ganske anderledes ut :slight_smile:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

2 flere kommentarer

Deltakere