Google skaffer seg tilgang til millioner av pasientjournaler

0
Illustrasjon: Eakvoraseth / Shutterstock.com

Av Daniel Ducrocq.

12 november 2019 avslørte Wall Street Journal en hemmelig avtale mellom Google Cloud og en av USAs største private leverandør av helsetjenester, Ascension

Google Cloud er en intern databank som Google bruker til utvikling av sine salgsprodukter. Ascension er et katolsk foretak som driver 2600 helse- og omsorgsentre i USA, blant dem 150 sykehus og 50 eldresentre. 

Avtalen mellom Google Cloud og Ascension, kalt ‘Project Nightingale’, innebærer overføring av komplette informasjoner om pasienter: full identitet, analyseresultater, diagnostikk, osv. Wall Street Journal understreker at pasienter ikke har blitt informert om avtalen og har dermed ikke blitt bedt om å gi sitt samtykke.

Avtalen med Ascension er ikke den første avtalen mellom Google og selskap innen helsesektoren. Google har allerede inngått avtaler med American Cancer Society ogmed farmasøytiske produsentene Mc Kesson og Sanofi, for å nevne noen.

Google Cloud  hevder at behandling av pasientopplysninger ved hjelp av kunstig intelligens, vil være til fordel for pasienter. Den vil være i stand til å avsløre diagnosefeiler og vil kunne gi helsepersonell råd om nye analyser og medisinering. Dessuten hevder Google Cloud at avtalene som er inngått med helseforetak, er innenfor rammene til den amerikanske loven Health Insurance Portability and Accountability Act vedtatt i 1996. Loven åpner for at private aktører kan utveksle informasjon om pasienter, uten deres samtykke, hvis »informasjonen blir brukt for å hjelpe helseforetak i å utføre deres arbeid.»

Google er ikke alene om å vise interesse for pasienter. Også Apple, Facebook, Amazon og til og med IBM er med på dansen. Disse selskapene har neppe filantropiske intensjoner. De ser heller enorme inntjeningsmuligheter på helsemarkedet. Deres kontroll over kunstig intelligens må sees som karakteristikk for den sene kapitalistiske tiden vi lever i: teknologien til gode for menneskene er til stede, men den er på private hender for å maksimere profitten. 

Daniel Ducrocq

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.