Hva skjedde med Luigi Di Maios anti-atomvåpen forpliktelse?

0
Sju av ti italienere sier nei til atomvåpen.

Av Manlio Dinucci.

Som alle europeiske miljøpartier, og det uten unntak, er Luigi Di Maios Femstjerners-bevegelse sterke motstandere av kjernefysiske våpen. De har aksjonert kraftig rundt dette temaet. Og likevel, som alle europeiske miljøpartier, når de kommer til makten forsvarer de NATO, dets kriger og dets kjernefysiske våpen-politikk.

Kommer det endelig en utenriksminister som vil forplikte seg til at Italia blir med på FN-traktaten om forbud mot atomvåpen?

Luigi Di Maio er en italiensk politiker. Siden 1. juni har han vært Italias visestatsminister, sammen med Matteo Salvini, finansminister og arbeid og velferds-minister. Han har siden september 2017 vært leder for antietablissementspartiet Femstjernersbevegelsen. (Fra Wikipedia)

Påtroppende minister Luigi Di Maio tilkjennega i 2017 sin støtte til ICANs Parlamentariske Løfte, den internasjonale koalisjonen som ble tildelt Nobels fredspris. Dermed har den politiske lederen for 5-stjerners alliansen – altså den nåværende utenriksministeren – lovet å «fremme at denne traktaten, som er av historisk betydning, blir signert og ratifisert» av Italia.

Ican-forpliktelsene ble også undertegnet av andre nåværende 5-stjerners ministre -Alfonso Bonafede (Justis), Federico D’Incà (parlamentrelasjoner), Fabiana Dadone (offentlige tjenesteforhold) – og av andre M5S-parlamentarikere, som Roberto Fico og Manlio Di Stefano.

Men det er et problem. I traktatens artikkel 4 står det: «Enhver stat som har atomvåpen som eies eller kontrolleres av en annen stat på sitt territorium, skal sikre øyeblikkelig tilbaketrekking av slike våpen». For å opptre i henhold til  FN-traktaten, bør Italia be USA om å trekke B-61 atombombene fra sitt territorium (som i utgangspunktet bryter med ikke-spredningsavtalen) og ikke installere den nye B61 -12 eller andre atomvåpen. Siden Italia er et av landene som (som NATO selv sier) «forsyner alliansen med fly utstyrt for å bære atombomber, som USA beholder absolutt kontroll over, og personell som er trent til dette formålet», vil det å ratifisere FN-traktaten medføre at Italia bør be om å bli fritatt fra denne funksjonen.

Dette vill være en utenkelige forespørsel fra denne andre Conte-regjeringen som anser USA som en «privilegert alliert». Det gjorde også den første.

I dette tilfellet er historikken kjent. ICAN-forpliktelsen ble undertegnet i Italia av mer enn 200 parlamentarikere, for det meste fra Pd (Demokratiske Parti) og M5S (omtrent 90 stykker), altså de nåværende regjeringspartiene. Men med hvilket resultat?

19. september 2017, dagen før traktaten ble åpnet for undertegning, godkjente Parlamentet et Pd-forslag (med stemmene fra Forza Italia og Fratelli d’Italia) som forpliktet Gentiloni-regjeringen til å «evaluere muligheten» for å delta i FN-traktaten. M5S ba på sin side ikke om tilslutning til denne traktaten, og derav en tilbaketrekning av atomvåpen fra Italia, men om at man «erklærer at Italia ikke er villige til å bruke atomvåpen, og ikke skal kjøpe de nødvendige komponentene som gjør F-35 fly egnet for transport av atomvåpen «. Ergo: at F-35-flyene, designet for atomangrep spesifikt med B61-12, skal brukes av Italia med en slags sikkerhet om at de ikke skal bære atomvåpen.

Dagen etter avviste NATO FN-traktaten, med full italiensk støtte. I stedet gikk de til de frontalangrep på hele avtalen. Den har hittil blitt signert av 70 land. Men på grunn av press fra USA og NATO er den blitt ratifisert i bare 26 av landene, og vil kreve 50 for å tre i kraft.

På samme måte ble traktaten om mellomdistanse atomvåpen gravlagt av Washington. Enten man var ved NATO, FN eller EUs hovedkvarter, har den første Conte-regjeringen stilt seg bak USAs avgjørelse, og gitt klarsignal for installasjon av nye amerikanske kjernefysiske raketter i Europa, inkludert Italia.

Det høytidelige tilsagnet som er lovet av Pd, 5-Stjernene og andre har derfor, slik undersøkelse av faktagrunnlaget viser, vist seg å være en demagogisk trekk for å vinne stemmer. Hvis dette mot formodning ikke skulle være tilfelle, så bør de i det minste demonstrere det.

På grunn av den «uunngåelige koblingen til USA», bekreftet Conte i sin tale i Parlamentet den 10 september at Italia har blitt fratatt sin egen suverenitet og omgjort til en frontlinjestat i USAs kjernefysiske strategi. Med konsensus på tvers av partilinjer og en stilltiende aksept av rollen.

Oversatt fra engelsk for Derimot.no av Bjørn Thorsønn.

Den italienske originalen finnes blant annet her.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.