Militær opptrapping i ei usikker tid – Nei, til norsk deltaking i Gulfen!

14
Den norske marinen har ingenting i Persiabukta å gjøre. Foto: Forsvaret
Ivar Jørdre

Av Ivar Jørdre.

Spenninga i Gulfen har auka i sommar med fare for storkrig. Etter at Trump og USA skrota atomavtalen med Iran i 2018 har tilhøva mellom dei to auka til det verre. Hendingar med arresterte skip i Hormusstredet av Iran og auka militær nærver av krigsskip frå Storbritania og USA gjer ikkje situasjonen betre. Trump vil ha alliert flåtestyrke i Gulfen og Storbritania vil ha ei europeisk flåtestyrke der. Noreg har vorte spurt av USA om å delta, men har førebels ikkje svara. Det kjem nok eit svar snart, då kan me i Antikrigsinitiativet frykte eit ja, men sjølvsagt håpe eit nei. I retorikken ser det ut til at deler av media og deler av regjeringa i Noreg kan tenkje seg å delta i dette. Då vil Noreg i tilfelle, etter vår oppfatning, vere med å auke spenninga i staden for å dempe ho. Dei som kjenner den nære historie nokolunde vil truleg vite at: «- USA har starta krigar ut fra «falske påskot» hendingar mange gonger før». Dei ventar berre på «rette» hendinga/misoppfatninga, så er dagens krigarar, t.d. utanriksminister Mike Pompeo og nasjonal tryggleiksrådgjevar John Bolton, klar til aksjon. Dei vil ha regimeskifte med rå makt!

Nokre viktige punkter å hugse på som bakgrunn:- Imperialismen til USA har heldt på i godt over 100 år, med utallege invasjonar- Tenk Irak og Libya som to vanvittige døme på det- Noreg vart med som beste bombar i Libyakrigen- Afghanistanmarerittet har helde på i snart 18 år, 18 år med Nato og USA!- Israel og Saudi-Arabia ventar berre på å få gje Iran ei lekse ei gong for alle- Og, Storbritania og USA stod bak kuppet mot den demokratisk valde statsminister, Mohammad Mosaddegh i 1953, veldig populær. Iranarar gløymer dette aldri! Årsak til kuppet: Olje, sjølvsagt!

Dette bakteppet lurer i bakgrunnen frå historia der først og fremst USA, der politikarar, rådgjevarar og storkapital (ikkje alltid dei militære) pressar på for militære invasjonar og regimeskifte.

Dei store linene globalt med spenning og militarisering av Verda er i lag med klimaproblema dei to store truslar menneskeslekta står overfor.

Difor er det viktig å vise at desse utfordringar av krig, militærøvingar og naturøydeleggingar ikkje kan aksepterast som noko me ikkje kan rå over. Mobilisering av verdas folk må prøvast på alle frontar. Me må synleggjera for makthavarar, store økonomiske interesser og militær krigshissing at det absolutt ikkje er greitt å ha slike store militære provokasjonar i ei tid som pregast meir av opprusting og kald krig enn det motsatte, t.d. no i Gulfen.

Me må nedruste, ikkje det motsatte!

Militariseringa av Skandinavia og Norden er også i full gong og dermed spenningsdrivande! Og Noreg og Norden er med denne politikken medverkande til å potensielt eskalera faren for storopprustning i Europa.

Hadde berre Vesten og Nato rusta ned og invitert motparten til det same, då hadde me kanskje kunne sett fram mot fredelegare tider og ein tinande isfront. Det er dårleg nytt for nedrustningsklimaet at INF-avtalen (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) om forbod og utplassering av mellom- og kortdistanserakettar, mellom USA og Sovjet frå 1987, gjekk ut denne sommaren utan vilje til fornying. Snarare tvert om, 1. februar 2019 trekte Trump USA ut av avtalen, det same gjorde Russland dagen etter (Wikipedia). Allereie hausten 2018 grunngav Trump at dei trekte seg avdi Russland ikkje heldt seg til avtalen. Men, hovudgrunnen til at USA trekte seg er truleg at dei vil utplassera rakettar i Asia, for å demme opp for Kina som ikkje har nokon rakettavtale. Nyleg har Russland sin president Putin bede om nye nedrustningsforhandlingar med USA. Ingen svar derifrå enno.

Internasjonal konvensjon mot bruk av atomvåpen

Atomvåpenproblematikken og NATO er som eit par, tett knyta til kvarandre i avskrekkingsterror, trugsmål i førstegangsbruk og milliardbeløp i vedlikhald og fornying av atomvåpna. Dette gjer også at motpartane Russland og Kina opprettheld og rustar opp sine arsenal. I tillegg er India og Pakistan med sine atomvåpen ein farleg miks som kan smelle av under potensielle eskaleringar. Noregs medverknad til å eskalera faren for storkrig i Europa, i kjølvatnet av Ukraina-konflikta er også med i dette biletet. Dette understrekar viktigheita av at den norske regjeringa sluttar seg til Austerrikes utspel om ein internasjonal konvensjon mot atomvåpen. Noko som i dagen sitt politiske tilhøve diverre ikkje er mogleg. Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – arbeidar også for at alle verdas nasjonar sluttar seg til den internasjonale konvensjonen mot atomvåpen. NATO-land og andre som har atomvåpen har førebels avvist konvensjonen. ICAN fekk Nobels fredpris i 2017 og kampanjen deira held fram for fullt. Omlag 70 nasjonar har skreve under på avtalen førebels.

Sjølv om det er atomstormaktene USA og Russland som må gå i spissen for ein atomnedrustning, vil det ha stor viktigheit at flest moglege land startar med å erklæra at dei aldri vil stasjonera atomvåpen på si jord og ikkje vera medansvarlege for bruk av atomvåpen. Det må Noreg i høgste grad gjera også. Men vil den norske makteliten det?

Ivar Jørdre, styremedlem Antikrigsinitiativet (AKI). Innlegget ble først publisert på bloggen til Ivar Jørdre.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Et Norsk skip til Gulfen er rent selvmord, det går ikke mange dagene før USA eller Israel blåser det Norske skipet til Himmels med mannskap og skylder på Iran slik de alltid gjør.

  I USA er folk forsatt rasende etter at Israel angrep et Amerikansk krigsskip USS Liberty i 6 timer med torpedobåter og jagerfly, 130 Amerikanske soldater ble drept eller skadet, like ved siden lå et Amerikansk Hangarskip som ble nektet å hjelpe på direkte ordre fra President Lyndon B. Johnson.
  De overlevende fikk beskjed om å holde kjeft eller ble fengslet, men det var en ordre de nektet å følge etter at de var forsøkt drept på direkte ordre fra egen president.

  Hensikten var å skylde på Egypt for å dra USA inn i 6 dagers krigen på Israels side.

  De Norske soldatene bør i det minste skrive testamente før de drar på selvmordstur for å starte WW3 for Bibi.

 2. Avatar for Johnny Johnny says:

  Surviving ‘Liberty’ crew members would not be silenced. They kept demanding an open inquiry and tried to tell their story of deliberate attack to the media. Israel’s government worked behind the scenes to thwart these efforts, going so far as having American pro-Israel groups accuse ‘Liberty’s’ survivors of being ‘anti-Semites’ and ‘Israel-haters.’ Major TV networks cancelled interviews with the crew. A book about the ‘Liberty’ by crewman James Ennes’ was dropped from distribution. The Israel lobby branded him ‘an Arab propagandist.’

  Antisemitt, Israel-hater, arabisk propagandist, muslimhater, innvandrer-fiendtlig, islamfiendtlig, Russisk troll, løpegutt for Putin, klimakritiker, konspirasjonsteoretiker, Rødbrun osv.
  Media er veldig glad i slike kraftfulle ord og uttrykk for å demonisere de stakkars sjelene som “banner i kirka”!

 3. Avatar for INK INK says:

  Og mens vi snakker om krig: Egne beredskapslagre for Forsvaret (eller for befolkningen, for den saks skyld) gidder man visst ikke ha i Norge:

 4. Du får ha ditt eget beredskapslager da :stuck_out_tongue_closed_eyes:

  Men jeg synes ikke det er så dumt at Forsvaret samarbeider med det sivile som der. Og hvis våre “store sterke karer som vårt lille land forsvarer” skal ut og slåss så fortjener de de største rasjonene.

 5. Avatar for INK INK says:

  Det bør jo alle, men jeg har egentlig ikke plass til det lille man anbefales å ha i tilfelle rottefelle en gang.

  Dersom leveringssituasjonen av en eller annen grunn (for eksempel krig) blir så ille at vi ikke får importert mat, mener jeg at jeg har lest vi er i stand til å forsørge mellom 20 % og 40 % av befolkningen. Ettersom norske husdyrproduksjon er gjort avhengig av soyaimport, gjetter jeg at tallet muligvis ligger nærmere 20 enn 40. Da er det jo dumt om Forsvaret skal bruke av det samme alt for lille matfatet som resten av befolkningen, istedenfor å ha beredskapslagre i tillegg, slik for eksempel finnene har (vi burde hatt både sivile og militære).

  Og jeg for min del synes egentlig barna er viktigere enn soldatene. Jeg tror for så vidt heller ikke norske soldater er i stand til å gjøre så mye fra eller til, slik ståa er, om vi skulle blitt angrepet av noen som er større og sterkere enn oss. Så la oss håpe denne situasjonen aldri blir aktuell.

 6. Det er klart situasjonen er aktuell, før eller seinere blir det krig igjen, også her. Spenningen i nordområdene øker, det ser vi med Trumps ønske om kjøp av Grønland, USAs utstasjonering av (foreløpig) små styrker i Norge, Russlands øving i våre nærområder for å sende signaler osv. osv. Både vi og danskene eier rett og slett for mye til at stormaktene vil la oss være i fred veldig lenge til.

  Angående mat er det slik at folk flest spiser mer enn de strengt tatt trenger i dag, så bare der mener jeg vi har flere titalls prosent å gå på i en krisesituasjon. Du har rett i det med soya og husdyrproduksjonen, men vi trenger heller ikke spise så mye kjøtt som vi gjør nå.

  Nei, Norge er per nå ikke i stand til å forsvare seg selv, det er et faktum. Men det er et politisk valg. Barn og soldater, vel, jeg ser for meg et dyreprogram for mange år siden hvor det var ei løvemor med valper. De hadde ikke spist på mange dager og var nokså utsultet før mora fikk tak i et lite bytte og spiste det uten å dele med ungene. Reporteren forklarte det med at mora visste at hvis hun skulle klare å ta et større bytte måtte hun spise dette lille byttet selv først uten å dele med ungene, ellers ville alle dø. Jeg regner med at du skjønner analogien.

 7. Avatar for INK INK says:

  Jeg er enig i at det er en skummel situasjon, men jeg håper jo vi slipper krig. Jeg kan ikke tenke meg noe verre. (Hvor for synes så mange menn at det er stas med krig?).

  Men blir det atomkrig, blir det vel mer slik som Tom Lehrer sang det:

  https://www.youtube.com/watch?v=1mgqrIKG1YU

  Jeg leste et eller annet sted at stort sett er det slik blant mennesker, at når det er alvorlig matmangel, grabber unge menn til seg det meste av maten, mens kvinner og barn og gamle i større grad bukker under av sult, men at det i enkelte samfunn (jeg lurer på om spesielt Japan var nevnt) så er det observert at mennene la bånd på seg i kriser og at barna ble strengt prioritert.

  Jeg ser ikke på soldater som løvemor, selv om ideen selvfølgelig er at de skal forsvare oss alle. Slik burde det ha vært. Men oftere er de sjakkbrikker for mektige mennesker på jakt etter mer makt. Dessverre.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

6 flere kommentarer

Deltakere