Prøvde Pentagon å bruke flått som biologisk våpen?

0
Ble flått brukt som ledd i et hemmelig Pentagon-program for biologisk krigføring? Illustrasjon: Shutterstock

Representantenes hus i USA har vedtatt å pålegge Pentagon å svare på om de noen gang har eksperimentert med å bruke flått og andre insekter som biologiske våpen. Dette melder CNN.

Forlaget ble vedtatt 11. juli 2019 som et tillegg til 2020 Defense Authorization Act. Det ble foreslått av New Jersey-representanten Chris Smith fra det republikanske partiet og det henstilte til generalinspektøren for Forsvarsdepartementet om å svare på om slike eksperimenter ble foretatt i perioden mellom 1950 og 1975.

Smith viste til et større antall artikler og bøker som har hevdet at det pågikk et omfattende arbeid med slike eksperimenter på Forsvarsdepartementets anlegg i Fort Detrick og Plum Island.

«Hvis dette er sant, hva var omfanget til programmet? Hvem beordret dette? Skjedde det noen lekkasjer fra de smittede flåttene og ut i naturen?

Den vanligste sjukdommen som spres via flått er borreliose. Denne sjukdommen gir en serie symptomer og til dels svært alvorlige plager, og den har vist seg svært vanskelig å bekjempe. Smith viste til at antallet tilfeller av borreliose i USA har eksplodert de seinere årene. Mer enn 300.000 mennesker i USA får denne diagnosen hvert år.

I mange år benektet myndighetene i USA at det hadde vært drevet denne typen våpeneksperimenter med insekter, men i 1993 kom det fram informasjon i offentligheten om at det ble drevet eksperimenter med biologiske våpen på Plum Island. Blant annet ble det gjort forsøk med sjukdommen Rift Valley fever.

I boka “Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons” av Kris Newby hevdes det at Pentagon også drev forsøk med borreliose. Hun skriver at utslipp fra disse eksperimentene kan ha ført til spredningen av borreliose i USA.

Det har lenge vært hevdet at slike anklager er å regne som useriøse konspirasjonsteorier. Men Representantenes hus tar dem nå altså så alvorlig at delegatene har bedt Pentagon om å gi en rapport om dette der disse spørsmålene besvares. Smiths forslag ble også støttet av hans partifelle Andy Harris fra Maryland og Minnesota-demokraten Collin C. Peterson.

I 2016 ble den kjente insektforskeren James H. Oliver Jr intervjuet av American Entomologist og han fortalte da at han hadde arbeidet med et slikt program. Oliver fortalte at US Army satte ham til å jobbe med biologisk krigføring:

But I am a biologist, so that’s where I started working on ticks and mosquitoes—how to produce a lot of them. Drop them out of airplanes. Everything was very hush-hush, very secret. I’m still leery talking about it, because I think they might put me in jail because I’m delivering secrets. [Laughs.] It was a crazy time.
How do you do a defensive application of ticks and mosquitoes?
We would run all kinds of distribution tests on where these things go when you release them and what were the factors that would cause the migration. Can we drop them out of airplanes and how do we get the bugs to the enemy? That was the thing we did.

Her har vi altså et førstehånds vitne som fortalte at han personlig og hans kolleger arbeidet med å spre flått og andre insekter som del av en biologisk våpenprogram. Men Oliver døde i 2018 så det vil bli vanskelig å innkalle han som vitne.

Forrige artikkelHvor går boligprisene?
Neste artikkel– Den nye firerbanden i EU er alle sammen Bilderbergere