Militariseringen av Norge

14
Erna Solberg har funnet et alternativ til Pokémon Go!
Terje Alnes

Av Terje Alnes.
Utenlandske styrker etablerer baser på norsk jord, samtidig som forsvaret integreres stadig sterkere i USAs og NATOs krigsmaskineri. Mens sentrale politikere benekter realitetene, fores vi med krigspropaganda for at opinionen skal akseptere militariseringen.

For å forstå hva som skjer i Norge må du sjekke hva utenlandske aviser skriver. The Telegraph intervjuet nylig den britiske forsvarsministeren, som kunne fortelle at de nå oppretter en militærbase for 800 kommandosoldater i Nord-Norge. Dette angivelig som et svar på russisk aggresjon “in our back yard”.

Nord-Norge – en britisk «bakgård»

At den britiske ministeren omtaler vår landsdel som «deres bakgård» er talende for holdningen våre allierte viser. Norge er nå å betrakte som et frontavsnitt i en kommende krig mot Russland, og våre egne politikere opptrer som koloniserte marionetter. Uten innsigelser lar de briter og amerikanere etablere potensielle bombemål på norsk jord.

Mens den britiske forsvarsministeren kaller utplasseringen med sin rette benevnelse – «a base», bedriver hans norske kollega klassisk nytale. «Forsvarsdepartementet avviser at det er snakk om å etablere en egen base i Nord-Norge for britene», sier Frank Bakke-Jensen. Det er bare en oppfølging av gjeldende langtidsplan, der øving og trening med allierte flyttes fra Åsegarden leir og samlokaliseres med norske avdelinger i Indre Troms, skal vi tro vår egen forsvarsminister.

Bakke-Jensens bortforklaringer står ikke til troende. Britene selv sier at de skal bli stående i Indre Troms i de neste ti årene. Det er altså snakk om en permanent utplassering, ikke en øvelse.

Benektelse av realitetene

Helt siden amerikanerne rykket inn på Værnes med de første 330 soldatene i januar 2017, har norske myndigheter nektet for at det etableres militærbaser for utenlandske styrker. Men det amerikanske marinekorpsets egne dokumenter, som Klassekampen hentet ut fra USA, viste at formålet var «å etablere en vedvarende roterende tilstedeværelse på Værnes».

Nøkkelordet her er vedvarende, ikke roterende, som daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide gjentok som et mantra da hun intenst benektet at vi hadde fått den første utenlandske militærbasen i Norge siden tyskerne forlot landet i 1945.

amerikansk fly i Bodø
Amerikansk AV-8 Harrier II under trening i Bodø før øvelse Trident Juncture 2018. Foto: Forsvarets mediearkiv.

 

Dette er viktig! En grunnpilar i norsk forsvarspolitikk etter 2. verdenskrig har nemlig vært at vi ikke skal ha utenlandske baser på norsk jord. Dette er hjemlet i den såkalte «baseerklæringen» som den norske regjeringen la frem i 1949, samtidig som vi sluttet oss til NATO. Her slår regjeringen fast at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium, så lenge Norge ikke er angrepet, eller er utsatt for trusler om angrep. Dette var gjeldende norsk politikk gjennom hele den kalde krigen, uansett hvor kald denne var i perioder.

Nå skroter altså regjeringen dette bærende prinsippet i norsk forsvarspolitikk, selv om de iherdig benekter realitetene.

Forsvaret er støttehjul i NATOs krigsmaskineri

Gradvis, men målbevisst, har det norske forsvaret endret karakter. Fra å være et nasjonalt forsvar med sikte på å beskytte Norges territorium, har det meste av ressurser de siste årene gått med til å bidra til NATOs kriger. Konsekvensene er at det hjemlige forsvaret har forfalt, til tross for at forsvarsbudsjettene er økt.

Vedtaket om å kjøpe 52 kampfly av typen F-35 er neppe noe som tjener norske interesser. 12 av de 52 kampflyene skal brukes til offensive NATO-operasjoner (les; kriger), der USA mener at vi må intervenere! Forsvarsanalytikeren John Berg har beskrevet F-35 som et bakkeangrepsfly, spesielt utformet for å tjene USAs globale supermaktstrategi. Kampflyet er altså ikke laget for å forsvare territoriet til en liten stat som Norge.

Kjøpet av disse kampflyene skal koste 68 milliarder, men den virkelig store kostnaden blir drift. Totalkostnadene er stipulert til 268 milliarder 2017-kroner. Kampflykjøpet er den største offentlige investering som noen gang er gjort. Kjøpet støvsuger forsvarsbudsjettet og gir oss minimalt med handlingsrom de neste 20 årene. Ser vi bort fra flyene kan vi nesten si at landet ligger «forsvarsløst, nakent.»

Flykjøpet forklarer dermed tilstedeværelsen av permanente, utenlandske baser på norsk jord, vår egen forsvarsevne er nemlig redusert til et minimum!

I tillegg til den kommende britiske basen i Indre Troms gjør vi Norge til et brohode for NATOs aggresjon mot Russland på flere måter:

 • Aktivitetene til US Marines utvides, og vil omfatte inntil 700 soldater fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms.
 • Forhåndslagrene av amerikansk forsvarsmateriell i Trøndelag oppgraderes.
 • Radarsystemet Globus i Vardø er initiert og finansiert av USA. Den nye Globus III radaren, som skal være oppgradert innen 2020, vil bli satt under direkte styring av US Stratcom, USAs strategiske kommando.
 • Vardøradaren og norske sivile satellitter inngår i USAs atomstrategi.
 • Amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly bruker Andøya flystasjon.
 • USA har fått ja til å bruke Rygge flystasjon i forbindelse med NATO-operasjonen «Atlantic Resolve» og det europeiske «avskrekkingsinitiativet» EDI. Forsvarsdepartementet har bekreftet at superflyet F-22-Raptor er en av de aktuelle flytypene.

Propaganda er noe russerne bedriver

Det som skal legitimere den dramatisk nye kursen i norsk forsvarspolitikk er angivelig russisk aggresjon. Når 45.000 soldater, 150 fly og 70 fartøyer fra 31 land i oktober og november gjennomfører «Trident Juncture» i Midt-Norge, er dette den største NATO-øvelsen siden 1980-tallet.

amerikansk utstyr ankommer
Amerikansk utstyr ankommer Borg havn utenfor Fredrikstad i forbindelse med NATO øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: Forsvarets mediearkiv

Hva tenker russerne? En objektiv bedømming av styrkeforholdet mellom Russlands og NATOs militære slagkraft vil ikke finne noe indikasjon på at russerne har kapasitet til å angripe Norge, eller noe annet vestlig land.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sin oversikt over verdens militærutgifter stikker kjepper i hjulene for de som ønsker å fremstille Russland som en militær trussel mot oss. Mens USA og NATO-alliansen ruster opp, har Russland kuttet i sine militærbudsjetter i 2017. USA står alene for 35 % av verdens samlede militærutgifter. Til sammenlikning er Russlands andel 3,8 %, altså omtrent en tiendedel.

Statsminister Erna Solberg bekymrer seg ikke for at «Trident Juncture» bidrar til økt spenning mellom Norge og Russland. « Russerne kommer helt sikkert til å uttale seg mye om dette, men det er del av den russiske propagandaen», sa Solberg da hun besøkte den amerikanske basen på Værnes i september. Der benyttet hun anledningen til å hylle de amerikanske soldatenes tilstedeværelse.

NATO-aggresjonen er massiv

NATO-propagandaen strømmes daglig i alle kanaler og motstemmene er spede. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har nettopp gått kraftig ut mot Russland fordi landet har utplassert mellomdistanseraketter vest i landet. USAs NATO-ambassadør sier at USA kan bli tvunget til å «ta ut» rakettene hvis Russland ikke fjerner dem frivillig.

Å ”ta ut” rakettene – betyr det noe annet enn å gå til krig?

Kan vi forvente at Russland sitter rolig og ser på at NATO flytter sine grenser østover, og innlemmer den ene tidligere Warszawapaktstaten etter den andre i sin allianse? Forventer vi at Russland ikke reagerer når NATO-soldater øver kloss opp mot grensen til Russland i Øst-Europeiske land, og nå også i Norge?

Det er NATO som er aggressoren, Russland har mer enn nok med å konsolidere makten i sin egen ”bakgård”.


Kilder:

«UK sending 800 troops to Arctic in warning shot to Russia”, The Telegraph 29.09.18, “Varsler økt britisk nærvær – sender 800 soldater til Nord-Norge», tv2.no 01.10.18, «Bakke-Jensen: Derfor øker USA sitt militære nærvær i Norge», tv2.no 17.07.18, “Har kommet for å bli», Klassekampen 07.10.17, «Baseerklæringen», snl.no, «Kampfly til Forsvaret», offisiell informasjon fra regjeringen, “– Norge kan bli dratt inn i en stjernekrig», nrk.no 29.09.18, «World military spending in 2017 was $1.74 trillion”, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), «Strid om stor NATO-øvelse», Klassekampen 12.09.18, «Stoltenberg kritiserer Putin: – Russland undergraver rakettavtale», nrk.no 02.10.18

 

 

Denne artikkelen ble opprinnelig på bloggen til Terje Alnes.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Anki Anki says:

  Krigshisserne må kose seg glugg ihjæl. Å få rigga til hele spesialklassen i regjeringskontora som dønn lydige slaver av en industri som har slakting av sivile og utrydding av nasjonalstater som hovedmål er ganske genialt. Det skal de ha. For 15 år siden demonstrerte tusener av folk i gatene mot invasjonen av Irak. Nå durer misspiggy rundt i det der og folket har latt seg parkere som umælende kuer. Det er vakkert.

 2. En ganske fantastisk uttalelse fra generalsekretæren, da USA/NATO har kringsatt Russland i flere år med offensivt militært materiell og styrker. Skal ikke da Russland ha lov til å sette opp et motsvar i form av tilsvarende militært materiell på egen jord? Kaliningrad ligger da vitterlig i Russland, så rakettbatteriene er da vel ikke " utplassert" når de står på Russlands egen jord?

  For et ordvalg, men det er da heller ikke annet å vente fra en talsmann for det amerikanske militær-industrielle komplekset, som ukritisk gjengis av deres propagandaapparat som er vestlig presse og media.

  De russiske rakettbatteriene det her er snakk om står ikke i Europa, de står i Russland. Skal rakettbatteriene “tas ut”, må USA/NATO angripe (først) en stilling på Russlands egen jord, et eventuelt angrep som ikke på noen måte kan rettferdiggjøres med påstand om selvforsvar. Ender dette med et angrep som må utløse en russisk militær forsvarshandling som gjengjeldelse, er det hundre prosent USA/NATOs ansvar.

 3. Avatar for baluba baluba says:

  Nettopp. De ligger i Russland. Dette spørsmålet ble heller ikke stilt til Jens da han vettskremt stod fram på tv og snakket om aggresjonen.
  Kan jeg spørre deg om noe annet angående Brexit. Engelskmennene ville ikke ha eøs avtalen fordi den umuliggjorde inngåelse av andre handelsavtaler. I norge skryter vi jo så meget av at vi har “tilgang til” det europeiske markedet. Er vi kneblet for inngåelse av noen avtaler?

 4. Ifølge Europalov på europalov.no:
  “EØS-avtalen omfatter ikke norsk landbruk, fiskerier og avtaler om handel med andre land utenfor EØS. Men det er inngått avtaler om handel med landbruksprodukter og fisk, og det eksisterer et utstrakt samarbeid der det er felles interesser og syn”.

  Det står utenfor EØS, som må forstås som utenfor EØS og EU? Dette skulle bety at vi skulle kunne kjøpe bla landbruksprodukter utenfor EU.

 5. Avatar for Hammer Hammer says:

  Norge prøver å få til en frihandelsavtale med Kina, det kan la seg gjør hvis Norge oppfører seg. :wink::panda_face:

 6. Avatar for TerjeM TerjeM says:

  Og med alle disse basene fra atom-makter, hvordan ligger det egentlig an med det gamle vedtaket om ingen atomvåpen på norsk jord? Jeg husker general/deep state Robert Mood ymtet frampå for en tre-fire år siden om hvordan forsvaret “beklageligvis” kanskje måtte lite på atomvåpen i framtiden. Det blir vel neste steg, kanskje ved at utenlandske styrker ikke behøver å erklære om de har med seg atomvåpen eller ikke.

 7. Satt oppe til 2.00 i natt. Da gikk snøret helt i bunn :star_struck: Nå tenker jeg på det hele tiden.

 8. Litt mer fra fisketuren, Har vært på noen rare fisketurer, spesiellt en der fangsten var ei bikkje som for i alle retninger. Ikke som forventet, men sånn er livet. Jeg kastet ihvertfall ut snøret,og du kan si, for et streifende kattekrek ble det i overmål stor porsjon . En hval::astonished:
  Jeg har sett mye , men denne fangsten tok kaka,
  Tror Noas ark kunne fått plass der inne…
  Det framkommer også EU forbindelse.
  Sjokkert. Både negativt og positivt fordi det føyer seg inn i det andre jeg har researchet.

  1. Det sies i filmen hvem som står bak.
  2. Wikipedia søk på dette viser at her er agendaen nettopp å få tilbake midler ( se gull )
  3. Den nåværende sjefen for denne organisasjonen har også ledet diamantfirmaet som startet under kolonitiden under Cecil Rhodes .
   Det finnes en bok om den indre kjerne fra den tiden, så vi vet hvem dette var, og datteren til en av dem skriver etter at faren gikk ned med Titanic ,og papirene hans lå jo igjen, om den indre striden pga at de var uenige om krig som metode. (Boerkrigen )
   Den som ikke ville bruke krig ble arveløs. Han sa Shall I kill my Brother boer ?
   Den andre som hadde startet diamant utvinning med lån fra Rotschild, sa " Hell let loose".
   Dette står i “My Father” av Estelle Stead.
   C.Rhodes hadde lest i en av de bøkene som gjorde mest inntrykk på ham, om krig.
   I vår tid er det en enkel sak å søke i boka. Her er søkeordet mitt " war" og du kan skrive det i søkefeltet, og se på side 503, som da blir markert med ordet " war " , og du ser da hvordan forfatteren av den boka som var en av bøkene som hadde gjordt inntrykk på imperalisten Cecil Rhodes omtaler krig her i kapittel 4 : https://archive.org/details/martyrdomof00readiala/page/502
   Boka på denne linken, kapittel 9 forteller om dette med The Commonwealth.
   Trykk Ctrl og F, og skriv "The Society of the Elect " i søkefeltet , så får du opp navnene på den indre kjernen, etter å ha klikket deg nedover en stund.
   http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Quigley_Anglo_American_Establishment.pdf

  Dette er en del av global government i følge elitens bok Our global neigbourhood , utgitt til FNs 50 års jubileum, en av flere bestanddeler.
  http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap4.htm ( kapittel 4, trykk Ctrf og F , skriv "The Commonwealth " i søkefeltet så framkommer hvilke deler som er The global governance )

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

6 flere kommentarer

Deltakere