Barnehagekjempen økte inntektene med nær en halv milliard

11
Fortjenesten i private barnehager er tre ganger så høy som på Oslo børs. Foto: Læringsverkstedet.

Norges største barnehagekjede, Læringsverkstedet, økte inntektene med 43 prosent i første halvår, dette skriver DN.no og fortsetter:

«Barnehagekjeden Læringsverkstedet har vokst i ekspressfart og har i løpet av de siste seks årene mer enn firedoblet omsetningen. I 2017 økte inntektene med rundt én milliard kroner, og endte på drøyt 2,7 milliarder.

Barnehagekjedens resultater for første halvår viser at den gode utviklingen fortsetter. I årets seks første måneder omsatte Læringsverkstedet for nær 1,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 476 millioner sammenlignet med samme periode året før. I prosent er inntektsveksten på 43 prosent.»

Barnehagekjempen frykter imidlertid at den nye bemanningsnormen som Stortinget har vedtatt vil øke barnehagenes lønnskostnader. De nye reglene som setter minimumsgrenser for bemanningen i barnehagene trer i kraft fra 1. august neste år. Selskapet skriver at det vil forsøke å motvirke en eventuell økning i lønnskostnadene, ved å kutte kostnader knyttet til andre aktiviteter.

Det var barnehageforliket i 2003 mellom Ap, SV, FRP og Sp som åpnet døra på vidt gap for at privat kapital kunne tappe det offentlige markedet gjennom å opprette private barnehager. Det var en hestehandel der SV fikk gjennomslag for at det skulle bli flere barnehager og FRP fikk gjennomslag for sin politikk: full rulle for privatisering. Dette har skapt ei gruppe multimillionærer – og til og med milliardærer. Fortjenesten i private barnehager er mer enn tre ganger så høy som på Oslo børs, skriver Aftenposten.

Den opptjente egenkapitalen i de private barnehagene har steget jevnt fra rundt 250 millioner kroner i 2007 til knapt 4 milliarder kroner i 2016 – altså nær en 16-dobling.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Det er ganske sjokkerende å høre om vold begått av unge elever mot bla lærere i skolen. Det ble sagt at dette var barn mellom 6 og 12 år som utførte slik vold mot lærere. Dette er jo barn som kommer rett fra barnehagen eller fra barnehagen i løpet av de siste 6 årene (og hvem satt i regjering i denne perioden?). Hvis bemanningen i barnehagen blir for lav eller for dårlig risikerer man at de voksne ikke klarer å følge med på hva som foregår i barnehagen, man risikerer at det utvikles en kultur hvor barn lærer å mobbe og slåss i barnehagen fordi ingen voksne griper inn (og det er en slags høyrekultur?). Hvis dette er tilfelle, så havner samfunnet opp med at det utvikles en dysfunksjonell kultur i barnehagen hvor det overordnete målet dreier seg om å oppnå maksimal profitt. Men dette er jo god høyrepolitikk. Målet blir i praksis å plyndre landet fremfor å bygge landet.

 2. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Jeg har ingen sympati med “voldutsatte” lærere. De må finne seg en annen profesjon. Personlig synes jeg at vi brurde ha skrapet hele pedagog-konseptet - det er en bløff. Alt du behøver å være for unger, er voksen.

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Slik fortsetter den uhellige alliansen mellom venstre og høyre. Hudge og gudge, som Chesterton kalte dem. Men jeg tror det er styggen sjøl, som ler hele veien til banken.

 4. Avatar for INK INK says:

  Slik er det allerede en del steder. Jeg kjenner folk som har tatt barna ut av barnehagen fordi de ansatte ikke klarte å hindre mobbing. Barna blomstret opp da de fikk slippe stresset og utryggheten i barnehagen og har klart seg utmerket etterpå. (NB! Jeg kjenner også barn som har hatt det supert i barnehage).

  Spot on!
  Men jeg synes dessverre også Ap (og til dels også deres unnfallende regjeringskamerater?) har deltatt ganske aktivt i å gjøre det enklere for de som vil plyndre landet.

 5. Avatar for baluba baluba says:

  Kaskje du har det litt med å prate før du tenker her? Løsningen er altså å finne seg en ny jobb for de mange lærerne som ikke orker mer? Jeg har minst tyve linker fra svensk skole de siste fem årene. Vil du lese noen av dem?

 6. Eit forlik med Framstegspartiet frå SVs side for å få gjennomslag for ei serskilt sak, som altså var full barnehagedekning. I dette tilfellet skrota SV heile “sosialismen” sin, av di målet skulle nåast til kva pris som helst, jamvel om dei skulle inngå ein pakt med fanden sjølv. Hadde SV tenkt sosialistisk den gongen, hadde dei ALDRI gått med på ein avtale om privat frislepp. Då har vi i alle fall både år og dato for når det før så sømelege SV selde sjela si.

 7. Avatar for Rune Rune says:

  Maksimal profitt er høyrepolitikk, det er jo opplagt. Men så stopper det. Det var vel SV, med Kristin Halvorsen i spissen, som nærmest gikk over lik for full barnehage dekning. Jeg tenker med gru på “brakkebarnehagene” som ble kastet sammen for å nå målet. Det er egentlig noe helt absurd med målet om at alle barn skal i barnehage, og begge foreldrene skal jobbe. For hva fører det egentlig til? Til syvende og sist ender vi opp med økt forbruk, økt stress nivå og et eksperiment med barn vi ikke vet utfallet av. Burde ikke venstresiden gå i bresjen for mindre forbruk, mindre stress og ikke det kapital jaget dette fører med seg? Venstresiden, slik den fremstår idag, er fullstendig ødelagt.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere