Bjørnar Moxnes: – Si hva Norge gjorde i Syria, Solberg

2
Hva gjør norske styrker i Syria, spør Bjørnar Moxnes, og krever svar fra statsministeren.

Leder i Rødt, stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, går sterkt i rette med statsminister Erna Solberg og stiller henne en del direkte spørsmål om Norges rolle i Syria som han krever svar på. Moxnes skriver:

«I 2016 fikk Solberg-regjeringa med seg Stortinget på å sende norske soldater inn i Syria, under den USA-ledede Operation Inherent Resolve. Ifølge regjeringa gikk oppdraget ut på å trene lokale militser som skulle kjempe mot terrororganisasjonen IS. Både statsminister Solberg og andre statsråder forsikret gjentatte ganger at de norske soldatene bare skulle trene grupper som utelukkende kjempet mot IS, og absolutt ikke bidra til noen regimeskiftekrig mot Assad-styret. Ellers ville treningsoppdraget bryte med folkeretten.

Siden har det imidlertid kommet fram informasjon som tyder på at regjeringa ikke har fortalt sannheten om Syria-intervensjonen. Flere kilder fra Den revolusjonære kommandohæren (MaT) uttaler at de ble trent av norske styrker, samtidig som de hele tida har fortalt at deres mål var å krige for regimeskifte. I så fall har Solberg dratt Norge inn i et folkerettsstridig amerikansk krigseksperiment på falske premisser. Solbergs reaksjon på avsløringene har vært nervøs og defensiv. Hun tør ikke en gang å si navnet på de syriske militsgrupper hun har viklet Norge inn i.»

I artikkelen viser Bjørnar Moxnes til at flere eksperter på internasjonal lov, fagmilitære som oberstløytnant Tormod Heier og Norges tidligere NATO-ambassadør Kai Eide, har bedt regjeringa redegjøre for hvilke militser Norge har trent i Syria og hvilken rolle disse gruppene nå spiller i krigen.

Han viser også til at bare måneder før Solberg dro Norge inn i en USA-leda operasjon for å trene militser i Syria, rapporterte internasjonale medier at USA-trente militser hadde overlevert militært utstyr til den Al-Qaida-allierte terrorgruppa al-Nusra i Syria.

Kommentar:

De lojale mediene har vært svært forsiktige med å stille noen som helst kritiske spørsmål ved den ulovlig norske krigføringa i Syria. Den ble i sin tid begrunnet med det syltynne argumentet at Syria ikke sjøl var i stand til å slåss mot terroristene. Norges krigføring i Syria bryter med den juridiske vurderinga som UDs rettsavdeling gjorde i 2016. 29. april 2016 skrev juristene i UD:

«Det folkerettslige grunnlaget omfatter ikke maktbruk mot andre grupperinger i Syria eller mot Assads styrker. Det anses i dagens situasjon ikke å foreligge et folkerettslig grunnlag for operasjoner mot Assad-styrkene, ei heller andre aktører.

Det må fortsatt foreligge et angrep mot Irak fra ISILs side med utgangspunkt i ISILs tilstedeværelse i Syria som syriske myndigheter ikke har evne eller vilje til å forhindre.»

Moxnes står altså på svært trygg grunn når han nå fillerister Erna Solberg for å ha sendt norske spesialsoldater til Syria og for ikke å ha informert Stortinget om hva disse styrkene foretar seg der.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. Om Moxnes står på trygg grunn, er det i såfall på ei lita øy. Resten av stortinget, pressen og den norske offentligheten ligger i leirsuppa, og har tenkt å bli der.

  2. Ludvig says:

    NRK,s kommentator Lars Nehru Sand hadde i går en lengre artikkel på NRK.no der han foretok en “analyse” av partiet Rødts forbausende fremgang den senere tid. Der presterte han faktisk å unnlate å nevne partiets utenrikspolitiske opposisjon og partierts alternative syn på Syriakonflikten som delforklaring på partiets suksess. Nei det var Sylvi Listhaug må vite!

    Nå også Lars Nehru Sand som “Fake News”

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere