Syria og Norge: Spørsmålene som ikke blir stilt

0
Utenriksminister Søreide vil ikke si noe om hvem Norge trener i Syria. Her innfelt al Nusra. Hvor mange ledd mellom Norge og dem? Hvilke andre terrorister er det Norge støtter i Syria?

Fra utenriksminister Søreides redegjørelse for Stortinget om regjeringens politikk i Syria.

Søreide:

«– Selv om ISIL er betydelig svekket, kontrollerer de fremdeles enkelte lommer i Syria, og de er fremdeles til stede i Irak. En militær innsats er derfor fortsatt nødvendig»

Spørsmålene som bør stilles :

Hvor skal denne militære innsatsen foregå? I Syria? Sannsynlig. Altså, Norge skal fortsatt ha et militært nærvær i Syria. Norge følger USA og USA har bestemt at IS ikke er «ordentlig» nedkjempet og «frykter» de vil formere seg igjen. Derfor forlater ikke USA Syria. Dette med IS har hele tiden vært et fikenblad. USA plan om å dele opp Syria viser med all tydelighet deres nærvær i de oljerike områdene øst for elven Eufrat.

Solberg opplyser at de norske spesialsoldatene er flyttet til Irak. Det passer jo som hånd i hanske med USA´s planer. Vi bør få svar fra regjeringen på om disse spesialsoldatene skal invadere Syria fra Irak. Under samme pretekst som da de oppholdt seg i Jordan.

Søreide:
«Av rundt 100 norsktilknyttede fremmedkrigere som har reist til Syria og Irak, er rundt 30 drept, ifølge utenriksministeren. 30–40 befinner seg fortsatt i IS’ gjenværende områder, mens rundt 40 har returnert til Norge».

Spørsmålene som bør stilles :

Hvor har Norge fått denne informasjonen fra? Det er ingen diplomatiske eller sikkerhets/etterretningsforbindelser mellom Norge og Syria.

Hva har Norge foretatt seg med de «ca» (?) 40 som er returnert til Norge? Er de stilt for retten for deltaking i terrorgrupper?  Den nye terrorloven sier de skal nettopp stilles for retten og dømmes for deltaking i terror

Forsvarsministeren var nylig på et NATO- møte hvor temaet var: Hva skal vi gjøre med «fremmedkrigere» som er tatt til fange og som må hjem- til hjemlandet? Norge foreslo at personer som har begått en straffbar handling bør straffeforfølges i landet forbrytelsen er begått. I dette tilfellet Syria. Hvordan kan Norge i det hele tatt tenke denne tanken? At «Assad» plutselig styrte en rettsstat?

Hvor har Norge fått informasjon fra. om nordmenn drept i Syria? Har Norge hele tiden hatt denne oversikten? I så fall hvorfor har de ikke brakt den videre til syriske myndigheter?

Søreide:

«Slår fast at det er uaktuelt å gi bistand til gjenoppbygging i Syria før en troverdig politisk overgangsprosess er i gang».

Spørsmålene som bør stilles:

Hva er en «troverdig politisk overgangsprosess»? Mener hun så lenge Syrias lovlig valgte president regjerer Syria. At den syriske regjeringen ikke er legitim? Spørsmålet man bør stille blir da hvem skal styrte president Assad? Han har stor støtte i den syriske befolkningen og vant ved presidentvalget i 2014. At Søreide ikke liker dette, blir hennes problem. Det syriske folkets problem er at Norge fortsetter å finansiere, trene og bevæpne militante leiesoldater som skal gjøre jobben med å fjerne lederen av et land fordi vi ikke liker politikken han fører. Eller riktigere, Norge følger «våre nære allierte» i deres politikk- les USA.

Syria har ikke bedt Norge om bistand til gjenoppbygging av landet. Syria kommer heller ikke til å gjøre det. Det syriske folket ønsker ikke at et land som har ødelagt landet deres, drept hundretusener av sivile og like mange soldater skal gjenoppbygge landet. Landet de kjemper for skal bestå.

Men, hvorfor er Norge da i Syria for å bekjempe IS? (som de sier de er) «Assad» vil jo vinne krigen med norsk militær bistand!

Det kan umulig være meningen etter Søreides utsagn. Betyr det da at de norske spesialsoldatene og Norges deltakelse i denne USA-ledede koalisjonen heller støtter IS? I såfall er det logisk.

At de er i Syria for nettopp å støtte terrorgrupper? Spør man syriske myndigheter er svaret entydig. Det er funnet så mange tonn med våpen i alle områder hvor terrorgrupper befinner seg eller befant seg da den syriske hæren befridde områdene. Tonnevis av våpen er funnet i Øst-Aleppo, Raqqa, Deir Ezzor Øst-Ghouta, Homs- over alt. Våpen -made in NATO. Disse har kommet inn i Syria ved hjelp fra noen…La oss tenke smått. Hvordan har våpnene de norsktrente terroristene bruker kommet inn i Syria? …

Hvorfor gir Norge humanitær bistand til Syria når alle pengene og hjelpen går til områder kontrollert av terrorgrupper? Der kun 10% av befolkningen bor? Flere milliarder kroner i cash smuglet inn i Syria. Dersom argumentet er at den syriske befolkningen trenger humanitær bistand, hvorfor da ikke gi den til de resterende 90% av befolkningen også? De som bor i regjeringskontrollerte områder?

Vi må spørre Søreide om det er visse kriterier for hvem som skal få humanitær bistand. Siden de norsktrente opprørerne ikke skulle angripe den syriske hæren, men bare IS, ville det da ikke være logisk at soldatene i den syriske hæren fikk «proviant» fra Norge? De har jo felles fiende?

Hva er vitsen med å gi bistand når man ikke vil gjenoppbygge landet?

Mener Søreide at gjenoppbygging er noe som først skal foregå når krigen er over? Hva skal skje i mellomtiden? Krigen har vart i over 7 år. Syria gjenoppbygges hele tiden. Ikke med hjelp fra landene som river Syria i stykker, men med hjelp fra vennligsinnede land. Kina er et slikt land.

Sanksjonene Norge støtter snakker aldri Søreide eller noen annen i regjeringen om. Sanksjonene er et masseødeleggelsesvåpen og en klar krigsforbrytelse.

Søreide:

«– Norge har lenge understreket at Assad ikke kan være en del av en langsiktig løsning». «Men, den syriske presidenten så langt ikke viser tegn til å ville forhandle»

Spørsmålene som bør stilles:

Er norsk poltikk i Syria å presse presidenten til forhandlingsbordet militært? At han til slutt vil komme krypende på sine knær og be om å bli avsatt? At Norge da skal håndplukke Syrias nye president? Vil ikke Norge minerydde Syria heller før Assad er styrtet?

Hvem er Norge? Et land de fleste syrere ikke har hørt om. Skal Norge bestemme hvem som skal styre Syria? Det syriske folket vil ikke skifte president. President Assad er lovlig valgt. Dersom det syriske folket ikke gir han støtte vil dette skje ved valgurnene. Ikke i hodet til Søreide.

Dessuten det har  vært uttalelige møter gjennom 7 år hvor den syriske regjeringen har stilt på hvert møte. Ikke bare har de vært nødt til å se på den alltid smilende Søreide, men også på håndplukkete «opposisjonsgrupper», bl.a. Jaish al-Islam.

Jeg har nå vært i Syria 5 ganger siden 2015. Snakket med militære offiserer som sier at nordmenn er ledere av de mest voldelige terrorgruppene som finnes i Syria. I tillegg trener vi avhoppere fra både den syriske hæren og Free Syrian Army til å bli råbarka terrorister. I Søreides hode er dette småplukk, synes det som.

Det er også småplukk å lide seg gjennom en faks Søreide og andre ministere før henne har fått på gulnet papir og som de leser opp for parlamentet i vårt demokrati. Et demokrati hvor våre folkevalgte sover seg gjennom støtten til det ene regimeskifte etter det andre.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.