Motsetningene innad i USA-imperiet øker: Bryter EU ut av USAs grep?

0

Av Knut Lindtner.

Motsetningen innad i den vestlige imperialismen skjerpes. Opphevelsen av Iran-avtalen er et indirekte angrep på USAs vasaller i Europa og særlig Tyskland vil bli rammet. Det samme gjelder de såkalte straffetiltakene mot Russland som rammer EU-statene sterkt. I tillegg kommer sanksjonene mot den store gassrørledningen fra Russland til Tyskland.

Selv om disse tiltakene begrunnes slik USA gjør, rammer de USAs undersåtter i Europa meget sterkt. EU ønsker å bygge opp sin egen utenrikspolitikk og sin egen Europa-hær, men dette er umulig så lenge de er medlemmer av NATO for der skal alle bevilgninger gå til NATO-hæren, dvs. til standardiserte våpenprogrammer som favoriserer USAs stor private våpenprodusenter.

Uttalelsene fra tyske politikere bekrefter en slik forståelse, men slike problemstillinger fremkommer i liten grad i våre medier. Motsetningene i dagens imperialisme vil måtte føre til en omstokking av allianser og militære/økonomiske/politiske forbindelser i tiden som kommer. Karl Marx skriver om dette i Det Kommunistiske Manifest, Lenin utdyper og klargjør denne mekanismen i boka Imperialismen, men seinere har også andre skrevet om dette, bl.a. i boka Globaliseringsfellen av Hans-Peter Martin og  Harald Schumann (2003).

Kapitalen er på jakt etter nye markeder i en knallhard konkurranse med andre (jungelens lov). Hele verden er blitt en markedsplass. Alle relasjoner omgjøres til handelsforhold, til forhold mellom kjøpere og selgere. I denne prosessen er nasjonale grenser og reguleringer et hinder. Kapitalen krever fri bevegelighet for seg og av varer og mennesker (arbeidskraft). Vi får voldsomme utslag i form av millioner migranter som i virkeligheten er en forflytting arbeidskraft og nedbryting av nasjonale og kulturelle grenser. Kriger blir instrumenter for å fremme denne prosessen.

Moralen blir også handelsvarer. Lobbyister selger «sannheten» eller overbevisninger til en pris, mediene blir instrumenter for påvirkning av menneskene og ikke sannhetssøkere.

Politikere går på kurs for å lære seg måter å snakke på som kan fremme egen karriere og oppleves i stadig større grad som representanter for sine personlige interesser og ikke for velgerne.

Alt dette gjenspeiles i språket som blir et kremmerspråk. «Du må selge deg selv», «Nei, det argumentet kjøper jeg ikke» (som om sannheten var til salgs), osv.

Det er i denne konteksten uttalelsene til tyske politikere må forståes. USA-imperialismen er på kollisjonskurs med EU-imperialismen og spørsmålet er nå ikke om, men når bruddet kommer.

Knut Lindtner

Først publisert på Derimot.no.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelAnført av Israel bygger USA opp til krig mot Iran
Neste artikkelTilbake til demokratiet: Populisme!