EU-kommisjonen med nytt snikangrep på kontanter

0

Av Terje Måløy, Midt i fleisen.

Alle som reiser ut av EU-området med penger i lommeboka må forvente at de kan bli konfiskert når som helst, selv om beløpet er langt under 10.000 euro. Et nytt forslag til en EU-forskrift ligger på bordet. Forskriften skal erstatte First Cash Control Regulation fra 2005, der beløpet som må rapporteres til tollen er fastlagt til 10.000 euro.

(CC, Kate Ter Haar)

De som kommer med forslaget, er en komite som jobber for Europakommisjonen. Den nye loven må fortsatt godkjennes av Europaparlamentet og de europeiske statene.

Her er gull og smykker er også definert som kontanter, og dermed inkludert. Komiteens navn, med et vidunderlig eksempel på orwellsk nytale, er «Komiteen for borgerlige friheter og økonomiske anliggender».

«Store pengebeløp, det være seg pengesedler eller gullmynter, brukes ofte til kriminelle aktiviteter som hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme…Med denne lovgivningen gir vi myndighetene de verktøyene de trenger for å forbedre deres kamp mot disse forbrytelsene.» sier Mady Delvaux, komiteens medordfører.

Komiteen synes ikke å ha fått med seg at hvitsnippkriminalitet foregår i mer ordnete former. Det ligger i selve ordet, folk med hvit skjortesnipp skitner den ikke til. Styremedlemmer i multinasjonale selskaper tar ikke med seg kontanter over grensen i knekkebrødpakker, de gjør det ved hjelp av skatteparadis og lobbyvirksomhet, helt lovlig.

Dette forslaget er helt i ånden av en anbefaling Det internasjonale pengefondet ga til stater i 2015, der de foreslår at kontanter kan avskaffes med små skritt, for å gradvis innskrenke bruken. Temaet har også vært diskutert på de transatlantiske elitenes synomosia, den årlige Bilderbergkonferansen, der dette tydeligvis er en populær idé. Men fordi innbyggerne fortsatt liker kontanter, presenterte EU-kommisjonen dette forslaget, som skal tette «hull i kontrollen» av kontantstrømmer over EUs grenser.

Dagens system er at kontanter tilsvarende mer enn 10.000 euro må registreres. Gull og smykker har hittil ikke vært regnet som ‘kontanter’ og kunne dermed ikke konfiskeres. Informasjon om kontantbevegelser har hittil ikke vært aktivt rapportert av tollen til sentralmyndigheter, og har hittil ikke (lovlig) blitt gitt til ‘vennlige’ stater med globale overvåkingsapparat.

Alt dette skal nå bli annerledes. Reisende med gull, smykker, kontanter eller anonyme kredittkort til en verdi av mer enn 10.000 euro, må i framtiden deklarere dette i tollen, ellers risiker du at det vil bli konfiskert. Kommisjonen skal også være autorisert til å forlenge listen over verdisaker som regnes som meldepliktige «kontanter» som kan konfiskeres. Alt som er dyrt, omsettelig og lett å transportere – dyre klokker, for eksempel.

Men selv når det handler om mindre beløp, kan tollen nå konfiskere «kontanter»etter eget forgodtbefinnende i opptil 30 dager. En lavere grense, som man kan føle seg trygg under, er ikke nevnt. Hvis man ser på erfaringer fra andre regler for å bekjempe hvitvasking, er summer på litt under 1000 euro i faresonen. Dette er tilstrekkelig til å bli beslaglagt hvis tollerne synes du gir et kriminelt inntrykk.

Vilkårligheten er slående. Hvis det tidligere ikke var nok grunnlag til å starte en etterforskning, kunne du stort sett stole på rettsstatens beskyttelse. Nå kan alle som har med seg kontanter, risikere konfiskasjon og et meget ubehagelig intervju, der det intensivt vurderes om pengene dine skal gis tilbake. Ved bare å velge å bruke kontanter og andre lignende typer betalingsmidler, har EU-borgerne delvis mistet sin rettsikkerhet.

EUs parlamentariske komité for borgerlige friheter ser ut til å definere sitt oppdrag som å begrense nettopp disse borgerlige frihetene. Det er lignende med resten av navnet, «for økonomiske anliggender» der et stort flertall av komitemedlemmene ikke kom med noen innvendinger mot en vilkårlig konfiskasjon, og heller ikke at ‘eierens personalia, mottakeren, opplysninger om pengenes økonomiske opphav og tiltenkte bruk’ skal registreres. Opplysningene må rapporteres til en sentralisert nasjonal enhet og sendes derfra til lignende enheter i alle andre EU-land. De kan også sendes videre til tredjeland. Her har de vel gjerne USA i tankene, selv om mange andre land er aktuelle. Dette gjelder alle registrerte kontantbevegelser, inkludert små beløp som er under grensen for hva man må deklarere. Men det siste vil bare skje ved mistanke om at pengene har kriminelt opphav .

Men hva rettferdiggjør mistenkeliggjøringen av beløp på noen få tusen euro?

Mistanken vil som regel skyldes det faktum at noen har med seg mer penger enn det er vanlig å ha med seg. EUs begrunner konfiskeringen av kontanter under 10.000 euro på en original måte: medlemsstatene skal ha lagt merke til at terrorister noen ganger krysset grenser med mindre enn 10.000 euro kontant.

Saken har en også morsom side. Rike mennesker vil snart ha et ben i fengsel når de reiser. Med en Rolex, et kostbart smykke og en halvfylt lommebok, overskrider man fort  den lovlige grensen for «kontanter». Og selv om den ikke overskrides, men man ikke gir inntrykk av å være en rik person, kan man raskt stoppes på grensen av en nidkjær toller.

Hvis man skulle krysse grensen med en relativt liten sum – man trenger gjerne kontanter når man er ute og reiser – kan man fort befinne seg i et lite rom for et ydmykende avhør.

En annen gruppe som vil rammes hardt og vilkårlig, er migranter, som gjerne har med seg relativt store pengebeløp til sine familier når de reiser hjem til land i den tredje verden. Surt oppsparte midler kan forsvinne i systemet på en byråkrats forgodtbefinnende.

Hvis en bank har gitt et varsel om en av disse personene til registeret, for eksempel hvis de har gjort flere uttak på 990 euro, så vil denne personen få en fast plass på lista over mistenkte. Siden du ikke vet når du blir satt på disse listene, kan du heller ikke ordne opp i misforståelser, og nesten aldri bli fjernet fra dem.

Det er uvisst om gulltenner regnes som smykker (CC DeaPeaJay)

 

Som det er vanlig for slike upopulære tiltak, har EU-kommisjonen gjennomført en «offentlig» elektronisk konsultasjon, kanskje ved å henge en lapp på oppslagstavla i gangen. På en eller annen måte fikk likevel hele 27 EU-borgere nyss om konsultasjonen om denne viktige beslutningen og kom med sine meninger. (Vedlegg 3)

Dette handler selvsagt ikke om kampen mot terrorisme og hvitvasking av penger, siden de planlegger å overbelaste tollen med tusenvis av våsete varsler om kontantbevegelser på et par hundre euro.

Man kan også stille spørsmål ved hvorfor bruk av kontanter skulle oppdage eller kaste kjepper i hjulene for terrorister, siden så og si alle terrorister i Europa de siste par årene har vært godt kjent for myndighetene, gjerne mangeårige informanter. Vanligvis pendler de også åpenlyst fram og tilbake mellom terrormilitser i Syria, Libya osv. og sitt hjem i Europa, uten at myndighetene synes særlig ivrige etter å hverken hindre dem eller deres midler.

Tanken er nærliggende. Kanskje hensikten snarere er å ytterligere trakassere kontantbrukere og behandle dem som potensielle kriminelle.

Politikken er et godt eksempel på hvordan forskjellige elitegrupper kan samles om sine felles udemokratiske interesser.

Bankene ønsker dette for å tvinge folk til å bruke elektroniske betalingsmidler. Dermed får de sin prosentandel av all økonomisk aktivitet i hele Europa. Samtidig kan de via sentralbanken og lovgivning eksperimentere som de vil med folks sparepenger – negativ rente er nok bare en forsiktig begynnelse.

Militær/etterretnings-industrien kan stramme inn den groteske overvåkingsstaten enda et hakk. Dette er enda et skritt i forvitringen av alle tradisjonelle borgerrettigheter.

Og politikerne og byråkratene som vedtar dette, får vel gjerne sin belønning her på jorden, som styremedlemmer og konsulenter for finansindustrien når de går av.

 

Kilder: Wolf Street, Europaparlamentet, IMF, en takk til diverse bloggkommentarer.

 


 

Les mer på steigan.no om finanskapitalen og EU-toppenes krig mot kontanter.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelVranglesningene av Terje Tvedts bok
Neste artikkelKampanje: – Støtt steigan.no / Mot Dag