Foran en ny økonomisk nedgang?

14

Det er 10 år siden finanskrisa ble innledet og fra USA kommer signaler som tyder på at en ny resesjon er i emning. Fra 2009 har det vært oppgang i økonomien i USA, men den har vært langsom.

Selve krisefasen var den lengste og djupeste etter annen verdenskrig og veksten etterpå har også vært den svakeste.

Børsene har satt nye rekorder, men mye av veksten er skapt ved at selskapene kjøper tilbake sine egne aksjer og altså lager en kunstig etterspørsel. Allerede i 2015 viset Deutsche Bank at uten tilbakekjøp ville kursutviklinga ha vært negativ.

Monthly Review mener nå at det er en fare for ny resesjon og viser til data som er presentert av Bloomberg.

Det dataene viser er en negativ profittutvikling for selskapene. Og en nedgang i profitten pleier å skape en enda større nedgang i investeringene.

Profittmengden i USA begynte å falle cirka ett år før finanskrisa slo inn for fult, skriver Michael Roberts.

Den veksten som tross alt har vært etter 2009 har vært holdt opp gjennom en voldsom gjeldsøkning.

Roberts tror ikke det er boligsektoren som vil sparke i gang krisa denne gangen, men forhold i de store korporasjonene sjøl.

Sentralbankene i USA og Europa har brukt såkalt kvantitative lettelser (les pengetrykking) for å prøve å få veksten opp igjen, men har oppnådd svært lite. Sysselsettingsgraden er ikke tilbake på nivået fra 2008 og massearbeidsløsheten har bitt seg fast. Vekstratene er vesentlig lavere enn før finanskrisa og tapet i BNP i forhold til hva det ville ha vært uten krise er uvanlig stort. Land som Italia, Spania og Portugal er ikke en gang kommet opp igjen på nivået fra 2007.

Et nytt krakk nå vil altså i så fall ramme en økonomi som allerede er betydelig svekket. Ei ny krise nå vil opplagt føre til nye politiske rystelser som godt kan overgå dem vi så etter 2008.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


14 KOMMENTARER

 1. Enda et moment: Investorer trekker seg ut av tradisjonelle aksjemarkeder og beveger seg over i krypto. Sitat Jeff Berwick, en kjent aktør i markedet: «De siste ti ukene har investorer trukket ut over $30 milliarder fra aksjemarkedet. Dette er interessant siden verdien av kryptovaluta i samme periode har økt med $47 milliarder.» De lure vet hvor de skal hen?

 2. Dette er jo synspunkter utledet av en US dominert økonomi. Hvordan vil Kinas og Asias utvikling prege utviklingen? Eller er US økonomien fortsatt så dominerende at hvis det går i dass der, går hele verden i dass?

 3. Det er en kjent sak at i tiden under romerikets kollaps ble det laget penger som aldri før. Kan det være slik i dag at f eks USA eller EU bare trykker opp helikopterpenger som går til allsken krigføring? Det må være fristende og kan forklare en del politiske valg. Nigel Farage holdt en av mange taler i EU parlamentet for noen år siden da det stod på som verst i Hellas. Han undret seg svært over at alle de fattigen landene skulle låne av hverandre ifølge Merkels strategi. Penger som egentlig ikke fantes. Jeg ser ikke for meg at noen på noen måte på kort sikt kan måle denne pengemengden som er i omløp rundt omkring på kloden.

 4. Vitalik Buterin, skaperen av kryptovalutaen Ethereum (Ether), møtte Vladimir Putin for å diskutere oppfinnelsen for noen måneder siden. Og J.P. Morgan Chase er blant storbankene som er involvert i utviklingen. Betryggende …

  Det sies at blockchain-teknologi kan gi oss diskusjonsfora, videodelingssider o.l. medier som ikke kan sensureres, siden de ikke er sentralstyrt, men hva skjer hvis f.eks. Goldman Sachs eller NSA står for miningen av valuta, altså at disse entitetene kontrollerer flesteparten av nodene i nettverket? Nå til dags blir den store majoritet av nye bitcoins minet av enorme mining farms i fabrikkhaller i Kina. Spørsmålet er hva slags institusjoner som egentlig, i siste instans, eier disse mining farmene.

  Steemit.com er et sånt blockchain-basert medium som angivelig skal være fysisk umulig å sensurere. Her er det visst brukerne selv som bestemmer, de genererer innholdet, og når lesere stemmer opp (upvoter) innhold, utfører de samtidig en økonomisk mikrotransaksjon hvor litt kryptovaluta blir distribuert til skaperen av innholdet, slik at han får betalt. Jeg har også fått med meg at det nylig ble lansert en videodelingsside basert på samme prinsipp. YouTube er jo blitt stadig mer preget av sensur og politisk korrekthet, så det er fint hvis det kommer et alternativ hvor det er mulig å snakke fritt. Jeff Berwick, som du nevner, er også aktiv på steemit.

  Jeg skriver litt om noe av dette, her:

  https://incrediblefuture.wordpress.com/2017/08/11/bitcoin-katy-perry-and-the-impending-riots/

  Spørsmålet er ikke hvem John Galt er, men hvem (eller hva) Satoshi Nakamoto er.

 5. Verdens samlede gjeldsnivå ligger for tiden på rundt 327% av verdens BNP. Det er veldig mye penger som nå skal brukes til nedbetaling av renter og avdrag istedenfor å brukes til konsum. Dette svekker etterspørselen i hele verdensøkonomien. Vi har nå også det laveste rentenivå på 5000 år. Ting er ikke lenger normalt. Da Ronald Reagan overtok i 1981 lå gjeldsnivået i verden på rundt 100% av verdens BNP. Et av grunntrekkene ved nyliberalismen har vært storstilt lånefinanisert konsum, men det er tidsbegrenset hvor lenge en slik løsning fungerer.

  Oljeprisen har vært lav i lengre tid. Dette har ført til at folk og land har klart å betjene enda mer gjeld. Men oljeprisen er nå såpass lav slik at investeringene i energi utvinning blir for små. IEA har i flere år advart mot lave energi-investeringer, og iflg IEA vil år 2020 komme til å bli problematisk mht oljemangel. Når oljeprisen eventuelt øker rundt år 2020 så risikerer vi at den massive gjelden i verden fører til at mange lån vil bli misligholdt. Dette kan utløse en ny finanskrise slik vi så i år 2008 under finanskrisen da oljeprisen kom opp i 145 dollar fatet. På dette tidspunkt levde mange i USA fra hånd til munn og all inntekt gikk til bensin og mat, mange hadde ikke lenger råd til å betjene sine huslån. Dessuten satte sentralbanken i USA opp rentenivået pga høye oljepriser (høye oljepriser som igjen førte til økt inflasjon, all transport ble dyrere).

  Faren for Norge er at enda lavere oljepriser kan føre til at boligbobla i Norge sprekker. Høye oljepriser i 2020 kan kun bli et blaff som kan drive virksomheter utenfor oljesektoren i konkurs pga kraftig økning i norsk vekslingskurs.

 6. Ja, er svaret i heading. Det er krise i samtlige markeder; finansmarkedet, derivatmarkedet, rentemarkedet, obligasjonsmarkedet, konsummarkedet, investeringsmarkedet, valutamarkedet – pengetrykking og lave renter har ikke reparert noe, bare forskjøvet problemet frem i tid og i realiteten gjort det større. Kollapsen som kommer vil være uten sidestykke i menneskets historie, men når det kommer vet kun penge-eierne.

 7. Dette har jeg ventet på i over 1 år nå…..
  Utrolig at det ikke har skjedd.
  Grunn til at ‘krisen’ har stoppet foreløpig (den kommer like sikkert som ‘amen’ i kjerka!), tror jeg skyldes Trump & Co. som har fått investorer til å investere igjen.
  – Under Obama var det lite villighet til å investere i USA.

  I og med innskuddsrenta er så ugunstig, er alle mine sparepenger ‘saltet’ ned i en bankboks. Aksjer er solgt ned.
  Jeg er redd for den avtalen DNB fikk med ‘De Rød Grønne’ i sin tid, som er at alle norske kan konfiskere alle private innskudd ved en krise, for å redde banken.

  Landsforræder Treholt sin sak på Kypros er jo blitt legendarisk.
  Han mistet 90% av sin formue pga. ovennevnte.
  ‘Karma is a bitch’

  Steigan hadde en stor sak om bankkrise i fjor. Tror det var den som fikk ‘dråpen til å renne over begeret’ for min del.
  https://steigan.no/2016/01/06/den-neste-bankkrisa-blir-et-gigantran/

  • Ja Even, slik er det – nesten utrolig at verdensøkonomien fremdeles ser «normal» ut for masse-mennerskene som fremdeles TROR på Massemedia og er for late til å informere seg. Årsaken til den «investeringen» i USA som du nevner – er at enorme summer har forlatt Europa, da insiderne mener at situasjonen er enda verre i EU og kapital flyktet inn i Dollar. Dette vil ikke hjelpe, da Dollaren er dødsdømt, akkurat som EURO.

   Jeg er redd for at økonomien er kun et av områdene vi i vår tid må frykte. Pengene har ikke lenger noen reell verdi. Med vår DIGITALISERTE verden uten backup-systemer for essensielt livsviktige systemer, v il vesten raskt havne ned på 3.verdens nivå om ikke enda verre, da vi lever i land hvor matproduksjon er vanskelig pga vårt kalde klima når HACKERE / SOLARFLARES / TERRORATTACK legger hele strømforsyningen brakk – som vi i vår moderne verden er helt avhengig av for ALT MULIG. Vi kan vanskelig forestille oss en slik situasjon, men mennesker med stor innsikt i lange sykliske prosesser og Bibelsk Analyse (Bibelen gir ben mengde informasjon om virkelighetens verden, men vi er oppøvet til å forkaste denslags som tull, og stoler mer på vår akademisk elite og eksperter, selv om de ALDRI har klart å forutsi noe som helst innen økonomi, som fungerer som vårt vitale blodomløp. Stopper det opp gis Sjokk-Behandling, men med stor fare for at pasienten dør.

   Med nærmes hysterisk pengetrykking av papirpenger UTEN REELL VERDI, da MENGDEN gir HYPERRINFLASJON, vite hvordan det egentlig står til med som skjules med alle mulige tTRIKS og MANIPULASJONER slik at INGEN skal få vite hvordan det egentlig står til med våre Lands økonomi, slik at DE ANSVARLIGE for dette vannvidet kan fortsette sin karriere og innkassere sine privilegier så lenge som overhodet mulig, mens DE sørger for sin egen overlevelse i all hemmelighet i den Armageddon som DE vet vil komme.

   Her er informasjon om det mest sannsynlige scenario som vil ramme befolkningene i Vesten. Å ta sine forholdsregler PÅ FORHÅND før det er for sent – er det mest intelligente mennesker kan gjøre. Det finnes krefter i verden som ingen mennesker er herre over. INDIVIDET er kun HERRE OVER SITT EGET LIV OG HELSE, jeg tror det er denne lærdommen vi tvingers til å lære i de årene som kommer – og det vil ikke bli lett, og millioner vi dø av sult, mangel på medisiner. kulde, panikk og bli drept av andre desperate mennesker. Jeg er optimist, og TROR at LIVET skal gi utfordringer for å styrke oss mennesker og gi oss mer Visdom om HVORDAN LIVET egentlig skal fungere. Dessverre har «Vitenskapen» blitt Velferdssamfunnenes «Religion» og millioner ser på «Staten» – og Det politiske Systemet som deres naturlige «Frelse» fra alt Ondt. At selve STATEN en dag kan vende seg IMOT alle de mennesker den er satt til å beskytte, er nok U-Tenkelig for de aller fleste, men det er lærdommen menneskene må ta når de har sluttet å stole på SEG SELV og sin egen Gude-gitte Intelligens og Intuisjon og Instinkter – og klamerer seg til fremmede og Systemer i håp om at DE vil overta ansvaret for DERES LIV og HELSE. Vi er født med en Guddommelig skaperkraft og Intelligens som ikke anvendes. Mennesker har et potensiale som i lang tid har vært undertrykket av De med MONOPÅOL på viten og kunnskap.

   Når det marerittet som kommer for der aller fleste av oss er overstått og støvet har lagt seg – vi vi få et helt NYTT BSAMFUNN, og kreativiteten og menneskelig oppfinnsomhet vil igjen få lov til å blomstre. Antagelig er det slik at at de enorme Krisene er en Mulighet til å Fjerne ALT som ikke lenger fungerer. Politiske Reformer bringer kun MER AV DET SAMME. Det må kraftigere kost til…og siden ethvert INDIVID er ansvarlig for sitt eget liv, er VERDEN RETTFERDIG slik den ER. En lærdom de færreste er villige til å ta innover seg, men er det eneste som nytter i det lange løp. Med våre EGNE TANKER skaper vi våre egne LIV. Slik vi TENKER BLIR VI. Mennesket er den eneste skapning på jorden som har fått tenkeevnen i Gave, men vi har enda ikke forstått å anvende den på rett måte. Menneskeheten har mye å lære. Det tar aldri slutt…

   https://www.youtube.com/watch?v=B6dAWYnRiNk&t=2s

   • Ja Dollar er dødsdømt….
    Men norske krone er tungt basert på dollar, så dominoeffekten blir grusom her i landet.

    Jeg snakker om at selv grunnpensjon kan ryke for alle.
    Signalene er sterke og når selv ‘De Rød Grønne’ anbefalte i sin tid å få seg alternative pensjons kilder, burde det ring STORE ALARM BJELLER hos folk.

  • Nå ble jeg redd! Sparer og sparer. For å betale ut arv til særkulls-barn. Er kommet omtrent i mål, og har begynt å «senke skuldrene».
   Kunne tenke meg å gjøre det samme som deg, er jo et tapsprosjekt uansett å ha pengene i banken. Men hvordan gå fram? Skjønner ikke det jeg…kan du fortelle meg det?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.