Drivkreftene bak hestekjøttskandalen i Europa

23

Europol har arrestert mange titalls folk for ulovlig handel med hestekjøtt, kjøtt som ikke er egnet til mat for mennesker. Politiet har også beslaglagt bankkonti, luksusbiler og eiendommer i en stor opprulling av det som ser ut som en stor svindlerliga.

Dette likner på den store kjøttskandalen i 2013 da også hestekjøtt dukket opp i hamburgere og på pizzaer i mange europeiske land. Spansk politi sier at de etterforsker folk som driver ulovlig slakt av hester i Spania og Portugal. Ifølge Reuters er dette kjøttet sendt videre til Belgia med falske dokumenter.

Ulovlig og helsefarlig handel

Dette handler ikke om at det er noe i veien med hestekjøtt i seg sjøl. Riktignok førte kristninga av Norge til at det ble forbudt å spise hestekjøtt her til lands. Men ikke minst i Sør-Europa har kjøtt fra hest hele tida vært på menyen.

Dette handler om ulovlig og kriminell handel med ukontrollert kjøtt. Og det handler, ikke overraskende om globalisering og profitt. Det som gjør at de kriminelle får så lett spill og at de kan selge det ulovlige kjøttet sitt over hele Europa, dreier seg nemlig om det europeiske handelssystemet og monopoliseringa av matvarehandelen.

I prinsippet skal de store produsentene og matvarekjedene kontrollere opphavet til de produktene de selger. Men det er ekstremt sjelden at de multinasjonale selskapene gjennomfører slike undersøkelser i praksis. Det er tidkrevende og koster penger. I stedet stoler de på den dokumentasjonen som følger med produktene, og er den forfalsket, vel så er informasjonen til forbrukerne det også.

Et vilt kappløp om fortjeneste

Ved den forrige hestekjøttskandalen forklarte avisa Financial Times hvordan dette systemet fungerer og hvorfor det gir så lukrative muligheter for svindlere.

Slakterivirksomheten i Europa har endret seg mye i de seinere årene, lik mye annet i hele matkjeden. Det er færre slakterier og de er mer effektive. Og marginene deres er tynne som sigarettpapir. De bruker stort og dyrt utstyr og de må holde et høyt tempo, gjerne døgnet rundt.

Det utstyret du bruker for å kappe opp kjøttet er massivt og bruker store mengder energi, sier en veteran i bransjen til FT. For å gjøre profitt er det nødvendig for produsentene å kutte ut alt de ser som unødvendig. Professor Karel Williams, som er ekspert på matvarehandelen ved Manchester Business School, sier til FT at så snart dyreskrottene kommer inn i dette systemet blir de til «dekonstruerte eurodyr». Ulike dyredeler sendes i stort fart rundt omkring på kloden.

Den såkalte «femte fjerdedelen» av dyret, som er de delens osm europeere flest oppfatter som uappetittelige, sendes til Kina eller Østen. Og store mengder av det havner i kjøttfarse. En slakteriarbeider beskriver forholdene slik: «Du har en blokk med frossen masse som kan være en halvmeter ganger en halvmeter ganger en meter og du strå i ti kuldegrader og jobber. Folk som er eksperter på det sier at de kan se forskjell på hestekjøtt og oksekjøtt. Men hvem kan det under slike forhold?»

Slik foregikk handelen om det ulovlige kjøttet i 2013. Dette er ikke noe annet enn et bilde på kjøtthandelen av i dag. (Kilde: The Guardien)

Kjøttbørsen og langtransporten

Den økonomiske krisa i Europa har gjort at etterspørselen etter billig og ekstremt billig kjøtt har økt. Plastikkbokser med kjøttfarse kommer inn i denne kjeden og kjedene slåss om å kjøpe de billigste.

Professor Williams beskriver hvordan store trailere stiller opp ved slakterier i Nederland i slutten av uka. Sjåførene vet ikke hvor de skal før i siste minutt. «Du kjøper over telefon. En frysetruck ankommer. Neste uke kjøper du et lass fra noen andre. Biter av dyr haver i 40-tonns trailere. Oppkjøperne saumfarer Europa for å sikre seg de beste avtalene i siste minutt når slakteriene har for mye kjøtt som de bare må selge.» Slik beskriver en tidligere industrileder situasjonen.

I prinsippet skal oppkjøperne kjenne til hvor kjøttet kommer fra, men under slike vilkår? John Smart, som etterforsker økonomisk kriminalitet for Ernst & Young, sier at det kan være seks eller sju ledd i kjeden fra dyreoppdrett til matvareutsalg. Noen kontrakter hindrer deg i å gå mer en ett ledd tilbake i kjeden. 

Det oppmalte kjøttet havner i svære sekker som sprettes opp over maskiner som skal produsere burgere, lasagne eller pizza. Hvor kjøttet i sekkene kommer fra, er det svært vanskelig, om ikke umulig å vite.

I Romania selges hestekjøtt for fem kroner per kilo, mens oksekjøtt kan koste 30 kroner. Som en rumensk leder for kjøttprodusentene sier til FT: «Supermarkedene vil ha så billig kjøtt som mulig. For at leverandørene skal kunne selge til de prisene må de endre oppskriften, eller de må endre råvarene og blande inn noe annet.»

Ekstrem monopolisering

Ifølge US Department of Agriculture er det 15 globale supermarkedskjeder som står for mer enn 30 prosent av det globale supermarkedssalget. Det er denne globale handelen og kjedenes kamp for maksimal profitt som driver fram den kjøtthandelen som gjør slik svindel mulig og lukrativ. 

40-tonns trucker kjører på kryss og tvers over Europa i jakten på den siste brøkdelen av en euro som skiller mellom fortjeneste og tap. 

Fram til 2050 er det forventet at det skal bli to milliarder flere mennesker på jorda. Men det blir mindre matjord og på grunn av klimaendringer blir det mer tørke og fare for svikt i kornproduksjon og dermed i produksjonen av dyrefôr. Produksjonskostnadene må antas å øke. Det påvirker alle ledd i kjeden for produksjon, transport, lagring og distribusjon av mat. Å opprettholde en helsemessig sunn og kvalitetsmessig god matproduksjon vil bli enda vanskeligere.

Fra profittjag til mafiakriminalitet

En studie fra 2009 fastslo omfanget av juks og svindel med mat og forbruksvarer til å ligge på rundt 10–15 milliarder dollar i året. Opprullinga av kjøttskandalen i 2013 viste at den gangen var det et kriminelt nettverk med sentrum på Kypros som sto bak. Dette nettverket drev også med illegal våpenhandel til Afrika. 

Siden da har de ulike mafiaene blitt enda dyktigere i overgangen fra svart til grå til hvit økonomi, så hvor det kriminelle slutter og det lovlige begynner, kan være svært vanskelig å avklare. For dem er fri flyt den beste av alle verdener. Og graver du djupt nok, vil du ikke bare finne matvarejuks, men også slaveri, slik The Telegraph skrev i 2013.

God appetitt!

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


23 KOMMENTARER

 1. Jørgen Randers seier noko viktig om dette med folkeauke og økonomisk vekst. Han meiner verdas forbruk vil gå lenger enn det som er berekraftig. Ein grunn er forseinking i dei politiske prosessane. Politikerane vil sannsynlegvis ikkje koma med politiske tiltak tidleg nok.

  Ein kan sjå på Noreg også. Politikerane går inn for ein folkeauke i Noreg som ikkje er berekraftig. Dette gjeld og Steigan sitt parti. Kvar er dei berekraftige jobbane? Kvar er den dyrka marka for og fø alle nye nordmenn? Kanhende Noreg berre kan fø 3 millionar på ein berekraftig måte. Og fins det eit einaste EU land som er berekraftig?

  Tidlegare åt også folk hestekjøt. Rudolf Nilsen skreiv om det. I tida etterpå har me auka vår velferd kraftig. Diverre er mykje av den ikkje berekraftig. Då den har oljeproduksjon og oljeforbruk mm som grunnlag.

  https://www.youtube.com/watch?v=R_XI3ETA1vQ

 2. Jørgen Randers og andre har datasimulera veksten. Heilt frå 1972. Og dei fann då ut at den ikkje ville flate ut, men ville skyte gjenom taket for det som er berekraftig. Og dermed vil noko bryte saman. Og truleg har han rett. Politikerane tek ikkje økologi på alvor. Og heller ikkje at verda kan gå tom for tildømes Olje og Kobolt mm. Jamvel MDG og Raudt går inn for folkeauke i Noreg, kan det sjå ut til. Endå einkvar kan sjå at det ikkje er økologisk berekraftig. Det er ikkje nok dyrka jord til det. Partia på høgresida er stort sett opptekne av og halde opp folk sitt forbruk. Det fins såleis ikkje noko parti som verkleg tek økologi på alvor her i landet? Kanhende folk som Steigan, Bongard eller Randers burde skape eit nytt parti? Eit parti som gjekk inn for å stogge forbrukvekst. Ein streng innvandringspolitikk av omsyn til miljøet. Og også ein god økonomisk fordelingspolitikk.

  • Disse datasimuleringene, som stammet fra et ganske enkelt program, skrevet på de gamle IBM hullkortene i FORTRAN stammet fra før 1969, da jeg studerte datateknologi for første gang (et slikt studium er jo aldri avsluttet ikke hittil i hvert fall, man må studere og oppdatere seg hver eneste uke, skal man følge med).

   Dette Fortran-programmet, som var en liten vits sammenlignet med Sim-City feks var nok beheftet med en lang ekke feil og bygget på helt feil premisser.

   Fordi simuleringen den gangen, til den store FN-utstillingen som sirkulerte i de europeiske og amerikanske universistetsbyene, og som var bygget på boken Limits of growth, med Befolkningsbomben som hovedtema antydet at jorden ville bryte sammen før man nådde en befolkning på 6 milliarder. I 1969 var befolkningstallet litt under 4 milliarder.

   Det er ingen tvil om at det er en grense for hvor mange mennesker det er plass til på jorden.
   I 1939 når nazistene planla overfallet på Norge, bemerket en av dem at nordmenn skulle behandles med respekt, de var «rasefrender» og «de er et fiskerfolk, som lever i perfekt balanse med sine omgivelser».
   Befolkning ca 3,5 millioner den gang. Ca 4,7 millioner for 40 år siden. På full fart mot 5,2 millioner nå, 90% av økningen de siste årene skyldes innvandring og derav følgene eksplosiv fødselsvekst.

   En stopp i forbruksvekst betyr finanskrise og boligkrise på stereoider. I 1989 under boligkrisa mistet 10 000 familier husene sine og ble kastet ut i fattigdom, mange av dem er fortsattfattige. Etter finanskrisa (som ikke rammet Norge så hardt) mistet millionvis alt de hadde, Detroit er nærmest avfolket, kriminaliteten herjer det amerikanske samfunnet, de nye EU-landene fikk økonomien rasert, 50% av godt utdannede ungdommer i Ungarn feks har gått arbeidsledige i årevis og har måttet ta arbeid som ufaglært arbeidskraft der arbeid er å finne.

   Så drøm bare om redusert forbruksvekst, dere drømmer alltid om at det skal ramme ANDRE. Det kommer til å ta dere selv med i dragsuget.

   • Jeg har levd mer eller mindre på siden av samfunnet siden jeg avsluttet studieårene på midten av nittitallet. Strengt tatt så har vel innstillingen min vært temmelig på siden gjennom alle år. Den mest kostbare gjenstanden jeg eier er en sykkel jeg kjøpte for seks år siden. Har bodd under ulovlige forhold eller hos slekt hele denne tiden. Og en svært viktig årsak til at jeg «falt utenfor» var, vil jeg påstå, manglende interesse for det aller meste folk flest ser ut til å forbinde med «velstand» inkludert alle mulige former for forbruk. I løpet av den samme perioden har jeg feks reist med fly en eneste gang. Hadde bestemt meg for aldri å gjøre det igjen, skjønt jeg bare har gjort det en håndfull ganger i løpet av hele mitt liv. Men jeg fulgte min gamle far på en siste tur. Denne innstillingen har jeg forøvrig hatt sålenge jeg kan huske. Tror nok jeg var svært heldig som barn. Og spesielt med at jeg var ute for en kvelningsulykke som noe av det aller tidligste jeg kan huske og hvor det knapt skulle mer enn noen sekunder til for at jeg ikke hadde overlevd. Av og til opp gjennom årene så har jeg tenkt på det som noe tilsvarende folk som får kreft i voksen alder og først da oppdager hvor meningsløst det statusjaget de lot seg lede inn i egentlig er.

    Er en ikke motivert nok av såkalt velstand, enten fordi en som høyrefolk er besatt av statusjag eller, som vel er mer vanlig «til venstre», fordi en får barn og dermed suges inn i tredemølla, eller omvendt lar seg lede inn i den fordi det knapt er mulig å stifte familie uten, ja er en ikke motivert av slikt så kan det faktisk falle ganske naturlig å havne mer eller mindre utenfor samfunnet og droppe så godt som alt unødvendig forbruk. Litt som med fortidens huleboere, eremitter og profeter. Det kan i perioder være en stressende tilværelse, og farlig, man kan så mye lettere bli syk, og dø langt tidligere enn de fleste andre. Men det er altså prisen man må betale for med god samvittighet å kunne tale slike som deg imot. Det lille jeg har klart å spare av penger i løpet av disse årene har jeg plassert i et lite firma som utvikler nye legemidler for sykdommer det idag ikke finnes noen godkjent behandling for. Det gjorde jeg etter at jeg ble klar over at Dnb drev med høyst uetiske investeringer som feks det med de der oljerørene gjennom det reservatet hvor en del av Amerikas urinnvånere holder til.

    Vil ellers bare si at Randers &Co uansett har vist seg å ha rett. På et visst plan har systemet brutt sammen, eller har ihvertfall havnet i en kronisk krisetilstand, som med en kreftpasient som i beste fall har noen få år igjen å leve eller kun ved et mirakel får oppleve en tilnærmet normal alderdom. Selv disse tingene du ramser opp er jo nesten nok til å fastslå det. Men det mest åpenbare sammenbruddsfenomenet det er, vil jeg si, strengt tatt ikke disse rent materielle forholdene, men den ganske bokstavelig sinnsyke mentaliteten som har kommet til å dominere blant samfunnets ledersjikt. Nærmest psykotisk i sin fornektelse og fremmedgjøring fra naturen.

 3. Jeg jobba på et av Gildes slakterier i mine unge dager. Der ble haster – hovedsakelig traverhester som hadde levd et liv i luksus, sammenlignet med de gamle arbeidsgampene – tatt inn til slakt.
  Vi spøkte litt med at Elandsjarpen nå var gått i mål som hestepølse.
  Hestekjøtt har blitt spist i Norge i alle fall de siste 500 år siden reformasjonen.

  Vi slakteriarbeidere spiste hestekjøtt når anledningen bød seg – det er godt. Vi hadde en dansk pølsemaker som var spesialist på hestekjøtt, og som kjøpte med seg litt av kjøttet heim. Hans anderte nydelige smaksprøver til alle som ville ha.

  ANBEFALES!!

 4. Vi får bare håpe at norske myndigheter har bedre kontroll med dette enn EU.
  EØS-avtalen med fri flyt legger imidlertid grunnlaget for mer økonomisk kriminalitet også her i landet, og det ene kan lett trekke det andre med seg slik vi har sett eksempler på i byggebransjen.

  I økonomiske nedgangstider oppstår det ekstra press i økonomien og fortjenestemarginene kommer under press, og da kan det lett skje mye guffent. (Altså økonomiske nedgangstider med massiv gjeld, overakkumulasjon og overproduksjon). Er det i det hele tatt mulig å kunne innføre felles reguleringer i nedgangstider i en verdensøkonomi som omfatter nesten alle land i verden? Det finnes nesten ikke toll innenfor EØS og WTO, alle land konkurrerer med alle andre land og med minimal beskyttelse. Eneste er at visse land har en mye gunstigere vekslingskurs enn andre land og er mindre sårbare. Race-to-the-bottom intensiveres i nedgangstider, hvor alle bedrifter og land prøver å underby hverandre. Man konkurrerer hverandre til døde. Det hele kan gå den veien høna sparker.

  For tiden er verdens totale gjeld på 327% av verdens BNP, det er all-time-high. Samtidig faller også de internasjonale olje/gass-investeringene ganske kraftig: investeringene fallt med 25% i 2015 og fallt på nytt med 24% i 2016, og det ser også ut som at det store fallet fortsetter i 2017. Lignende investeringsfall skjer også i Norge. Dette betyr at det ligger an til energimangel om noen få år (i 2020?). Og i Norge sprekker kanskje boligbobla. Dette betyr i klartekst at verdensøkonomien er på vei inn i et svart hull. Fasten your seat belts! Man glemte å utstyre globaliseringen med nødbrems.

 5. Fram til 2050 er det forventet at det skal bli to milliarder flere mennesker på jorda. ?

  Tror ikke vi skal bekymre oss om det. Djupstaten har styrt verden som Guder fra sine mørke slott og palasser til alle tider, de mener de eier oss og vi er skapt kun for å tjene dem, de besitter all makt.

  I starten på det 1900 århundre kom den industrielle revolusjonen og de trengte ikke så mange slaver lenger, da gav de oss WW1 og Spanskesyken.
  På 1930 tallet kom samlebåndet og de trengte ikke så mange slaver lenger så da satte de i gang WW2 for å redusere oss ..

  Nå er vi kommet til Robotalderen og de trenger enda færre slaver, nå vil de gi oss WW3, pandemier samt at de vil stikke hull i den globale gjeldsbobla, mens krigen raser så vil islamistiske krefter river de frie nasjonene i filler fra innsiden.
  Deres nye verdenorden skal reise seg opp av asken av det gamle med ca 500 000 000 millioner slaver, Norge blir batteriet som forsyner Europa med ren kreft, frem mot 2030 vil kaoset eskalere mer og mer, mnd for mnd fremover, en liten håndfull hyper rik elite vil eie hele verden og styre den med jernhånd i en totalitær og autoritær verdensorden, kos dere mens deres kan med familie og venner og sett pris på de små tingene i hverdagen. 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=0dXD2H0m74g

 6. Jeg tror at det delvis kan handle om at satanister vil utrydde hellige hester, og benytter mat og profittmotiv som dekkforklaring for å slakte ned hestebestanden. Det vil sikkert dukke opp lignende tilfeller med andre arter.

 7. Om nå jorda skulle fylles (opp) med 2 mllard. mer,så må det ikke medføre sult.
  Marx hadde rett,ikke Malthus.Produksjonen øker åpnbart raskere enn reproduksjonen .
  Men saken har flere sider.Lille Danmark produserer mat nok,til 15 mill. mennesker.Etter at antall bønder er redusert kraftig.Og de som er igjen,produserer,i mindre kvanta,også gode,mere eller mindre økologiske produkter,til salgs ved gårdene. Prima vare.Dessverre er store deler av bøndene,ikke bare borte,de er konkurs.Kapitalsentralisering altså.

  Medførende at de gjennværende bønder risikerer gjeldsslaveri-de også.

  Man behøver altså ikke male Ragnarokk på veggen.Tvangen til profitt på marginene må bemøtes.Slik at hverken matproduksjon eller boligbygging ender i overproduksjon og/eller underkonsumpsjon.Det er i den ende det må startes.Ikke ved egen moralsk infisert ikke-konsumpsjon. «Spis biffen,og drikk rødvinen-med god samvittighet.»
  Og krev stopp i pyramidespillet i boligbransjen,ikke bare krev flere overprisede boliger,også til nyinnflyttede og andre fattige.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.