Urimelig refusjon fra NRK.no – Klage til Pressens faglige utvalg

0
Bilde fra filmen om White Helmets som ble vist på NRK

Tolfa, 24. juni 2017

NRK Urix sendte 7. juni filmen «Livredderne i Aleppo». Angivelig var den en dokumentar om de såkalte «White Helmets» i Øst-Aleppo. NRK brukte frilansjournalisten Pål Refsdal både som kommentator og fagekspert. I tillegg fikk han spalteplass til en kronikk på Nrk.no.

Pål Refsdal omtalte meg i sin artikkel som ”konspirasjonsteoretiker” og likestilte meg med lederen av Ku-Klux-Klan. Det ga meg naturligvis tilsvarsrett.

Det mente også NRK. Medarbeideren Monika Rikoll svarte slik på min henvendelse:

Selvfølgelig får du tilsvarsrett hos oss. Hvis du rekker å sende oss din replikk innen klokken 14:00 i dag, så rekker vi å publisere svaret ditt i dag innen endt arbeidstid klokken 15:30.”

Jeg sendte en artikkel til NRK.no med omtrent samme lengde som Refsdals artikkel, men fikk da til svar fra Rikoll:

Du må kutte ned til replikklengde, hvilket betyr at du må korte ned teksten med om lag 4000 tegn, så den må rett og slett mer enn halveres.”

Nå må jeg innrømme at jeg ikke helt skjønner behovet for å korte ned et svar så drastisk (fra 6000 til 2000 tegn) i et digitalt medium der spalteplass strengt tatt ikke er et problem, men jeg gjorde som jeg ble bedt om, og sendte inn en helt ny artikkel. En så kort artikkel må nødvendigvis bygges opp på en helt annen måte. Rikoll hadde noen synspunkter på hvordan mitt innlegg burde skrives, men det er strengt tatt ikke hennes oppgave å redigere et tilsvar.

Dette svaret ble refusert. Her følger hele refusjonsbrevet til Berit Ytrehus:

Hei.

Jeg har sett på din replikk og kan ikke se at dette er et tilsvar til den kronikken Pål Refstad skrev på våre sider. I dialogen med min kollega ble det gjort klart at: Du må velge et fokus i tilsvaret til påstandene som Refsdal kommer med mot deg. I denne replikken kritiserer du Urix og viser blant annet til uttalelser som Refsdal kom med i Dagsavisen i februar 2016.  Hans kronikk https://www.nrk.no/ytring/krigspropaganda-og-konspirasjonsteorier-1.13548499, som var utgangspunktet for et tilsvar, viser du ikke til.

Redaksjonen avslutter arbeidet for helgen nå, så vi må eventuelt komme tilbake til saken mandag.

God helg.

Med vennlig hilsen

Berit Ytrehus,

NRK Ytring

 

Kommentar:

Jeg kan ikke se at NRK har saklig grunnlag til å nekte meg tilsvar på dette grunnlaget. Jeg viser til Vær varsom plakaten:

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

Mitt svar hadde rimelig omfang, nemlig det omfanget NRK sjøl hadde bedt meg om å bruke. Jeg holder meg til saka, nemlig programmet om The White Helmets – og innlegget holder en anstendig form.

Men Ytrehus forlangte altså at jeg skulle konsentrere meg om å ”velge et fokus i tilsvaret til påstandene som Refsdal kommer med mot deg”. Dette kan ikke være seriøst ment? Påstanden mot meg var uten begrunnelse eller argumentasjon å sammenlikne meg med Ku Klux Klan-lederen David Duke. Det er jo ikke noen argumentasjon. Det er sjikane. NRK kan da ikke stille som krav at man skal nedlate seg til å tilbakevise sånt sludder. Det må da være lov å overse sånt, og i stedet kommentere det saka virkelig dreier seg om, i dette tilfellet White Helmets.

NRK viser en oppsiktsvekkende liten takhøyde i denne saka. Her hadde man latt Pål Refsdal og det al-Qaida-allierte White Helmets tapetsere Urix og nettsidene til NRK med sine synspunkter, og så tåler man ikke et tilsvar som kritiserer programmet fra en som urettmessig er blitt sjikanert på NRKs egne nettsider. På denne måten opptrer NRK partisk og i strid med sitt samfunnsoppdrag.

Jeg finner det kritikkverdig og uklokt, og jeg forventer at Pressens faglige utvalg er av samme oppfatning. Tilsvarsretten må forsvares, og når redaksjonene ikke gjør det, er det PFU som må gjøre det.

 

Vennlig hilsen

Pål Steigan

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.